Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
45 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Dombu, Siri Voll; Hjelt, Anna Landrø;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Rogalands bioøkonomistrategi for 2018-2030 har konkrete målsetninger om å øke biomasseproduksjonen, foredlingen fra jordbruket og grønnsaksproduksjonen i fylket. I denne rapporten kartlegges nåsituasjonen av ulike produksjoner. Det er brukt flere eksisterende, åpent til...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Mari O. Mamre;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scandinavian University Press/Universitetsforlaget

  Boligprisene har steget mye i urbane områder de siste to tiårene – og betydelig mer enn disponibel inntekt. Denne artikkelen beregner en kjøpekraftsindeks basert på maksimalt låneopptak for representative single førstegangskjøpere og transaksjonspriser i 43 norske kommu...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Ola Røed Bilgrei; Anders Bakken; Willy Pedersen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Cappelen Damm Akademisk
  Country: Norway

  Traditionally, the use of cannabis has been associated with more deviance and psychosocial problems than the use of alcohol among adolescents in Norway. Drawing on national survey data, we present trends in the use of both substances since the early nineties and ask: Ar...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Knudsen, Øystein;

  The UN Sustainable Development Goal 4 is to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all, within 2030. According to UNESCO, more than 85% of children in sub-Saharan Africa are not learning the minimum. Research sho...

 • publication . Report . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bakkestuen, Vegar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Country: Norway

  Bakkestuen, V. & Venter, Z. 2021. Utvikling av standardiserte bakkesannheter for økosystemer på land. NINA Rapport 1922. Norsk institutt for naturforskning. Miljøforvaltningen har betydelige kartleggings- og overvåkingsbehov. Dette gjelder særlig for heldekkende overvåk...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bårdseng, Gina Ørslien;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Country: Norway

  Skogbehandlingen har gjennom tiden endret seg fra å være et høstingsskogbruk med fokus på hogst av store dimensjoner til hogstformer som bledningshogst, gruppehogst og stripehogst. Videre gikk det fram mot et bestandsskogbruk der bruk av snauflatehogst og målrettet fory...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Book . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Svein Øivind Solberg;
  Publisher: Zenodo

  A compendium about Norwegian Agricultural Plants written by Karina Sinnes, Ola Sj��vik, Vegard Ekker, Emma Marie H��ie Kj��de, Fredrik Lie Br��rs, J��rgen Wekre, Malin Sandnes Sando, Susanne Borgersen, Henrik Andr�� Storteig, Jonathan Olsen Andersen, Siw Beate Marken, M...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Astrup, Rasmus Andreas; Belbo, Helmer; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; ...
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Det årlige netto opptaket i skogen i Norge økte frem til 2009 (over 35 mill. tonn), og har etter det vist en avtakende trend. I 2018 var det et netto opptak på i underkant av 28 millioner tonn CO2- ekvivalenter. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av skogar...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Middborg, Jens Henry;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway
  Country: Norway

  Executive Master’s thesis in Business Administration Gjennom de siste 10-årene har digitalisering fått mer fokus i næringslivet, men likefult blant forskning og samfunn. Hvordan påvirker digitalisering samfunnet og næringslivet, og har det en konkurransedrivende kraft? ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Krzeminska, Dominika;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  På oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ved faktisk drift i 2019. Arealfordelingen av fa...

45 research outcomes, page 1 of 5