The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
6 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2015
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Ann Therese Lotherington; Aud Obstfelder;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetet i Tromsø

  <jats:p>&lt;strong&gt;Digitization of workflow in hospitals – consequences for physicians’ everyday work practices&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;The article analyses digitization of hospital work with Electronic Patient Record (EPR) as example. The analytical perspective is...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Boasson, Frode Lerum; Malvik, Anders Skare;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget

  Abstract The National Library of Norway (NB) has digitized its entire collection of books. This article examines how to make use of this collection in literary studies. The article focuses on the literature of the late 1800s and asks in particular how the modern press m...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Daugstad, Karoline; Prøsch-Danielsen, Lisbeth;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Jærlandskapet er under press fra mange ulike interesser og noen av de tydeligste ‘kampene’ som utkjempes i dette landskapet er knyttet til jordvern, utbygging/infrastruktur-tiltak og etablering av vindkraftanlegg. Hvordan framstilles denne arealkampen i media? Hvilke ak...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lorås, Jostein;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Utover 1800-tallet ble de europeiske skogene stadig hogd mer intensivt og den såkalte «timber-frontieren» spredde seg også til nordområdene. På denne bakgrunnen diskuterer artikkelen økonomiske og sosiale konsekvenser av industrikapitalismens skogavvirkning på indre Hel...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Solberg, Svein; Lange, Holger; Næsset, Erik; Aurdal, Lars; Solberg, Rune;
  Persistent Identifiers

  Barmasse er sterkt knyttet til kronetetthet og til bladarealindeks (LAI), og er viktig for fjernmåling av skogens helsetilstand. Vi kan nå presentere foreløpige, men lovende resultater for måling av barmasse ved hjelp av flybåren laserskanning. Fjernmåling av barmasse -...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2019
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  IngerTherese Øvrum; Siv Merete Kapstad;

  Artikkelen beskriver et nytt undervisningsopplegg der første års barnevernstudenter i løpet av ti uker gjennomfører en barnevernfaglig undersøkelse med utgangspunkt i en fiktiv sak. Studentene veiledes gjennom refleksjon og teori både via digitale læringsressurser og sa...

  Add to ORCID
6 research outcomes, page 1 of 1