Advanced search in
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
7 Research products

 • Rural Digital Europe
 • 2013-2022
 • Embargo
 • Doctoral thesis

Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Pellicciari, Marcello; Peruzzini, Margherita; Muscio, Alberto; Grandi, Fabio;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao IRIS UNIMORE - Archi...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility31
  visibilityviews31
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao IRIS UNIMORE - Archi...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Teggi, Sergio; Muscio, Alberto; Silvestri, Malvina;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao IRIS UNIMORE - Archi...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility11
  visibilityviews11
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao IRIS UNIMORE - Archi...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Akouegnonhou, Oscar;

  Agriculture is the basis of the economies of most African countries. Benin is one of the West African countries whose economic development is based on agriculture. The livestock sub-sector occupies an important place in agriculture. The people who engage in livestock breeding raise large and small ruminants. To market their animals, livestock farmers often go to livestock markets. In Benin, there are two types of livestock markets that welcome herders. They are the traditional livestock markets (MT) and the self-managed livestock markets (MBA). This study was conducted with the aim of understanding the functioning of the MT and MBA markets and their impacts on local development in Benin. To achieve the objectives of this work, a random sample was drawn. It included a total of 600 respondents, including 300 livestock farmers and 300 livestock traders. The survey was conducted in the communes of Gogounou, Nikki, Bassila, Matéri, Save and Kétou (Iwoyé). The MBAs were each located in a commune, and their selection was made with the help of the Departmental Director of Livestock of the MAEP and on the basis that there were at least two MTs in each commune. The criterion of at least two TMs in each commune is explained by the fact that TMs are often very small livestock markets and to ensure that the number of respondents is reached. The results of the study revealed that the farmers surveyed were mostly men (97.67%) and women few (2.33%). Variables of age, education level, experience in animal husbandry, access to credit, number of cattle, number of sheep, pasture use, access to veterinary services and membership in the cooperative have a significant positive effect on household incomes of farmers who prefer MBA livestock markets. The variables of experience in animal husbandry, number of cattle, pasture use, farmland ownership and number of sheep have a significant positive effect on the incomes of farmers who prefer MT livestock markets. The transaction costs of animals are higher in MT than in MBA. Farmers' marketing margins are higher in MBA than in MT. MBA are efficient in cattle (1.43) and sheep (2.50) trade. MT are not efficient for cattle trading (0.99) but are efficient for sheep trading (1.89). Livestock markets are undermined by problems of market infrastructure such as fences, offices, roads, intermediaries, insecurity, etc. Access to market information, payment mode, cooperative membership, cattle herd size, sheep herd size, goat herd size and agricultural land positively affect farmers' choice of MBA markets, while distance to market negatively affects the choice of MBA. Tarım, çoğu Afrika ülkesinin ekonomilerinin temelini oluşturmaktadır. Benin, ekonomik gelişimi tarıma dayanan Batı Afrika ülkelerinden biridir. Hayvancılık alt sektörü tarımda önemli bir yere sahiptir. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler hem büyük hem de küçükbaş hayvan yetiştirmektedir. Hayvanlarının pazarlanması için yetiştiriciler çoğunlukla hayvancılık pazarlarına gitmektedir. Benin'de esas olarak iki tür hayvan pazarı vardır. Bunlar geleneksel hayvan pazarı (MT) ve kendi kendini yöneten hayvan pazarıdır (MBA). Bu çalışma, özellikle bu iki piyasa türünün işleyişini ve Benin'deki yerel kalkınma üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada belirlenen hedeflere ulaşmak için 300 çiftçi ve 300 hayvan tüccarı olmak üzere toplam 600 katılımcı ile yüz yüze görüşülmültür. Çalışma Gogounou, Nikki, Bassila, Matéri, Save ve Kétou (Iwoyé) belediyelerinde yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, ankete katılan çiftçiilerin çoğunlukla erkek (97.67%) olduğunu ortaya koymuştur. Yaş, eğitim düzeyi, hayvancılıktaki deneyim, kredi erişimi, sığır sayısı, koyun sayısı, mera kullanımı, veterinerlik hizmetlerine erişim ve kooperatife ortaklık değişkenleri, MBA hayvan pazarlarını tercih eden çiftçilerin hanehalkı gelirleri üzerinde anlamlı ve olumlu etkiye