Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
211 research outcomes, page 1 of 22
 • other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hasunen, Noora;
  Country: Finland

  Tämän työn tarkoitus on pyrkiä havainnollistamaan mistä maatalouden päästöt syntyvät, mitkä ovat päästöjen merkittävimmät aiheuttajat ja laskea hiilijalanjälki Hasulan tilalle. Suomessa maataloussektorilta syntyy vuosittain yli 6,5 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalenttia. Tä...

 • other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Vuorenmaa, Aleksi;
  Country: Finland

  Diplomityön tavoitteena oli tutkia ja kartoittaa kiinteistösektorin yrityksien suhtautumista ulkoisen tietoaineistojen hankintaan sekä hyödyntämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksessa kartoitettiin syitä, esteitä ja kannustimia ulkoisten tietoaineistojen hyödyntämis...

 • other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Sipola, Juha;
  Country: Finland

  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia tekoälyn hyödyntämistä yritysten strategisen johtamisen välineenä Suomessa. Teknologinen kehitys, esimerkiksi syväoppivien neuraaliverkkojen ja kvanttitietokoneiden saralla, mahdollistavat aikaisempaa huomattavasti laajemman teko...

 • other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Nurmi, Anssi;
  Country: Finland

  The purpose of this thesis was to compare Finnish urban forest management recommendations with articles connecting human health and forest. The goal was to look at the urban forest recommendations from the point of view of human well-being, as well as to find forest var...

 • other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hekkala, Anniina;
  Country: Finland

  Tekoäly on tullut osaksi yhteiskuntaa ja monet organisaatiotkin hyödyntävät sitä eri tavoin. Tekoäly muuttaa myös työelämää. Tekoälyn ja muun teknologian hyödyntämisen sanotaan vähentävän rutiinitöitä esimerkiksi taloushallinnossa. Myös taloushallinnon roolien ja osaami...

 • other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Rikka, Justus;
  Country: Finland

  Tässä kandidaatin tutkielmassa tutkitaan digitalisaation vaikutuksia suomalaisten pienlevy-yhtiöiden liiketoiminnan ja markkinoinnin muutoksiin 2010-luvulta tähän päivään asti. Työn tavoitteena on tarkastella suomalaisten pienlevy-yhtiöiden liiketoiminnan kehittymistä j...

 • other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Jaatinen, Aleksi;
  Country: Finland

  Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää ravintolayrittäjien käsityksiä Suo-messa toimivien ruokalähettiyritysten, Woltin ja Foodoran, vaikutuksista ravintolatoiminnalle. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan alustataloustoimijoiden ja pandemian rajoitu...

 • other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Pennanen, Janne;
  Country: Finland

  Nykypäivän maailmassa panostetaan digitalisaatioon paljon ja tiedon saattaminen helposti saatavilla olevaan sekä käytettävään muotoon on tärkeämpää kuin koskaan. Tämä tosiasia koskee myös sellaista tietoa, jonka oletettu käyttäjäkunta ja -tarkoitus ovat suppeat. Hyvä es...

 • other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kaunisto, Fiia-Maria;
  Country: Finland

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Vaasan kaupungin kaupunkiympäristön toimialan työntekijöille ohjeistus ArcGIS Web App Viewerin ja Field Maps -mobiiliohjelman käyttöön. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Vaasan kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Opinnäytetyö...

 • other research product . 2022
  Open Access Finnish
  Authors:
  Haikonen, Joona;
  Country: Finland

  Tutkimuksen tarkoitus on selvittää teollisuus 4.0:n vaikutuksia autoteollisuuteen ja perehtyä sen luomaan lisäarvoon yrityksille. Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja materiaali on autoteollisuuteen sekä teollisuus 4.0:aan pohjautuvaa. Nykyisessä digitaalis...

211 research outcomes, page 1 of 22