The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
170 research outcomes, page 1 of 17
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Garreta Serra, Sergi;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  Nowadays everyone knows what the Bluetooth technology is, but few people can really understand that Bluetooth is based on two different technologies. In this project, the Bluetooth Low Energy (BLE) protocol will be explained together with how it is used very efficiently...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Osio Silva, Guillermo;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2009
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Vilà Conesa, Ferran;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  En els darrers anys, diversos sectors acadèmics, la indústria i les principals organitzacions d'estandarització han focalitzat una quantitat notable d'esforç en l'àrea de les aplicacions de control, monitorització i comunicació entre objectes. Les anomenades xarxes de s...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2008
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Claret Robert, Josep Arnau;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  En aquest treball s’explica la implementació d’un algoritme per a resoldre la cinemàtica inversa amb col·lisions d’una mà mecànica de quatre dits i trenta graus de llibertat. Així, l’objectiu consisteix en, donats quatre punts de contacte sobre un objecte i les orientac...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Tallá Vivó, Antonio;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de València

  [CA] En aquest treball exposarem una proposta arquitectònica per a convertir l’arquitectura monolítica d’ecoMobility a una solució orientada als microserveis. Els objectius d’ecoMobility són l’eficiència energética i la reducció d’emissions de gasos contaminants provoca...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Restricted Catalan; Valencian
  Authors:
  Tuneu Crous, Judit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  El projecte de dissenyar un botó del pànic pateix una gran demanda per part de diversos col·lectius com són: les persones amb dependència, els infants o les dones, però també cal destacar que les funcions que ofereix aquest són útils per a tots els tipus d’usuaris. El p...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2010
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Vila Pérez, Alexandre;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  1.Introducció L’objectiu d’aquest projecte és realitzar la simulació i control d’un braç de robot, el qual es trobi en el mercat i que compleixi els requisits bàsics per tal de poder assolir la seva tasca industrial amb eficiència. Així doncs, el robot ha de classificar...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2013
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Canal Camprodon, Gerard;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  [ANGLÈS] In this Final Degree Project an object finding behaviour for a service robot is implemented in order to make it search and find objects inside a room where the robot knows the map. The problem is solved in three different approaches implemented in an incrementa...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Lanuza Fisas, Oriol;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  Aquest projecte consisteix en dissenyar i implementar un sistema capaç de gestionar els resultats de mesures mèdiques, realitzades pels pacients remotament. Aquest sistema permet dur a terme un seguiment telemàtic de l'estat del pacient, enregistrant les mesures realitz...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors:
  Giro Pérez, Pere;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya

  El projecte consistirà a controlar (l'equilibri inestable) d'una massa a l'extrem d'una barra articulada en l'altre extrem, que estarà muntat sobre una plataforma mòbil, controlada per un robot paral·lel.

  Add to ORCID
170 research outcomes, page 1 of 17