sahiptir. Hayvancılıktaki deneyim, sığır sayısı, mera kullanımı, tarım arazisi sahipliği ve koyun sayısı bağımsız değişkenleri, MT hayvan pazarlarını tercih eden çiftçilerin gelirleri üzerinde anlamlı ve olumlu etkiye sahiptir. Hayvanların pazarlama maliyetleri MT'lerde MBA'lere göre daha yüksektir. Çiftçilerin pazarlama marjları MBA'lerde MT'lere göre daha yüksektir. MBA'ler sığır (1.43) ve koyun (2.50) ticaretinde etkindir. MT'ler, sığır ticareti (0.99) için etkin değildir ancak koyun ticareti (1.89) için etkindir. Hayvancılık pazarları altyapı (çitler, ofisler, yollar vb.), aracılar, güvensizlik, yüksek taşıma masrafları vb. sorunları yaşamaktadır. Pazar bilgilerine erişim, ödeme şekli, kooperatif ortaklığı, sığır sürüsünün büyüklüğü, koyun sürüsünün büyüklüğü, keçi sürüsünün büyüklüğü ve tarım arazisi miktarı çiftçilerin MBA seçimini pozitif yönde etkilerken, pazara uzaklık MBA seçimini negatif yönde etkilemektedir.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Uzcan, Gülay Şener;

  Küreselleşme ile ivme kazanan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ekonomilerin iş yapma biçimlerini ve politikalarını önemli ölçüde etkilemiştir. Yenilikçi, bilgiye dayalı ve yüksek katma değerli üretim ve pazarlama stratejilerine geçebilenler küresel rekabette önemli aktörler olabilmektedirler. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri için ürünlerini, hizmetlerini ve iş yapış yöntemlerini sürekli olarak geliştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bunu gerçekleştirirken de içinde yer aldıkları ağlardan en iyi şekilde faydalanabilmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Bu kapsamda kümelenme yaklaşımı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde işletmelerin, bölgelerin ve ülkelerin rekabet güçlerini artırmada önemli bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte rekabet ilişkileri ülke, bölge ve işletme düzeyinde incelenmektedir. Ancak rekabet gücünün oluşmasında rol oynayan rekabet ilişkilerini en iyi açıklayan ölçek, bölgesel endüstriler düzeyinde olanıdır. Çünkü rekabet gücü söz konusu olduğunda, belli bölgelerde başarılı olmuş sektörler karşımıza çıkmakta ve bölgeye özel koşullar başarıyı getirmektedir. Bu doğrultuda TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi kümelenme özellikleri ve rekabet gücü değerlendirilmiştir. TR81 Düzey 2 Bölgesi orman ürünleri ve mobilya sektörü hem orman kaynaklı hammadde avantajı hem de geçmişten gelen meslek bilgisivi avantajıyla bölge için verimli ve etkin bir sektör olma potansiyeline sahiptir. Diğer taraftan bölgede ki sanayi faaliyetleri madencilik ve demirçelik sektörlerine bağımlıdır. Ancak günümüzde bölgelerdeki sektörel çeşitliliği sağlamak, mevcut sanayi faaliyetlerinin rekabet gücünü artırmada bölge planları için öncelikli amaç olmuştur. BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) tarafından hazırlanan bölge planları da, daha üst ölçekte Onuncu Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme ve Ulusal Strateji Belgesi dikkate alınarak ulusal stratejilerle bağlantılı kurgulanmıştır. Bu doğrultuda TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisinin ağ ilişkilerinin gücünü ve rekabet gücünü değerlendirmek, bölgedeki sektörel çeşitliliği sağlamada ve rekabet gücünü artırmada önemli görülmüştür. Çalışmanın birinci amacı; TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi kümelenmesinin profilini, kümelenme analizi ve istatistik değerlendirme ile oluşturmaktır. Kümelenmenin aktörleri arasındaki analizler kapsamında kümelenme üyelerinin merkezilikleri, bağlantı düzeyleri ve rekabetçi avantajı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Daha sonra da SPSS 15,0 paket programı kullanılarak, istatiksel analiz uygulanmıştır. Çalışmanın ikinci amacı; TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisinin rekabet gücünü, Porter’ın İş kümelenmesi analizi ile değerlendirmektir. İş kümelenmesi rekabet analizi ile kümelenmenin rekabetçi avantajları ve dezavantajları üzerinde saptamalarda bulunulmuş, kümelenmeyi geliştirmek ve rekabet gücünü artırabilmek için eksiklerin neler olduğu, neler yapılabileceği sonuç ve önerilerde ifade edilmiştir. Kümelenme haritasında ağ yapılarının büyük bir kısmında yoğunluk değerlerinin oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durum, gelişmemiş kümelenme olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca iş kümelenmesi analizinde de dezavantajların avantajlardan fazla olması nedeniyle sektörün rekabet gücünün düşük olduğu ve karo modelindeki unsurlar arasında, henüz yeterince karşılıklı bağlılık ilişkilerinin rekabeti geliştiremediği görülmüştür. Kümelenme içindeki tüm aktörler arasında kaliteli bir ağ oluşturmak ve sürdürülebilir kılmak için “mobilya ve kereste sektörü kümelenme girişimi” oluşturulması önerilmiştir. Bölgede destekleyici, kolaylaştırıcı ve koordine edici BAKKA, KOSGEB, Üniversiteler, Orman İşletme