Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters
Clear All

Rural Digital Europe Publications Polish

Filters
Clear All

Rural Digital Europe Publications Polish

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
313 research outcomes, page 1 of 32
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  JAROSŁAW ROMAN MARCZEWSKI;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL
  Country: Poland

  Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie przechowuje zbiór ok. 11 tys. fotografii pochodzących z XIX, XX i XXI stulecia. Zbiór ten jest na etapie porządko­wania archiwalnego. Nie ma on jeszcze właściwego inwentarza. Na potrzeby wewnętrzne istnieją tylko odpowiednie spisy rob...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Zbigniew Klimiuk;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  A specific feature the most of the underdeveloped countries, referred to as Third World Countries after World War II, was their historically high dependence on agriculture and a high percentage of the population employed in agricultural and livestock production. In deve...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Leszek Kucharski; Błażej Chmielecki;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  Marginal habitats (ecological islands), i.e. areas of land isolated by natural or artificial means from the surrounding land and not in agricultural use, fulfil an important function in agricultural landscape. They include linear objects, such as balks, boundary strips,...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Stanisław Knutelski; Marcin Nobis; Tomasz W. Pyrcz; Wojciech Fialkowski;
  Persistent Identifiers
  Country: Poland

  In this article, the history of the formation of scientific collections of nature specimens of the Jagiellonian University, currently stored at the Faculty of Biology (Institute of Botany, Institute of Environmental Sciences, Institute of Zoology and Biomedical Research...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Łukasz Górski;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  Autor w poniższym opracowaniu porusza problem wszystkiego, co można m.in. odczytywać, rozpoznawać, kontrolować przez Internet a także każdy system połączonych urządzeń obliczeniowych, powszechnych i „niewidocznych” w codziennym użyciu, a co nosi pojęcie "Internet of Thi...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Góralczyk Katarzyna; Justyna Anna Nowakowska; Paulina Patynek; Krzysztof Stefeńczak; Tomasz Oszako; Grażyna Wykowska; Irena Burzyńska; Agnieszka Potęga; Zbigniew Łepko; Ryszard F. Sadowski; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Kryzys środowiskowy jest jednym z najbardziej aktualnych i ważnych problemów, z jakimi obecnie zmaga się ludzkość. Organizacje międzynarodowe, rządy, samorządy, religie, społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, a nawet poszczególne osoby szukają odpo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Katarzyna, G��ralczyk; Nowakowska, Justyna Anna; Patynek, Paulina; Stefe��czak, Krzysztof; Oszako, Tomasz; Wykowska, Gra��yna; Burzy��ska, Irena; Pot��ga, Agnieszka; ��epko, Zbigniew; Sadowski, Ryszard F.; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Zenodo

  Kryzys ��rodowiskowy jest jednym z najbardziej aktualnych i wa��nych problem��w, z jakimi obecnie zmaga si�� ludzko����. Organizacje mi��dzynarodowe, rz��dy, samorz��dy, religie, spo��eczno��ci lokalne, organizacje pozarz��dowe, a nawet poszczeg��lne osoby szukaj�� odpo...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Kuźniar, Agnieszka; Włodarczyk, Kinga; Gromadzka, Patrycja; Siara, Anna; Wolińska, Agnieszka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Wydawnictwo KUL
  Country: Poland

  Od XX wieku w związku powszechnym rozwojem konwencjonalnej produkcji rolnej obserwujemy jej wymierne konsekwencje, m.in. wyczerpywanie się zasobów naturalnych, zwiększoną erozję i utratę naturalnej żyzności gleb, wzrost liczby nowych chorób, załamanie zaopatrzenia w wod...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Polish
  Authors:
  Kulikowska, Agata; Wszendybył-Skulska, Ewa;
  Publisher: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Przedsiębiorczości
  Country: Poland

  W artykule przedstawiono wpływ digitalizacji na procesy zakupowe na przykładzie studium przypadku w polskiej spółce z sektora energetycznego. Przeprowadzone badania dowiodły, że podejście systemowe w połączeniu z rozwijaniem kompetencji pracowników to dwa kluczowe aspek...

 • publication . Article . 2021
  Polish
  Authors:
  Żydek-Bednarczuk, Urszula;
  Country: Poland

  The subject of consideration is the relationship between man and machine in developing new technologies. It concerns communication, language, acting and performing appropriate social roles. Man in the mediatized world plays the role of: sender, user, prosumer and custom...

313 research outcomes, page 1 of 32