Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
18 research outcomes, page 1 of 2
 • other research product . 2021
  Open Access Ukrainian
  Authors:
  Spivak, D.V.;
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  Кваліфікаційна бакалаврська робота присвячена дослідженню економіко математичного моделювання процесу цифровізації. Проведено аналіз стану та динаміки цифровізації платіжної системи в Україні, зокрема проаналізовано фактори впливу процесу диджиталізації на фінансовий се...

 • other research product . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Cумський державний університет
  Country: Ukraine

  На сучасному етапі розвитку ринкових відносин ефективне функціонування банківської системи є важливим фактором забезпечення ефективного здійснення відтворювальних процесів промислових підприємств, так як вона є джерелом інвестування фінансових ресурсів в національну еко...

 • Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена дослідженню бізнес-моделей компанії у змінному конкурентному середовищі АПК. При написанні роботи використано наукові методи дослідження: логіко- аналітичний, системно-структурний і порівняльний аналізи, економіко- статистичний...

 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Basanets, S.R.;
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  У роботі проаналізовано сучасний стан рівномірності розподілу доходів, проаналізовано вплив цифрових технологій на доходи населення, проаналізовано існуючі підходи та методи до моделювання зв’язку між даними економічними процесами. У роботі розроблено науково-методичний...

 • other research product . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  У роботі досліджено сутність фінансових технологій, розглянуто їх класифікацію та особливості функціонування у фінансовій системі; проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку фінансових технологій у фінансовій системі України; досліджено зарубіжний досвід викорис...

 • other research product . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  У роботі здійснений аналіз фінансової стійкості банків України з використанням рейтингових оцінок агентств. Досліджено процес проникнення діджиталізації в банківський сектор України. Розроблена власна методика оцінки надійності банків з у рахуванням процесу цифровізації...

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  Мета випускної кваліфікаційної роботи – провести аналіз та оцінку стратегічних напрямів розвитку міжнародного аграрного ринку та ринку АПК України з метою забезпечення конкурентоспроможності українських експортерів аграрної продукції на світових ринках. Об’єктом дослідж...

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  У результаті роботи створено інтелектуальну мережу «розумного дому», використовуючи бездротовий та дротовий типи зв’язку. Конфігурація та контроль пристроїв здійснюється через зручний та інтуїтивно-зрозумілий користувацький веб-інтерфейс браузера планшета або смартфону....

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  Мета: розкрити пряму залежність результату навчання іноземної мови від використання сучасних інноваційних технологій, проаналізувати можливість впровадження засобів «електронного навчання» у вивченні іноземної мови. Теоретичне значення: Конкретизація, систематизація та ...

 • other research product . 2020
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Сумський державний університет
  Country: Ukraine

  У першому розділі надано характеристику основним поняттям теми, наведена динаміка продажу професійної та промислової робототехніки. У другому розділі проведений аналіз впливу роботизації та автоматизації, представлено дані з міжнародного промислового форуму по областях ...

18 research outcomes, page 1 of 2