Müdürlükleri, meslek odaları ve diğer sivil toplum kuruluşları gibi aktörlerin olmasına rağmen aralarındaki ilişki düzeyi düşüktür. Hepsini bir çatı altında toplayarak, politikalar üretecek ve aralarındaki ağ yapıyı oluşturacak olan ortak akılın oluşturulması, önerilen “mobilya ve kereste sektörü kümelenme girişimi” ile gerçekleşebilir. Bu çalışmanın, “TR81 bölgesi mobilya ve kereste sektörünün” gelişmiş küme özellikleri göstermesi için yapılacak çalışmalara ve bölgesel planlara katkı sunacağı öngörülmektedir. The developments in information and communication technologies, which gained momentum with globalization, significantly affected the business style and policies of the economies. Those who can transform into manufacturing and marketing strategies that are innovative, knowledge-based and have high-added value could be important actors in global competition. In order to survive and increase their competitiveness, businesses are supposed to improve and innovate their products, services and their business making methods. And while doing that, it has become an indispensable necessity to utilize the networks they are in. Within this scope, clustering approach has started to be used as an essential tool in increasing the competitive power of the businesses, regions and the countries in developed and developing countries. In this process, competition relationships are examined at country, region and business levels. However, the best scale explaining the competition relationship having a role in the formation of the competitive power is the one at regional industry scale. Because, when the competitive power is in question, we come up with sectors which are successful in certain regions and special conditions in the region bring success. Accordingly, the clustering features and competitive power of the Forest Products Industry in TR81 NUTS 2 Region are evaluated. With its raw material advantage and professional knowledge from the past, tree-forest products and furniture sector in TR81 NUTS 2 Region have a potential to be a productive and efficient sector for the region. On the other hand, the industrial activities in the region are dependent on mining and iron-steel sectors. But today ensuring the sectoral diversity in the regions has become a priority objective for regional planning in increasing the competitiveness of the existing industrial activities. The regional plans prepared by BAKKA (Western Black Sea Development Agency) were also prepared considering the Development Plan and Regional Development and National Strategy Document and were built connected with the national strategies. Accordingly, evaluating the power and competitiveness of the network relationships of the TR81 NUTS 2 Region Forest Products Industry is considered to be important in ensuring the sectoral diversity and increasing the competitiveness in the region. The first objective of the study was to find out the clustering profile of the TR81 NUTS 2 Region Forest Products Industry by determining the situation of network relationships through clustering analysis. Within the scope of the analysis between the actors of the clustering, the relationships between the centrality of the clustering members, their connection levels and competitor advantages were examined. Later, to find out the profile of the clustering, statistical analysis were made using SPSS 15,0 programme. The second objective of the study was to evaluate the competitiveness of the TR81 NUTS 2 Region Forest Products Industry using Porter’s Business Clustering analysis. With business clustering competition analysis, competitive advantages and disadvantages of clustering were determined, and in result and suggestions section, information on what is missing in order to develop clustering and increase competitiveness and what can be done towards them were stated. In the clustering map, in most part of the network structures, intensity values were found to be very low. This is considered as underdeveloped clustering. Also, because disadvantages were more than advantages in business clustering analysis, it was seen that the competitiveness of the sector was low and that the mutual connection relations among the elements of the diamond model did not strengthen competition yet. In order to create a high quality network among the actors of the cluster and to ensure its sustainability, it is suggested to create a “furniture and lumber sector clustering enterprise”. Although there are such supporting and coordinating actors such as BAKKA, KOSGEB (Small and Medium Industry Development Organization, Universities, Forestry Operationx Directorates, trade associations and other non-governmental organizations in the region, the relationship level among them is weak. It is possible to create the common mind which will bring them together under the same roof, create policies and networking among them by the suggested “furniture and lumber sector clustering enterprise”. It is predicted that this study will contribute to the studies which will be made to ensure that the “TR81 region furniture and lumber sector” shows the developed clustering features as well as to the regional plans.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Bartın Üniversitesi ...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Bartın Üniversitesi ...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Türkyılmaz, Mehmet Uğur;

