Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
75 research outcomes, page 1 of 8
 • other research product . 2021
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Spivak, D.V.;
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  Кваліфікаційна бакалаврська робота присвячена дослідженню економіко математичного моделювання процесу цифровізації. Проведено аналіз стану та динаміки цифровізації платіжної системи в Україні, зокрема проаналізовано фактори впливу процесу диджиталізації на фінансовий се...

 • other research product . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Cумський державний університет
  Country: Ukraine

  На сучасному етапі розвитку ринкових відносин ефективне функціонування банківської системи є важливим фактором забезпечення ефективного здійснення відтворювальних процесів промислових підприємств, так як вона є джерелом інвестування фінансових ресурсів в національну еко...

 • Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена дослідженню бізнес-моделей компанії у змінному конкурентному середовищі АПК. При написанні роботи використано наукові методи дослідження: логіко- аналітичний, системно-структурний і порівняльний аналізи, економіко- статистичний...

 • other research product . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  У роботі досліджено сутність фінансових технологій, розглянуто їх класифікацію та особливості функціонування у фінансовій системі; проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку фінансових технологій у фінансовій системі України; досліджено зарубіжний досвід викорис...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Kostrytsia, A.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  The paper theoretically and practically substantiates the issue of development of the Ukrainian electric power industry and develops practical recommendations of strategic nature on the development of the electric power system of Ukraine. One of the possible solutions t...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Chaiun, V.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  The theoretical and methodological principles of product quality are investigated in the work. The essence, methods and indicators of product quality are determined. The consumer value of meat and its role in shaping the human diet is studied. An economic analysis of th...

 • other research product . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  У роботі здійснений аналіз фінансової стійкості банків України з використанням рейтингових оцінок агентств. Досліджено процес проникнення діджиталізації в банківський сектор України. Розроблена власна методика оцінки надійності банків з у рахуванням процесу цифровізації...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Pavlyshyn, O.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  В даній роботі ми провели теоретичний огляд будови та режиму роботи автономних вітроенергетичних установок, а саме дослідили основні типи генераторів у таких установках, розглянули різні режими роботи вітрових турбін, проаналізували їх головні енергетичні характеристики...

 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Zhelizniak, О.;
  Publisher: Поліський національний університет
  Country: Ukraine

  The qualification work substantiates the theoretical provisions and practical recommendations for improving the organization of accounting and taxation of financial results of the enterprise. The current state of development of the forestry complex of Ukraine is conside...

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  Мета випускної кваліфікаційної роботи – провести аналіз та оцінку стратегічних напрямів розвитку міжнародного аграрного ринку та ринку АПК України з метою забезпечення конкурентоспроможності українських експортерів аграрної продукції на світових ринках. Об’єктом дослідж...

75 research outcomes, page 1 of 8