Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
8 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . Other ORP type . 2020
  Open Access Polish
  Authors:
  Gutowski, Maciej; Kardas, Piotr;
  Country: Poland
 • other research product . 2019
  Open Access Polish
  Authors:
  Riabchykova, Faina D.;
  Publisher: Muzeum Lubelskie w Lublinie
  Country: Ukraine

  The article presents the topics surrounding the creation of state-wide databases of museum collections in Belarus, Russia, Ukraine and Poland. In the postSoviet states, the idea of generating an assembly of information about all the museum objects was formed during the ...

 • other research product . 2018
  Restricted Polish
  Authors:
  Kostyrko, Mikołaj;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny Celem niniejsze pracy jest odpowiedzenie na fundamentalne pytania jakie stawia archeologia krajobrazu: w jaki sposób człowiek wpływa na kształt otoczenia, w którym się znajduje oraz w jaki sposób poddaje się jego formie? Za studium przypadku do omówi...

  Add to ORCIDorcid
 • Wydział Biologii Grzyby z rodzaju Epichloë to pasożyty wielu traw. W stadium płciowym grzyb występuje w postaci podkładek na pędach trawy, w stadium bezpłciowym jest endofitem i jego obecność nie daje żadnych widocznych symptomów choroby. Celem badań było wyjaśnienie cz...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2011
  Open Access Polish
  Authors:
  Mania, Wojciech;
  Persistent Identifiers

  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Od lat 90. dyskutowany jest problem negatywnych zmian w miastach, które nazywane są kurczeniem się miast. Jest on obserwowany na całym świecie, szczególni...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2010
  Open Access Polish
  Authors:
  Mielewczyk, Wojciech;
  Persistent Identifiers

  Wydział Historyczny: Instytut Historii Przedmiotem pracy są przemiany struktury agrarnej Wielkopolski w okresie międzywojennym. Autor przyjął szeroką definicję struktury agrarnej uwzględniającą, oprócz struktury obszarowej, również takie kryteria jak: rodzaje użytków ro...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2007
  Open Access Polish
  Authors:
  Bonenberg, Marek; Klima, Stanisława; Delorme, Andrzej; Nowakowski, Michał; Kuropka, Józef; Swolkień, Olaf; Stalony-Dobrzański, Feliks; Gałka, Aleksy; Klima, Janina; Ciemiak, Agnieszka; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
  Country: Poland

  Zeszyt drugi kwartalnika „Państwo i Społeczeństwo” z 2004 r. przyniósł zbiór rożnych tematycznie prac mieszczących się w szeroko zakreślonej problematyce zagrożeń środowiska życia ludzi - określanych zwykle mianem zagrożeń ekologicznych. Profil tej problematyki wskazywa...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2006
  Open Access Polish
  Authors:
  Blachnicki, Bogusław; Fałowski, Janusz; Cichoń, Paweł; Banasik, Katarzyna; Chlipała, Monika; Grygajtis, Krzysztof; Pondel, Gaweł; Kimla, Piotr; Dziadzio, Andrzej;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
  Country: Poland
  Add to ORCIDorcid
8 research outcomes, page 1 of 1