  Nowadays; digital impressions are used in appliance of prosthetic restorations with CAD/CAM systems. Digital impressions can be obtained directly from the mouth by the physician in the clinic or by scanning the dental models produced by the conventional impression methods performed by the physician by the technicians in the laboratory. Another requirement brought by modern life is the need to minimize the time spent during clinical sessions and the time between the beginning and the end of the treatment, which accelerates the developments in CAD/CAM systems, as well as leading the development of different approaches to these systems by clinicians and technicians. The aim of this study is; to compare internal and marginal fit of single crown restorations milled from IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) blocks, using digital impressions obtained by indirect digitalization obtained from dental models produced from conventional Polyvinylsiloxane impression and direct intraoral digitalization. For this purpose, with a method that has not been used in the dental literature until today; The cement film thickness at the intaglio surface of the restoration was evaluated volumetrically using micro-CT scans. According to the results, statistically significant differences were detected between the marginal and internal fit values between the direct digitalization and indirect digitalization groups, according to the results of variance analysis among groups and post hoc analysis applied afterwards. When the total volume values were compared, statistically significant differences were found according to the results of variance analysis among groups; however no statistically significant difference was found between direct digitalization and indirect digitalization groups according to the post hoc analysis apllied afterwards. Cross-sectional measurements were recorded with reference to 12 points determined on 2 planes (Sagittal and Frontal). When the cross-sectional measurement values were compared, for direct digitalization; 3 of 4 marginal sections except the palatinal marginal section showed better results with a statistically significant difference; The direct digitalization group showed a statistically significant advantage only in mezyo-incisal corner values among the internal fit sections, except that there was no statistically significant difference between the groups in terms of internal fit section measurements. Günümüzde; CAD/CAM sistemleri ile protetik restorasyonlar uygulanırken dijital ölçüler kullanılmaktadır. Dijital ölçüler, doğrudan klinikte ağız içerisinden hekim tarafından elde edilebildiği gibi hekim tarafından alınan geleneksel ölçülerden üretilen dental modellerden laboratuvarda teknisyenlerce taranmasından da elde edilebilmektedir. Modern yaşantının getirmiş olduğu gereksinimlerden bir diğeri de klinikte seanslar esnasında harcanan sürenin ve tedavinin başlangıcı ve bitişi arasında geçen sürenin en aza indirgenmesidir. CAD/CAM sistemlerindeki gelişmeleri hızlandırdığı gibi bu sistemlere klinisyenler ve teknisyenlerce farklı yaklaşımların geliştirilmesine de ön ayak olmaktadır. Bu çalşmadaki amaç; direkt dijitalizasyon ile prepare edilmiş dişlerden elde edilen ve Polivinilsiloksan ölçüden üretilen çalışma modellerinden indirekt dijitalizasyon ile elde edilen dijital ölçüler kullanılarak, IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) bloklardan millenen tek kron restorasyonlarda internal ve marjinal uyumun karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla, dental literatürde bugüne kadar kullanılmamış olan bir yöntem ile; restorasyon ile diş ara yüzeyindeki siman film kalınlığı mikro-CT kullanılarak hacimsel olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, direkt dijitalizasyon ve indirekt dijitalizasyon grupları arasında marjinal ve internal aralık değerleri arasında hem çoklu varyans analizi sonucu gruplar genelinde hem de post hoc ikili karşılaştırma testleri sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir. Toplam hacim değerleri kıyaslandığında çoklu varyans analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken, sonrasında uygulanan ikili karşılaştırma analizi sonucunda direkt dijitalizasyon ve indirekt dijitalizasyon grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kesitsel ölçümler 2 düzlem (Sagittal