Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
28 research outcomes, page 1 of 3
 • other research product . 2022
  Open Access Swedish
  Authors:
  Lindqvist, Hanna;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  This project explores the intersection of blockchain technology and the law. The aim of this project is to illustrate the legal and regulatory challenges regarding blockchain technology and its applications, and to examine how these issues are dealt with from a legal pe...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Abrahamsson, Ishtar; Larsson, Emma;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Utbrottet av COVID-19 pandemin har fört med sig en rad implikationer på privatpersoner, välfärden och inte minst företag runt om i världen. Distansarbete blev under våren 2020 en lösning för många företag att kunna fortsätta bedriva sina verksamheter. Den plötsliga omva...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Njie, Victoria; Olsson, Rick;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Forskningsområdet i studien innefattar autonoma och fjärrstyrda fartyg med eller utan sjöfarare, där fartygen styrs utan eller till en viss grad på en Remote Control Center (RCC). I studien går dessa under benämningen ”autonoma fartyg”. Det är en digital transformation ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Wallström, Aina;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  The objective of this study has been to investigate the interaction in the Sköllersta parish self-govern board in the middle of Sweden during the Provost Fredric Åhrbergs years of service 1776-1794. The investigation emanates from the perspective of the vicar in his own...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Lindahl, Frida; Sasivarevic, Selma;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  The covid-19 pandemic has brought a tremendous amount of unexpected change to many parts of daily life - work being no exception. Since March of 2020 employers have been urged to take measures allowing for telework in order to decrease the spreading of the virus, conseq...

  Add to ORCIDorcid
 • Bakgrund och problem: Digitaliseringen har medfört ett nytt affärslandskap för revisorerna att verka i som innebär automatiseringar och att arbeta med informationssystem. Forskningen säger att revisorer kommer ett elimineras om man inte inkluderar nya kompetenser och at...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Swedish
  Authors:
  Beronius, Linda;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka medarbetares upplevelser av ett bolags övergång från analoga utbildningar till distansutbildning. Teori: Studien utgår ifrån implementeringsteori (Pressman & Wildavsky,1984; Löfgren, 2012), perspektivet innefattar kombinationen...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Swedish
  Authors:
  Öster, Jakob;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Farmers and archaeologists have one particular thing in common, they both play an important role in the management and preservation of our common physical cultural heritage in the landscapes. But is there any cooperation between those actors? Farmers in general often ha...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Hallel, Jennifer; Sjögren, Danijel;
  Persistent Identifiers
  Country: Sweden

  Digitalization has resulted in a more boundaryless work environment, which puts pressure on organizations and workers to be flexible and adaptable. The aim of this report is to extend the knowledge about the effects of digital tools on workers’ psychosocial work environ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Westerlund, Terese;
  Country: Finland

  En återkommande odling av ettåriga grödor kräver fysikalisk eller kemisk ogräsbekämpning. Fysikaliska insatser omfattar ogräsharvning, radrensning och flamning. Radrensning i form av radhackning kan utföras i den växande grödan, utan att skada den. Radhackning medger en...

28 research outcomes, page 1 of 3