Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Rural Digital Europe Publications Slovenian

Filters
Clear All

Rural Digital Europe Publications Slovenian

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
959 research outcomes, page 1 of 96
 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Paladin, Uroš;
  Country: Slovenia

  V diplomski nalogi je predstavljen način izvajanja carinskega nadzora v prosti coni Luke Koper, kjer ima carinski organ v obdobju pospešene globalizacije in ob vse večjem pretoku blaga pomembno vlogo pri zaščiti interesov Evropske unije ter pri preprečevanju vnosa in iz...

 • publication . Book . 2022
  Closed Access Slovenian
  Authors:
  Pezdevšek Malovrh, Špela;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Benedetič, Rok;
  Publisher: R. Benedetič
  Country: Slovenia

  V magistrskem delu je predstavljena osnova avtomatizacije vinske kleti po načelu Internet of Wine. Cilj celotnega magistrskega dela je bil demonstrirati pomen sprotnega spremljanja parametrov, ki so ključni za uspešni proizvodni proces in pri tem uporabiti dostopne (ang...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Vujanović, Vitan;
  Country: Slovenia

  Diplomsko delo predstavlja način, kako je uveljavitev lidarskega skeniranja vplivala na znanstvene konstrukcije pri arheologiji Majev. Prvi del vsebuje opis lidarskega skeniranja in kratko zgodovino daljinskega zaznavanja pri arheologiji Majev. V drugem delu razlaga spr...

 • publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Thaler, Luka;
  Publisher: L. Thaler
  Country: Slovenia

  V diplomskem delu je prikazan razvoj avtomatskega skladiščnega sistema. V uvodu so opisani ozadje problema in cilji, ki smo si jih zadali za načrtovanje skladišča. V prvem delu spoznamo vrste in delovanje sodobnih skladiščnih sistemov. Obravnavamo metodologijo, ki je os...

 • publication . Article . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Zupan, Marko;
  Publisher: Zveza geodetov Slovenije
  Country: Slovenia

  Kmetijska zemljišča so neobnovljiv naravni vir in jih na novo lahko pridobimo le na račun izgube drugih, na primer gozdnih ekosistemov, ali z rekultivacijo degradiranih območij. Alternativa je izboljšanje slabših kmetijskih zemljišč z nadvišanjem in melioracijskimi ukre...

 • publication . Book . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ficko, Andrej; Čotar, Maruša;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • publication . Book . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ficko, Andrej;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • publication . Book . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ficko, Andrej;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • publication . Book . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ficko, Andrej;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
959 research outcomes, page 1 of 96