ve Frontal) üzerinde belirlenen 12 nokta referans alınarak kaydedilmiştir. Kesitsel ölçüm değerleri karşılaştırıldığında ise, 4 adet marjinal kesitten, palatinal marjinal kesit haricindeki 3 marjinal kesitte direkt dijitalizasyon istatistiksel olarak anlamlı bir farkla daha iyi sonuçlar sergilerken; internal alan kesitlerinden sadece mezyo-insizal köşe değerlerinde direkt dijitalizasyon grubu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde üstünlük sergilemiş, bunun dışındaki internal alan kesit ölçümlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Fang, Xu; id_orcid0000-0002-8008-6857;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Research Collectionarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Research Collection
  Doctoral thesis . 2022
  ETH Zürich Research Collection
  Doctoral thesis . 2022
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Research Collectionarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   Research Collection
   Doctoral thesis . 2022
   ETH Zürich Research Collection
   Doctoral thesis . 2022
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Maistrello, Lara; Ulrici, Alessandro; Sperandio, Giorgio;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao IRIS UNIMORE - Archi...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility11
  visibilityviews11
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao IRIS UNIMORE - Archi...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Powered by OpenAIRE graph
Advanced search in
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
7 Research products
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Pellicciari, Marcello; Peruzzini, Margherita; Muscio, Alberto; Grandi, Fabio;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao IRIS UNIMORE - Archi...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility31
  visibilityviews31
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao IRIS UNIMORE - Archi...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Teggi, Sergio; Muscio, Alberto; Silvestri, Malvina;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao IRIS UNIMORE - Archi...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility11
  visibilityviews11
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao IRIS UNIMORE - Archi...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Akouegnonhou, Oscar;

  Agriculture is the basis of the economies of most African countries. Benin is one of the West African countries whose economic development is based on agriculture. The livestock sub-sector occupies an important place in agriculture. The people who engage in livestock breeding raise large and small ruminants. To market their animals, livestock farmers often go to livestock markets. In Benin, there are two types of livestock markets that welcome herders. They are the traditional livestock markets (MT) and the self-managed livestock markets (MBA). This study was conducted with the aim of understanding the functioning of the MT and MBA markets and their impacts on local development in Benin. To achieve the objectives of this work, a random sample was drawn. It included a total of 600 respondents, including 300 livestock farmers and 300 livestock traders. The survey was conducted in the communes of Gogounou, Nikki, Bassila, Matéri, Save and Kétou (Iwoyé). The MBAs were each located in a commune, and their selection was made with the help of the Departmental Director of Livestock of the MAEP and on the basis that there were at least two MTs in each commune. The criterion of at least two TMs in each commune is explained by the fact that TMs are often very small livestock markets and to ensure that the number of respondents is reached. The results of the study revealed that the farmers surveyed were mostly men (97.67%) and women few (2.33%). Variables of age, education level, experience in animal husbandry, access to credit, number of cattle, number of sheep, pasture use, access to veterinary services and membership in the cooperative have a significant positive effect on household incomes of farmers who prefer MBA livestock markets. The variables of experience in animal husbandry, number of cattle, pasture use, farmland ownership and number of sheep have a significant positive effect on the incomes of farmers who prefer MT livestock markets. The transaction costs of animals are higher in MT than in MBA. Farmers' marketing margins are higher in MBA than in MT. MBA are efficient in cattle (1.43) and sheep (2.50) trade. MT are not efficient for cattle trading (0.99) but are efficient for sheep trading (1.89). Livestock markets are undermined by problems of market infrastructure such as fences, offices, roads, intermediaries, insecurity, etc. Access to market information, payment mode, cooperative membership, cattle herd size, sheep herd size, goat herd size and agricultural land positively affect farmers' choice of MBA markets, while distance to market negatively affects the choice of MBA. Tarım, çoğu Afrika ülkesinin ekonomilerinin temelini oluşturmaktadır. Benin, ekonomik gelişimi tarıma dayanan Batı Afrika ülkelerinden biridir. Hayvancılık alt sektörü tarımda önemli bir yere sahiptir. