Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
42 research outcomes, page 1 of 5
 • other research product . 2016
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Mierauskas, Pranas;

  Straipsnyje yra analizuojamos darnaus ir agrarines aplinkosaugos priemones įgyvendinančio ūkininkavimų sąsajos. Didelis dėmesys yra skiriamas darnaus žemės ūkio ištakoms ir jo plėtrai. Darnaus ūkininkavimo pradžia yra siejama su atsakingo ūkininkavimo programų įgyvendin...

 • other research product . 2015
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Kniūkšta, Bernardas;

  Globaliose maisto sistemose vis labiau pabrėžiama lokalumo reikšmė, todėl šiuo straipsniu norima prisijungti prie diskusijos, apimančios žemės ūkį, maisto sistemas ir ekolokalizaciją. Straipsnyje apsiribojama klausimais, liečiančiais ekolokalizacijos apraiškas žemės ūky...

 • other research product . 2015
  Open Access English
  Authors:
  Kriščiukaitienė, Irena; Namiotko, Virginia; Koç, Ahmet Ali;

  Turkijos žemės ūkio sektorius užima svarbią vietą globalizuotoje rinkoje. Turkijai įstojus į ES, ši šalis taptų svarbiu konkurentu toms šalims, kuriose žemės ūkio ir maisto produktų eksportas yra palyginti didelis. Tai būdinga ir Lietuvai, dėl to aktualu vertinti žemės ...

 • other research product . 2014
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Kripaitis, Rolandas; Namiotko, Virginia; Galnaitytė, Aistė; Jedik, Andrej;

  Tiesioginės išmokos yra viena iš svarbiausių Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemonių, kurioms tenka didžiausi finansiniai ištekliai. Tiesioginės išmokos garantuoja žemės ūkio produktų gamintojams minimalias pajamas dėl rinkose vykstančių sudėtingų procesų, nepa...

 • other research product . 2014
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Vaznonis, Vytautas;

  Žemės ūkio ir maisto produktų rinkų netobulumas nulemia silpną pavieniui veikiančių žemdirbių rinkos galią, todėl kyla jų kooperacijos būtinybė. Gamintojų organizacijų (GO) rėmimas sukuria naujas galimybes žemdirbių kooperacijos plėtrai. Tyrimo tikslas – įvertinus GO kū...

 • other research product . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Baležentis, Tomas;

  Tyrimo tikslas – nustatyti Lietuvos ūkininkų ūkių bendrojo produktyvumo pokyčių šaltinius taikant sekvencinį Malmquist-Luenberger produktyvumo indeksą. Tyrimas remiasi 200 Lietuvos ūkininkų ūkių – Ūkių apskaitos duomenų tinklo respondentų – duomenimis. Malmquist-Luenber...

 • other research product . 2014
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Ramanauskienė, Jadvyga; Astromskienė, Adelė;

  Verslumas mokslinėje literatūroje nagrinėjamas kaip tiesioginis verslinės veiklos rezultatyvumo veiksnys, kuris padeda siekti ekonominių, komercinių reaultatų.Verslumo ugdymo teorinių modelių gausa atskleidžia verslumo raiškos daugialypiškumą ir daugiapakopiškumą. Strai...

 • other research product . 2014
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Vitunskienė, Vlada;

  Ankstesnių tyrimų išvados dėl tiesioginių išmokų ir kitų žemės ūkio subsidijų poveikio ūkių pajamoms nėra vienareikšmiškos. Vieni tyrėjai nustatė, kad jos mažina ūkių pajamų skirtumus bei nelygybę, kiti – atvirkštinį jų efektą. Be to Lietuvoje ši problema tirta vien šei...

 • other research product . 2014
  Open Access Lithuanian
  Authors:
  Radzevičius, Gediminas;

  Valstybės vykdomas žuvų išteklių atkūrimas yra vienas iš svarbiausių uždavinių saugant bioįvairovę ir ekosistemų stabilumą. Valstybinės žuvivaisos problemų identifikavimas leidžia numatyti šios veiklos efektyvumo didinimo galimybes ir sukuria prielaidas geresniam valsty...

 • other research product . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Andziulienė, Loreta; Verikaitė, Daiva;

  Advances in modern technologies offer a variety of new methods and means in foreign language teaching. E-learning as technology-delivered and technology-enhanced learning could be used in situations when learners and instructors are physically separated and all the proc...

42 research outcomes, page 1 of 5