Filters (1)
Filters

Rural Digital Europe CZ

Filters

Rural Digital Europe CZ

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1,069 research outcomes, page 1 of 107
 • publication . Conference object . 2016
  Open Access English
  Authors:
  Peter Peniak; Maria Franekova;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  This article deals with Internet of Things as an integration platform for embedded systems. The problem of traditional hierarchical communication is challenged by direct peer-to-peer communication model among various embedded devices. CoAP protocol is selected as a pote...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Ruixi Li; Jieru Li; Shibai Li; Genji Qin; Ondřej Novák; Aleš Pěnčík; Karin Ljung; Takashi Aoyama; Jingjing Liu; Angus S. Murphy; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Public Library of Science

  Author Summary Plant architecture is one of the key factors that affect plant survival and productivity. It is well established that the plant hormone auxin plays an essential role in organ initiation and pattern formation, thus affecting plant architecture. We found th...

  Add to ORCID
 • publication . Other literature type . Article . 2019
  Restricted
  Authors:
  Lenka, Šebelíková; Klára, Řehounková; Karel, Prach;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wiley

  The study clearly demonstrated that the most valuable sites from a conservation perspective are destroyed within a few years by forestry reclamation.

  Add to ORCID
 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Hujňák, Vilém;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Bakalářská práce se zabývá problematikou reinženýringu podnikových procesů s využitím možností Internetu věcí. V práci je navržena metoda implementace IoT procesním způsobem a ověřena na případové studii procesu zajištění pohybu oprávněných osob ve firemních prostorách ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors:
  Toman, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce je zaměřena na oceňování aktiv v českém podniku, konkrétně se jedná o společnost AGROKLAS Staré Sedliště a.s. Teoretická část je věnována významu oceňování, mezinárodním právním úpravám IAS/IFRS, českým právním předpisům a definování vybraných druh...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Hájek, Daniel;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Cílem studie je za pomoci digitálního modelu terénu identifikovat dráhy soustředěného povrchového odtoku v povodí řeky Svratky a vyhodnotit množství a typ pozemků jimi ohrožených. Aim of this study is to identify the pathways of concentrated surface runoff with assistan...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Ondráček, Petr;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úsporného zabezpečovacího zařízení pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení bude detekovat otevření dveří/oken/prostoru pomocí magnetického kontaktu a tuto událost nahlašovat na vhodnou cloudovou službu a e-mail. Teoretická část ...

  Add to ORCID
 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Hulík, Martin;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato práce se věnuje ucelenému návrhu bezdrátového komunikačního systému, skládající se z miniPC v roli master a~z~mikrokontrolérů v roli slave zařízení. Komunikace mezi zařízeními je realizována pomocí bezdrátových modulů Nordic Semiconductor nRF24L01+. Práce se věnuje...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Hanuš, Ivan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Cílem této bakalářské práce je nastudovat problematiku měření proudu v sítích nízkého napětí pomocí Rogowského cívky a podrobně se seznámit s požadavky na elektronický senzor proudu s digitálním výstupem. Dále nastudovat aktuální řešení digitalizace výstupního signálu R...

  Add to ORCID
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Šimlová, Gabriela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato práce se zabývá podrobnou charakteristikou kolaborativních robotu, jejich parametru, oblastmi využití a bezpecností jejich aplikace. Teoretická část se zabývá konceptem Prumyslu 4.0, který s sebou přináší inovativní technologie v oblasti robotiky, jako je automatiz...

1,069 research outcomes, page 1 of 107