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler hem büyük hem de küçükbaş hayvan yetiştirmektedir. Hayvanlarının pazarlanması için yetiştiriciler çoğunlukla hayvancılık pazarlarına gitmektedir. Benin'de esas olarak iki tür hayvan pazarı vardır. Bunlar geleneksel hayvan pazarı (MT) ve kendi kendini yöneten hayvan pazarıdır (MBA). Bu çalışma, özellikle bu iki piyasa türünün işleyişini ve Benin'deki yerel kalkınma üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada belirlenen hedeflere ulaşmak için 300 çiftçi ve 300 hayvan tüccarı olmak üzere toplam 600 katılımcı ile yüz yüze görüşülmültür. Çalışma Gogounou, Nikki, Bassila, Matéri, Save ve Kétou (Iwoyé) belediyelerinde yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, ankete katılan çiftçiilerin çoğunlukla erkek (97.67%) olduğunu ortaya koymuştur. Yaş, eğitim düzeyi, hayvancılıktaki deneyim, kredi erişimi, sığır sayısı, koyun sayısı, mera kullanımı, veterinerlik hizmetlerine erişim ve kooperatife ortaklık değişkenleri, MBA hayvan pazarlarını tercih eden çiftçilerin hanehalkı gelirleri üzerinde anlamlı ve olumlu etkiye sahiptir. Hayvancılıktaki deneyim, sığır sayısı, mera kullanımı, tarım arazisi sahipliği ve koyun sayısı bağımsız değişkenleri, MT hayvan pazarlarını tercih eden çiftçilerin gelirleri üzerinde anlamlı ve olumlu etkiye sahiptir. Hayvanların pazarlama maliyetleri MT'lerde MBA'lere göre daha yüksektir. Çiftçilerin pazarlama marjları MBA'lerde MT'lere göre daha yüksektir. MBA'ler sığır (1.43) ve koyun (2.50) ticaretinde etkindir. MT'ler, sığır ticareti (0.99) için etkin değildir ancak koyun ticareti (1.89) için etkindir. Hayvancılık pazarları altyapı (çitler, ofisler, yollar vb.), aracılar, güvensizlik, yüksek taşıma masrafları vb. sorunları yaşamaktadır. Pazar bilgilerine erişim, ödeme şekli, kooperatif ortaklığı, sığır sürüsünün büyüklüğü, koyun sürüsünün büyüklüğü, keçi sürüsünün büyüklüğü ve tarım arazisi miktarı çiftçilerin MBA seçimini pozitif yönde etkilerken, pazara uzaklık MBA seçimini negatif yönde etkilemektedir.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Uzcan, Gülay Şener;

  Küreselleşme ile ivme kazanan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ekonomilerin iş yapma biçimlerini ve politikalarını önemli ölçüde etkilemiştir. Yenilikçi, bilgiye dayalı ve yüksek katma değerli üretim ve pazarlama stratejilerine geçebilenler küresel rekabette önemli aktörler olabilmektedirler. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet güçlerini artırabilmeleri için ürünlerini, hizmetlerini ve iş yapış yöntemlerini sürekli olarak geliştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bunu gerçekleştirirken de içinde yer aldıkları ağlardan en iyi şekilde faydalanabilmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Bu kapsamda kümelenme yaklaşımı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde işletmelerin, bölgelerin ve ülkelerin rekabet güçlerini artırmada önemli bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte rekabet ilişkileri ülke, bölge ve işletme düzeyinde incelenmektedir. Ancak rekabet gücünün oluşmasında rol oynayan rekabet ilişkilerini en iyi açıklayan ölçek, bölgesel endüstriler düzeyinde olanıdır. Çünkü rekabet gücü söz konusu olduğunda, belli bölgelerde başarılı olmuş sektörler karşımıza çıkmakta ve bölgeye özel koşullar başarıyı getirmektedir. Bu doğrultuda TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi kümelenme özellikleri ve rekabet gücü değerlendirilmiştir. TR81 Düzey 2 Bölgesi orman ürünleri ve mobilya sektörü hem orman kaynaklı hammadde avantajı hem de geçmişten gelen meslek bilgisivi avantajıyla bölge için verimli ve etkin bir sektör olma potansiyeline sahiptir. Diğer taraftan bölgede ki sanayi faaliyetleri madencilik ve demirçelik sektörlerine bağımlıdır. Ancak günümüzde bölgelerdeki sektörel çeşitliliği sağlamak, mevcut sanayi faaliyetlerinin rekabet gücünü artırmada bölge planları için öncelikli amaç olmuştur. BAKKA (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) tarafından hazırlanan bölge planları da, daha üst ölçekte Onuncu Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme ve Ulusal Strateji Belgesi dikkate alınarak ulusal stratejilerle bağlantılı kurgulanmıştır. Bu doğrultuda TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisinin ağ ilişkilerinin gücünü ve rekabet gücünü değerlendirmek, bölgedeki sektörel çeşitliliği sağlamada ve rekabet gücünü artırmada önemli görülmüştür. Çalışmanın birinci amacı; TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi kümelenmesinin profilini, kümelenme analizi ve istatistik