The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
2 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Trond Meling;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Arkeologisk Selskap

  Formålet med denne artikkelen er å diskutere hvordan hellere i Rogaland ble anvendt i førromersk jernalder, og hvilken rolle de har spilt i utnyttelsen av landskapet. Utgangspunktet for diskusjonen er en heller ved navn Helleren, i Jøssingfjord, som ligger helt sørvest ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Daugstad, Karoline; Prøsch-Danielsen, Lisbeth;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Jærlandskapet er under press fra mange ulike interesser og noen av de tydeligste ‘kampene’ som utkjempes i dette landskapet er knyttet til jordvern, utbygging/infrastruktur-tiltak og etablering av vindkraftanlegg. Hvordan framstilles denne arealkampen i media? Hvilke ak...

  Add to ORCID
2 research outcomes, page 1 of 1