Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
225 research outcomes, page 1 of 23
 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Fiala, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce osvětluje důvod zavedení rozdílných souřadnic obrazu a polohy podrobných bodů polohopisu na digitálních a digitalizovaných katastrálních mapách a popisuje jejich vznik, procesy digitalizace Souboru geodetických informací (SGI) a názory na změny post...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Žižková, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti konkrétního investičního záměru společnosti AGROFARMY BEZDRUŽICE, s. r. o., z něhož plynou dvě vzájemně se vylučující investiční varianty. Práce je rozdělena na teoretickou část, která pojednává o i...

 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Valeš, Jiří;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  This thesis aims to create large-scale calculations of agro-climatic factors from global climatic data with high granularity. I use freely available climatic data ERA5-Land from the Copernicus Climate Change Service as input climatic data. I describe related calculation...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Andrš, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh aplikace, na jehož základě by v budoucnu došlo k vytvoření aplikace užitečné pro zemědělce zabývající se rostlinnou výrobou. Výsledná aplikace s názvem Agroklimatický atlas by zemědělce měla informovat o průběhu agroklimatic...

 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Šanda, Josef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  The bachelor thesis aims to construct several electrical circuits of development board, sensors and lights and develop voice-enabled smart home modules. The first step design a hardware solution and the physical implementation of individual sensors and lights with devel...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Bublík, Ondřej;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce obsahuje představení robotické automatizace, její implementování na určitý proces ve společnosti a následné vyhodnocení, jaké přínosy toto zavedení přineslo. Práce se soustředí na kvalitu analýzy procesu a následnou kvalitu výstupu po zavedení procesní a...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Ježek, David;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce nabízí návrh autonomní bezdrátové sítě sensorů. První část shrnuje různé technologie a protokoly, které využívá internet věcí. V další části je pak rozebrané samotné hardwarové a softwarové řešení sítě. Na závěr je shrnuto splnění jednotlivýc...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Mokrá, Zdislava;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá problematikou Průmyslu 4.0 a zabezpečením jednoho z jejich klíčových prvků - kolaborativních robotů. Jsou zde definovány jednotlivé průmyslové revoluce a jejich klíčové prvky, s podrobnějším zaměřením na Průmysl 4.0. Další bod je orientován na...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Morávka, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předložená práce je zaměřena na inteligentní textilie, nositelnou elektroniku a technologie s tím spojené. Ve stručnosti se také zabývá představením internetu věcí. Práce v úvodní části obsahuje rešerše stávajících technologií, bezdrátových komunikačních standardů a pro...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Lukavská, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce se zabývá technologiemi a jejich implementací v rámci Průmyslu 4.0 s následnou aplikací v konkrétním podniku. První část diplomové práce začíná definováním pojmu Průmysl 4.0. Poté následuje rešerše aktuálního stavu iniciativy Průmysl 4.0 ve v...

225 research outcomes, page 1 of 23