Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
5 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Matula, Vladimír;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Cieľom bakalárskej práce bolo priblížiť problematiku inteligentných zariadení, s nimi spojených technológií a implementácia hlasového asistenta Google Assistant v zariadení Raspberry Pi 3. Ďalej je v práci popísaný vývoj aplikácie pre hlasového asistenta Google Assistan...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2016
  Open Access Slovak
  Authors:
  Hanzlíček, Martin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia platformy Android Wear. Rieši časovú náročnosť výpočtov s veľkými číslami, modulárnou aritmetikou a kryptografiou na tejto platforme. Ďalej rieši komunikáciu s mobilným zariadením a autentizačný protokol typu klient-server. Vý...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2016
  Open Access Slovak
  Authors:
  Semančík, Matej;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Táto práca sa zaoberá využitím platformy Intel Galileo v IoT (Internet of Things) a jej porovnaním s ostatnými platformami, spôsobmi komunikácie v IoT, senzormi a senzorickými sieťami, spôsobmi implementácie tejto platformy, návrhom a realizáciou testovacej topológie. T...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2012
  Open Access Slovak
  Authors:
  Poruban, Milan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je nastudovat problematiku měření proudů v sítích nízkého napětí pomocí Rogowskeho cívky a podrobně se seznámit s požadavky na elektronický senzor proudu (ECT) s digitálním výstupem. Dále ověřit základní parametry Rogowskeho cívky jako senzor...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2008
  Open Access Slovak
  Authors:
  Chren, Tibor;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Táto práca sa zaoberá optickými systémami používaných v reverznom inžinierstve. Práca má podať prehlad systémov určených na digitalizáciu z hlavným zameraním na optické skenery. Najskôr je krátko spomenutý vývoj a rozdelenie 3D skenerov, potom sú rozobrané základne opti...

  Add to ORCIDorcid
5 research outcomes, page 1 of 1