değerlendirme ile oluşturmaktır. Kümelenmenin aktörleri arasındaki analizler kapsamında kümelenme üyelerinin merkezilikleri, bağlantı düzeyleri ve rekabetçi avantajı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Daha sonra da SPSS 15,0 paket programı kullanılarak, istatiksel analiz uygulanmıştır. Çalışmanın ikinci amacı; TR81 Düzey 2 Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisinin rekabet gücünü, Porter’ın İş kümelenmesi analizi ile değerlendirmektir. İş kümelenmesi rekabet analizi ile kümelenmenin rekabetçi avantajları ve dezavantajları üzerinde saptamalarda bulunulmuş, kümelenmeyi geliştirmek ve rekabet gücünü artırabilmek için eksiklerin neler olduğu, neler yapılabileceği sonuç ve önerilerde ifade edilmiştir. Kümelenme haritasında ağ yapılarının büyük bir kısmında yoğunluk değerlerinin oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Bu durum, gelişmemiş kümelenme olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca iş kümelenmesi analizinde de dezavantajların avantajlardan fazla olması nedeniyle sektörün rekabet gücünün düşük olduğu ve karo modelindeki unsurlar arasında, henüz yeterince karşılıklı bağlılık ilişkilerinin rekabeti geliştiremediği görülmüştür. Kümelenme içindeki tüm aktörler arasında kaliteli bir ağ oluşturmak ve sürdürülebilir kılmak için “mobilya ve kereste sektörü kümelenme girişimi” oluşturulması önerilmiştir. Bölgede destekleyici, kolaylaştırıcı ve koordine edici BAKKA, KOSGEB, Üniversiteler, Orman İşletme Müdürlükleri, meslek odaları ve diğer sivil toplum kuruluşları gibi aktörlerin olmasına rağmen aralarındaki ilişki düzeyi düşüktür. Hepsini bir çatı altında toplayarak, politikalar üretecek ve aralarındaki ağ yapıyı oluşturacak olan ortak akılın oluşturulması, önerilen “mobilya ve kereste sektörü kümelenme girişimi” ile gerçekleşebilir. Bu çalışmanın, “TR81 bölgesi mobilya ve kereste sektörünün” gelişmiş küme özellikleri göstermesi için yapılacak çalışmalara ve bölgesel planlara katkı sunacağı öngörülmektedir. The developments in information and communication technologies, which gained momentum with globalization, significantly affected the business style and policies of the economies. Those who can transform into manufacturing and marketing strategies that are innovative, knowledge-based and have high-added value could be important actors in global competition. In order to survive and increase their competitiveness, businesses are supposed to improve and innovate their products, services and their business making methods. And while doing that, it has become an indispensable necessity to utilize the networks they are in. Within this scope, clustering approach has started to be used as an essential tool in increasing the competitive power of the businesses, regions and the countries in developed and developing countries. In this process, competition relationships are examined at country, region and business levels. However, the best scale explaining the competition relationship having a role in the formation of the competitive power is the one at regional industry scale. Because, when the competitive power is in question, we come up with sectors which are successful in certain regions and special conditions in the region bring success. Accordingly, the clustering features and competitive power of the Forest Products Industry in TR81 NUTS 2 Region are evaluated. With its raw material advantage and professional knowledge from the past, tree-forest products and furniture sector in TR81 NUTS 2 Region have a potential to be a productive and efficient sector for the region. On the other hand, the industrial activities in the region are dependent on mining and iron-steel sectors. But today ensuring the sectoral diversity in the regions has become a priority objective for regional planning in increasing the competitiveness of the existing industrial activities. The regional plans prepared by BAKKA (Western Black Sea Development Agency) were also prepared considering the Development Plan and Regional Development and National Strategy Document and were built connected with the national strategies. Accordingly, evaluating the power and competitiveness of the network relationships of the TR81 NUTS 2 Region Forest Products Industry is considered to be important in ensuring the sectoral diversity and increasing the competitiveness in the region. The first objective of the study was to find out the clustering profile of the TR81 NUTS 2 Region Forest Products Industry by determining the situation of network relationships through clustering analysis. Within the scope of the analysis between the actors of the clustering, the relationships between the centrality of the clustering members, their connection levels and competitor advantages were examined. Later, to find out the profile of the clustering, statistical analysis were made using SPSS 15,0 programme. The second