The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
484 research outcomes, page 1 of 49
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Meško, Daniel;
  Publisher: D. Meško

  Diplomsko delo obravnava različne tehnike in metode prezentacije objekta v digitalni obliki. Primera diplomske naloge temeljita na fotogrametriji, prvi primer je narejen s pomočjo fotogrametričnega sistema TRITOP, ki ga uporablja Fakulteta za strojništvo, drugi primer p...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Štepec, Franci Žiga;
  Publisher: F. Ž. Štepec

  V tem diplomskem delu bomo govorili o temi, o kateri ne slišimo prav pogosto. Govorili bomo o posledicah živinoreje za okolje. Globalno segrevanje se je začelo z razvojem industrializacije in še danes mnogi verjamejo, da je uporaba fosilnih goriv ključna za onesnaževanj...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Belej, Klemen;
  Publisher: K. Belej

  V diplomskem delu smo predstavili digitalizacijo v podjetjih in opredelili manj znan pojem Industrijo 4.0. Opisali smo koncept Industrije 4.0, prikazali razvoj industrijskih revolucij in predstavili novejše tehnologije, ki se pojavljajo v podjetjih kot so: big data, int...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Štih, Mitja;

  Tehnologija interneta stvari še zdaleč ni popolnoma razvita. Internet stvari je že prisoten v našem vsakdanjem življenju, predvsem s pametnimi mobilnimi telefoni in drugimi pametnimi napravami. Poleg tega pa se uporablja tudi že v gospodarstvu v obliki tehnologije RFID ...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kozar, Alenka;
  Publisher: A. Kozar
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Lemut, Robert;
  Publisher: R. Lemut
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Virant, Matej;

  V diplomski nalogi smo izvedli poskus na domačem kmetijskem gospodarstvu. Primerjali smo tri glavne vrste traktorskih kosilnicah, ki se razlikujejo po principu delovanja, načinu vpetja, masi in potrebnih obratih za delovanje. Primerjali smo strižno kosilnico in diskasto...

 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  BREČKO, PATRICIJA;

  V zadnjem času smo priča izredno hitremu vzponu tehnologije, ki vpliva na vsa področja našega življenja, med drugim tudi na zdravstvo. To področje z zamikom sledi napredku, saj gre pogosto za podatke, občutljive po naravi ali zahtevne za obdelavo, ki vsekakor zahtevajo ...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Škrlec, Samo;

  Vsebnost vodne pare v ozračju je ena pomembnejših meteoroloških spremenljivk pri numeričnem napovedovanju vremena kot tudi dolgoročnem preučevanju podnebja. Tradicionalni načini merjenja zaradi svojih pomanjkljivosti in stroškov obratovanja ne uspejo pokriti izredno het...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Prelec, Sandra;
  Publisher: S. Prelec

  Diplomsko delo je bilo osredotočeno na družino predšolskega otroka, in sicer tisto, ki biva v ruralnem okolju. V teoretičnem delu smo tako opredelili splošna spoznanja o družini, nalogah družine, vlogah v družini, kjer smo izpostavili vlogo matere in vlogo očeta, o vrst...

484 research outcomes, page 1 of 49