The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
7 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kroken, Anders; Sekse, Tor Håvard; Høiby, Joachim;

  Hæren og Forsvarets Militærgeografiske Tjeneste (FMGT) representerer i dag de største miljøene for geografiske informasjonssystemer (GIS) i Forsvaret. Ettersom den teknologiske utviklingen har resultert i en lavere brukerterskel blir implementeringen i organisasjoner ut...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nielsen, Niels Ivar; Uggerud, Lars Roar; Marstein, John Kristian;

  Fordypningen i Militær Geografi ved Krigsskolen har behov for store mengder digital geografisk informasjon for å kunne gjennomføre sin utdanning. Dette er plasskrevende og det er nødvendig med dedikert maskinvare for å forvalte informasjonen. Ved oppstart av prosjektet ...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ingjær, Even; Narum, Fredrik Roverud;

  Militær Geografi (MilGeo) utfører et vidt spekter av analyser om terrenget, og en stor del av disse analysene baseres på digitale høydemodeller. Dagens modeller fungerer godt til å gi et overordnet bilde av terrenget, men oppløsningen blir for grov til å kunne gi realis...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ahmed, Aqeel; Strand, Henrik Østmoe; Waal, Kjetil;

  Utviklingen innen fagfeltene Informasjonsteknologi (IT) og Geografiske Informasjonssystemer (GIS) er stor og med dette åpnes mange muligheter for MilGeo i Hæren. HVS ser muligheten til å automatisere en del av arbeidsprosessene til de som jobber i fagfeltet. Spesifikt e...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Sjøberg, Erlend; Bråthen, Yngve; Ågedal, Annike;

  Interessen for geografisk informasjon på internett øker i rask takt. Innen Forsvaret er interessen for deling og analysering av geografisk data over et nettverk også av økende interesse, noe som fremgår av pågående prosjektarbeid. Et prosjekt omhandler blant annet forny...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gjelten, Kine; Myrheim, Eleni A. P.;

  Militær Geografi (MilGeo) er organisert under ingeniørfaget og er i Hæren det fagfelt som sitter på Geografisk informasjon om operasjonsområdet. Militær Geografi har til hensikt å understøtte beslutningstakere med analyse og informasjon om terrenget. Fagfeltet er en res...

 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Aune, Simen; Hansen, Mats Alvin;

  Oppgavens bakgrunn er interessen Oslo politidistrikt har vist for bruken av geografiske informasjonssystemer (GIS). I oppgaven viser vi til potensialet bruken av GIS har i temaet søk etter savnet person på land. Det blir også besvart på hvilken måte politiet kan ta i br...

7 research outcomes, page 1 of 1