Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
39 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Article . 2017
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Svenja Eidesen De Smedt; Grete Mehus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Septentrio Academic Publishing

  Source at <a href=https://doi.org/10.7557/14.4238> https://doi.org/10.7557/14.4238 </a>. In Norway, many areas can be classified as rural on climatic, geographic or demographic grounds. The rural context means that nurses and patients face circumstances and situations t...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Solem, Trygve Westrum;
  Persistent Identifiers

  Oppgaven hadde som mål å teste ut et utvalg enkle konkurranseindekser i ung blandingsskog. Kunnskap om økologisk konkurranse mellom individuelle trær er et nyttig hjelpemiddel blant annet i forbindelse med planlegging og fremskriving av skog. Det ble utført registrering...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Nafstad, Sigrid;
  Persistent Identifiers
  Publisher: OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

  Master i læring i komplekse systemer Denne oppgaven er todelt og inneholder en teoretisk og en empirisk del. I den teoretiske delen presenteres forskning på kognitive biaser og praktisk bruk av atferdsvitenskapelige virkemidler innen ulike offentlige tjenester. Videre p...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernandez, Antòn; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas; Blom, Hans H.; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Holt Hanssen, Kjersti; ...
  Publisher: NIBIO

  Skogen i Norge har et årlig netto opptak i underkant av 30 mill. tonn CO2. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av skogarealene, både gjennom endringer i totalarealet (avskoging og påskoging), og forvaltningen av de eksisterende skogarealene. I denne rapport...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Heggem, Eva Solbjørg Flo; Mathisen, Henrik; Frydenlund, Jostein;
  Publisher: NIBIO

  AR50 er et heldekkende kart over arealressurser på Fastlands-Norge med øyer. Denne rapporten beskriver metoden som er brukt for å fremstille kartet og peker på bruksområder.

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Hanssen, Pål;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Målet med denne studien var å undersøke mulighetene for å bruke droner som et verktøy for skogtaksering av ungskogbestand. Dette fordi informasjon om skoglige egenskaper i slike bestand er viktige for å vurdere behovet for ungskogspleie. I Ringsaker kommune i Hedmark fy...

  Add to ORCID
 • publication . Report . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Bayr, Ulrike; Strand, Geir-Harald; Dramstad, Wenche;
  Publisher: NIBIO

  «Landbruk over hele landet» er et av fire hovedmål i norsk landbrukspolitikk. Denne rapporten dokumenterer et forsøk på å utvikle en metode for å kvantifisere måloppnåelse på dette området. Forsøket er begrenset til jordbruket, og vi har valgt fire binære indikatorer på...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Rindal, Kristian; Lindgaard, Håvard; Geipel, Jakob;
  Publisher: NIBIO

  Høsten 2018 gjennomførte vi ved Senter for presisjonsjordbruk en test av spesialutviklet maskin (Veris MSP3) for «on-the-go» måling av pH, mold (organisk materiale; OM) og elektrisk ledeevne i jordbruksjord. Testen ble gjennomført på oppdrag av Franzefoss Minerals, som ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Atle, Kalbækken;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Foryngelsesfasen er kanskje det viktigste stadiet etter hogst og krever ofte ulike skjøtselstiltak for at etableringen av ny skog skal gå raskt og bli tilfredsstillende. Planting av furu i Norge har økt mye i omfang de siste årene. Fra 2014 – 2017 økte antall planter fr...

  Add to ORCID
 • publication . Book . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Solberg, Svein ��ivind;

  A compendium about Norwegian Agricultural Plants written by Karina Sinnes, Ola Sj��vik, Vegard Ekker, Emma Marie H��ie Kj��de, Fredrik Lie Br��rs, J��rgen Wekre, Malin Sandnes Sando, Susanne Borgersen, Henrik Andr�� Storteig, Jonathan Olsen Andersen, Siw Beate Marken, M...

  Add to ORCID
39 research outcomes, page 1 of 4