Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
64 research outcomes, page 1 of 7
 • other research product . 2022
  Open Access English
  Authors:
  Hannula, Henna-Reetta;
  Publisher: Ilmatieteen laitos - Finnish Meteorological Institute
  Country: Finland

  Remote sensing of snow is a method to measure snow cover characteristics without direct physical contact with the target from airborne or space-borne platforms. Reliable estimates of snow cover extent and snow properties are vital for several applications including clim...

 • other research product . 2022
  Open Access English
  Authors:
  Rauth, Ella;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Northern peatlands are a large source of methane (CH4) to the atmosphere and can vary strongly depending on local environmental conditions. However, few studies have mapped fine-grained CH4 fluxes at the landscape-level. The aim of this study was to predict land cover a...

 • other research product . 2022
  Open Access English
  Authors:
  Santalahti, Tanya;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Hiilineutraalilla maataloudella on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Siitä huolimatta, suomalaiset maanviljelijät kamppailevat ilmastonmuutoksen vaikutusten ja kannattavuuskriisin kanssa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella suomalaisten viljeli...

 • other research product . 2022
  Open Access English
  Authors:
  Mäki, Ilona;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Biohiili on huokoinen alkuainehiilipitoinen materiaali, joka on valmistettu orgaanisesta aineesta pyrolyysilla eli hiiltämällä alhaisen happipitoisuuden olosuhteissa, jota voidaan käyttää hiilen sitomiseen maaperään. Tämän maisterintutkielman tarkoituksena on antaa ylei...

 • other research product . 2022
  Open Access English
  Authors:
  Sarvola, Inka-Mari;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Poro (Rangifer tarandus L.) on olennainen osa pohjoisen boreaalisen alueen ekosysteemejä ja poronhoito on tärkeä sosio-kulttuurinen tekijä erityisesti alkuperäiskansojen keskuudessa. Nykyään Fennoskandian alueen poronhoitoa uhkaa laidunalueiden heikentyminen. Yhtenä rat...

 • other research product . 2022
  Open Access English
  Authors:
  Rantanen, Noora-Kaisa;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  In chemical forensics inorganic analysis is for example used to detect traces of explosives and drugs, to find residues of firearms, and as aid when searching for hidden burial sites. Forensic investigators also utilise inorganic information in chemical source attributi...

 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Bohlmann, Stephanie;
  Publisher: Ilmatieteen laitos - Finnish Meteorological Institute
  Country: Finland

  Atmospheric pollen is a well-known health threat causing allergy-related diseases. As a biogenic aerosol, pollen also affects the climate by directly absorbing and scattering solar radiation and by acting as cloud condensation or ice nuclei. A good understanding of poll...

 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Tienaho, Noora;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Structural complexity of trees is related to various ecological processes and ecosystem services. It can also improve the forests’ ability to adapt to environmental changes. In order to implement the management for complexity and to estimate its functionality, the level...

 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Rantanen, Ida;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja kestämättömän ruokajärjestelmä haasteet ovat kytköksissä toisiinsa. Metsillä ja metsän sienillä on tärkeä rooli biologisen monimuotoisuuden turvaamisessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli antaa tietoa sienten viljelymahdolli...

 • other research product . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Lämsä, Suvi;
  Publisher: Helsingin yliopisto
  Country: Finland

  Kaupunkialueet muuttuvat ja laajenevat jatkuvasti. Ne kasvavat ja kehittyvät sekä muokkautuvat yhteiskunnan ja asukkaiden tarpeiden mukaan. Muutoksella on vaikutusta etenkin viheralueisiin, kuten puihin, koska rakennuskannan lisääntyessä sekä alueiden laajentuessa muuto...

64 research outcomes, page 1 of 7