The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
  • publication . Article . 2016
    Open Access Danish
    Authors:
    Frode Veggeland;
    Persistent Identifiers
    Publisher: Cappelen Damm Akademisk NOASP
    Country: Norway

    Artikkelen analyserer drivkrefter bak tilpasninger til EU. Fokus er pa Norges handelsrelasjoner med EU pa mat- og landbruksfeltet. Dette er felt som delvis omfattes av EOS-avtalen (matvarereguleringer) og delvis er holdt utenfor (landbrukspolitikk). Problemstillingen er...

    Add to ORCIDorcid
1 research outcomes, page 1 of 1