The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  K. Pukowiec; Wojciech Kurda;
  Persistent Identifiers

  <jats:p>Dynamiczny rozwój transportu lotniczego powoduje zmiany w poszczególnych dziedzinach gospodarki światowej, w tym i turystyki. Rozbudowa infrastruktury lotniczej i zwiększenie liczby połączeń lotniczych mogą spowodować wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Authors:
  Małgorzata Gałązka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  <jats:p>Celem artykułu było poznanie opinii społeczności lokalnej gminy Stare Babice na temat turystyki na terenie gminy, wpływu Kampinoskiego Parku Narodowego na ruch turystyczny w gminie, a także próba określenia możliwości i stopnia przygotowania miejscowej społeczno...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Authors:
  Czesław Adamiak;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  <jats:p>Artykuł zawiera przegląd literatury oraz założenia i wstępne wyniki badań nad wpływem drugich domów na region turystyczny. Najpierw przedstawiono zjawisko drugich domów w Polsce na tle świata oraz rozmieszczenie i charakterystykę zjawiska na obszarze badawczym B...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2013
  Authors:
  Anna Kłos;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  <jats:p>Celem pracy jest przedstawienie proekologicznych rozwiązań w hotelarstwie oraz wynikających z nich korzyści. W wyniku wprowadzenia do polityki firmy proekologicznych narzędzi, takich jak systemy zarządzania środowiskowego (environmental management systems) czy e...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Authors:
  Małgorzata Gałązka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Index Copernicus

  <jats:p>Parki narodowe pełnią ważną funkcję w edukacji przyrodniczej, która to ma na celu popularyzowanie idei ochrony przyrody, jak również podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej. Tworzone w parkach narodowych muzea przyrodnicze, ośrodki dydaktyczne, wyznaczane ś...

  Add to ORCID
5 research outcomes, page 1 of 1