The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
7 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  K. Pukowiec; Wojciech Kurda;
  Persistent Identifiers

  <jats:p>Dynamiczny rozwój transportu lotniczego powoduje zmiany w poszczególnych dziedzinach gospodarki światowej, w tym i turystyki. Rozbudowa infrastruktury lotniczej i zwiększenie liczby połączeń lotniczych mogą spowodować wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Authors:
  Małgorzata Gałązka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  <jats:p>Celem artykułu było poznanie opinii społeczności lokalnej gminy Stare Babice na temat turystyki na terenie gminy, wpływu Kampinoskiego Parku Narodowego na ruch turystyczny w gminie, a także próba określenia możliwości i stopnia przygotowania miejscowej społeczno...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Authors:
  Czesław Adamiak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  <jats:p>Artykuł zawiera przegląd literatury oraz założenia i wstępne wyniki badań nad wpływem drugich domów na region turystyczny. Najpierw przedstawiono zjawisko drugich domów w Polsce na tle świata oraz rozmieszczenie i charakterystykę zjawiska na obszarze badawczym B...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Authors:
  Anna Kłos;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  <jats:p>Celem pracy jest przedstawienie proekologicznych rozwiązań w hotelarstwie oraz wynikających z nich korzyści. W wyniku wprowadzenia do polityki firmy proekologicznych narzędzi, takich jak systemy zarządzania środowiskowego (environmental management systems) czy e...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2015
  Authors:
  Katarzyna Iliev;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  <jats:p>Niniejsza praca porusza problematykę rozwoju turystyki konnej na obszarach wiejskich. Autorka skupia się na przedstawieniu sylwetki osób uprawiających jeździectwo, ich motywacji oraz cech charakteru. Formułuje tezę, że osoby uprawiające turystykę konną uważają k...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Authors:
  Grzegorz Iwanicki;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  <jats:p>Turystyka astronomiczna jest nowym trendem w turystyce zrównoważonej. Głównym składnikiem jej oferty jest nocne niebo wolne od zanieczyszczenia świetlnego. Ochrona obszarów ciemnego nieba jest istotna ponieważ astroturystyka wydłuża sezon turystyczny. Obserwacje...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Authors:
  Małgorzata Gałązka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  <jats:p>Parki narodowe pełnią ważną funkcję w edukacji przyrodniczej, która to ma na celu popularyzowanie idei ochrony przyrody, jak również podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej. Tworzone w parkach narodowych muzea przyrodnicze, ośrodki dydaktyczne, wyznaczane ś...

  Add to ORCID
7 research outcomes, page 1 of 1