Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
47 research outcomes, page 1 of 5
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Closed Access Slovenian
  Authors:
  Pezdevšek Malovrh, Špela;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ficko, Andrej;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ficko, Andrej;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Ficko, Andrej; Čotar, Maruša;
  Publisher: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Nesheim, Ingrid; Sundnes, Frode; Enge, Caroline; Graversgaard, Morten; Brink, Cors van den; Farrow, Luke; Glavan, Matjaž; Hansen, Birgitte; Amorim Leitão, Inês; Rowbottom, Jenny; ...
  Publisher: MDPI
  Country: Slovenia
  Project: EC | FAirWAY (727984)

  Solutions to current complex environmental challenges demand the consultation and involvement of various groups in society. In light of the WFD’s requirements of public participation, this paper presents an analysis of the establishment and development of nine different...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Matci, Dilek Kucuk; Comert, Resul; Avdan, Ugur;
  Publisher: Zveza geodetov Slovenije
  Country: Slovenia

  In this study, we compared the performance of tree-based classification algorithms Random Forest (RF), Rotation Forest (RotF), J48, The Alternating Decision Tree (ADTree), Forest by Penalising Attributes (Forest PA), Logical Analysis of Data Algorithm (LADTree) and Func...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Rakinić, Kristina;
  Publisher: ZRC SAZU
  Country: Slovenia
 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Hladnik, Miran;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  Jamstva za preživetje literarne zgodovine v digitalni prihodnosti so: digitalizacija literarne dediščine, spletna dostopnost literarnih novitet in literarnovednih objav, angažma študentov pri infrastrukturnih delih v stroki in s tem skupinsko avtorstvo na Wikipediji, Wi...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kropivšek, Jože;
  Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Založba Univerze, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  Country: Slovenia

  Razvoj digitalne družbe in sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) s sabo prinaša veliko priložnosti za napredek, a tudi številne izzive. Največje probleme predstavlja predvsem pomanjkanje digitalnih veščin in spretnosti. Tudi izobraževalni proces, kater...

 • other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Slovenian
  Publisher: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo
  Country: Slovenia
47 research outcomes, page 1 of 5