The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Fjetland, Magnus; Wesche, Martin;

  Arbeidsbelastningen på MilGeo‐personell er stor, særlig ved utenlandsmisjoner (PRT Maimanah, 2010). Mange av oppgavene som utføres av MilGeo‐personell er rutineoppdrag, både på øvelser og oppdrag, i innland og utland. Det finnes få standarder for hvordan slike rutineopp...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Opedal, Einar L.; Solberg, Håkon; Øverland, Ole A.;

  ArcGIS Mobile er utviklet som en brukervennlig plattform for innsamling av geografiske data. Programvaren er tiltenkt mobile klienter og er rettet mot brukere som ikke nødvendigvis har GIS-kompetanse. Satt i et større system kan ArcGIS Mobile være et ledd i en strukture...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Dørheim, Einar; Finstad, Fredrik;

  MilGeo-offiseren arbeider med geografisk informasjon, altså data som har de tre komponentene hva, hvor og når.1 Slik utdanningen og arbeidsoppgavene til MilGeo-offiseren er i dag, behandles stort sett kun statiske data som høydemodeller, vegetasjon og hydrologi. Dagens ...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Nordberg, Øystein Helle; Blaasvær, Rolf Christoffer; Bratberg, Thomas;

  Siden det norske MilGeo-miljøets opprinnelse på 90-tallet har avdelinger i Hæren vært sentrale i å utvikle og videreutvikle MilGeo som fagfelt. MilGeo-offiserer utdannes på Krigsskolen og ansettes hovedsakelig i Hærens avdelinger. Marinens operative ledelseselement, Nor...

4 research outcomes, page 1 of 1