Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
142 research outcomes, page 1 of 15
 • other research product . 2020
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Baranauskienė, Jurgita; Pakeltienė, Rasa; Maziliauskas, Antanas;

  Žemės ūkio Europos inovacijų partnerystę (angl. European Innovation Partnership in Agriculture EIP-AGRI) inicijavo Europos Komisija siekiant socialinės naudos ir bendro ūkio modernizavimo diegiant inovacijas. Skatinant bendradarbiavimą tarp mokslininkų, žemės ūkio konsu...

 • other research product . 2020
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Bičkauskė, Daiva; Šermukšnytė-Alešiūnienė, Kristina; Simanavičienė, Žaneta;

  Technologinės pažangos įtaka yra juntama visuose pramonės sektoriuose ir neabejotina, kad skaitmeninė transformacija turės didelę įtaką beveik bet kuriai pramonei, neaplenkiant ir žemės ūkio. Žemės ūkio ir maisto sektoriuose veikiančios mažos ir vidutinės įmonės susidur...

 • other research product . 2019
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Mizaras, Stasys; Lukminė, Diana; Doftartė, Asta;

  Efektyvus miškų ir su jais susijusių veiklų politikos formavimas ir įgyvendinimas galimas tik orientuojantis į galutinį tikslą – visuomenės gerovės didėjimą. Problema yra ta, kad šiuo metu miškų ūkio poveikis visuomenės gerovei nėra nustatomas. Nėra tam skirtų tyrimų ir...

 • other research product . 2018
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Volkov, Artiom;
  Publisher: Technika

  Disertaciniame darbe nagrinėjamas tvarumo koncepcijos integravimas į Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) labiausiai finansuojamą priemonę – tiesioginių išmokų (TI) sistemą, jos poveikis žemės ūkio tvarumui, vertinimo ypatybės, siejančios BŽŪP poveikio žemės ūkio sekt...

 • other research product . 2018
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Bužinskienė, Rita;

  There have been many discussions in Lithuania about a strategy for reducing the impact of climate change. Members of the international community agree that reducing greenhouse gas emissions to the atmosphere is necessary to avoid dangerous climate change. The main green...

 • other research product . 2017
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Miceikienė, Astrida; Binkienė, Danutė; Savickienė, Jūratė; Butkuvienė, Vaida;

  Straipsnyje nagrinėjami klausimai, susiję su žemės ūkio kooperatyvų finansavimo galimybėmis ir problemomis, turinčiomis lemiamą įtaką jų veiklos plėtrai. Tyrimo tikslas – identifikavus žemės ūkio kooperatyvų finansavimo priemones, įvertinti jų panaudojimo problemas. Tyr...

 • other research product . 2016
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Mierauskas, Pranas;

  Straipsnyje yra analizuojamos darnaus ir agrarines aplinkosaugos priemones įgyvendinančio ūkininkavimų sąsajos. Didelis dėmesys yra skiriamas darnaus žemės ūkio ištakoms ir jo plėtrai. Darnaus ūkininkavimo pradžia yra siejama su atsakingo ūkininkavimo programų įgyvendin...

 • other research product . 2016
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Piličiauskas, Gytis;

  2006–2014 m. straipsnio autoriaus vykdyti kasinėjimai Šventojoje ir Nidoje, ankstesnės pajūrio akmens amžiaus medžiagos peržiūra, nauji laboratorinių tyrimų rezultatai leidžia iš naujo pažvelgti į žemės ūkio pradžią Lietuvos pajūryje, taip pat ir žemyne. Gauti rezultata...

 • other research product . 2016
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Ribokas, Gintaras;

  Straipsnyje siekiama atskleisti Lietuvos probleminių agrarinių teritorijų žemės ūkio naudojimo pobūdį ir jo įtaką socialiniams procesams kaime. Atlikus tyrimą išryškėjo, kad pagal pasirinktus žemės ūkio intensyvumo rodiklius mažiau palankios ūkininkauti teritorijos yra ...

 • other research product . 2015
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Nemickienė, Rėda;

  Straipsnyje pristatomi Kašučių senųjų laukų archeologiniai tyrinėjimai ir jų metu gauti rezultatai. Trumpai apžvelgiami ir senųjų laukų teritorijoje vykdytų palinologinių bei geocheminių tyrimų rezultatai, aprašomi aptikti akmenys su dubenėliais. Kašučių senuosius lauku...

142 research outcomes, page 1 of 15