Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
39 research outcomes, page 1 of 4
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Closed Access Slovenian
  Authors:
  Pezdevšek Malovrh, Špela;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ficko, Andrej;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ficko, Andrej;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ficko, Andrej; Čotar, Maruša;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Rakinić, Kristina;
  Publisher: ZRC SAZU
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Hladnik, Miran;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  Jamstva za preživetje literarne zgodovine v digitalni prihodnosti so: digitalizacija literarne dediščine, spletna dostopnost literarnih novitet in literarnovednih objav, angažma študentov pri infrastrukturnih delih v stroki in s tem skupinsko avtorstvo na Wikipediji, Wi...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kropivšek, Jože;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Založba Univerze, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  Country: Slovenia

  Razvoj digitalne družbe in sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) s sabo prinaša veliko priložnosti za napredek, a tudi številne izzive. Največje probleme predstavlja predvsem pomanjkanje digitalnih veščin in spretnosti. Tudi izobraževalni proces, kater...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Publisher: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Publisher: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Closed Access Slovenian
  Authors:
  Mihurko Poniž, Katja; Bovcon, Narvika; Trajanov, Aneta; Smrekar, Tina;
  Country: Slovenia

  Članek predstavi dva projekta digitalizacije in spletne predstavitve kulturne dediščine aleksandrink in različnih skupin žensk, ki so večinsko povezane s primorskim in notranjskim geografskim prostorom: v prvem primeru gre za bazo podatkov o aleksandrinkah, v drugem pa ...

39 research outcomes, page 1 of 4