objective of the study was to evaluate the competitiveness of the TR81 NUTS 2 Region Forest Products Industry using Porter’s Business Clustering analysis. With business clustering competition analysis, competitive advantages and disadvantages of clustering were determined, and in result and suggestions section, information on what is missing in order to develop clustering and increase competitiveness and what can be done towards them were stated. In the clustering map, in most part of the network structures, intensity values were found to be very low. This is considered as underdeveloped clustering. Also, because disadvantages were more than advantages in business clustering analysis, it was seen that the competitiveness of the sector was low and that the mutual connection relations among the elements of the diamond model did not strengthen competition yet. In order to create a high quality network among the actors of the cluster and to ensure its sustainability, it is suggested to create a “furniture and lumber sector clustering enterprise”. Although there are such supporting and coordinating actors such as BAKKA, KOSGEB (Small and Medium Industry Development Organization, Universities, Forestry Operationx Directorates, trade associations and other non-governmental organizations in the region, the relationship level among them is weak. It is possible to create the common mind which will bring them together under the same roof, create policies and networking among them by the suggested “furniture and lumber sector clustering enterprise”. It is predicted that this study will contribute to the studies which will be made to ensure that the “TR81 region furniture and lumber sector” shows the developed clustering features as well as to the regional plans.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Bartın Üniversitesi ...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Bartın Üniversitesi ...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Türkyılmaz, Mehmet Uğur;

  Nowadays; digital impressions are used in appliance of prosthetic restorations with CAD/CAM systems. Digital impressions can be obtained directly from the mouth by the physician in the clinic or by scanning the dental models produced by the conventional impression methods performed by the physician by the technicians in the laboratory. Another requirement brought by modern life is the need to minimize the time spent during clinical sessions and the time between the beginning and the end of the treatment, which accelerates the developments in CAD/CAM systems, as well as leading the development of different approaches to these systems by clinicians and technicians. The aim of this study is; to compare internal and marginal fit of single crown restorations milled from IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) blocks, using digital impressions obtained by indirect digitalization obtained from dental models produced from conventional Polyvinylsiloxane impression and direct intraoral digitalization. For this purpose, with a method that has not been used in the dental literature until today; The cement film thickness at the intaglio surface of the restoration was evaluated volumetrically using micro-CT scans. According to the results, statistically significant differences were detected between the marginal and internal fit values between the direct digitalization and indirect digitalization groups, according to the results of variance analysis among groups and post hoc analysis applied afterwards. When the total volume values were compared, statistically significant differences were found according to the results of variance analysis among groups; however no statistically significant difference was found between direct digitalization and indirect digitalization groups according to the post hoc analysis apllied afterwards. Cross-sectional measurements were recorded with reference to 12 points determined on 2 planes (Sagittal and Frontal). When the cross-sectional measurement values were compared, for direct digitalization; 3 of 4 marginal sections except the palatinal marginal section showed better results with a statistically significant difference; The direct digitalization group showed a statistically significant advantage only in mezyo-incisal corner values among the internal fit sections, except that there was no statistically significant difference between the groups in terms of internal fit section measurements. Günümüzde; CAD/CAM sistemleri ile protetik restorasyonlar uygulanırken dijital ölçüler kullanılmaktadır. Dijital ölçüler, doğrudan klinikte ağız içerisinden hekim tarafından elde edilebildiği gibi hekim tarafından alınan geleneksel ölçülerden üretilen dental modellerden laboratuvarda teknisyenlerce taranmasından da elde edilebilmektedir. Modern yaşantının getirmiş olduğu gereksinimlerden bir diğeri de klinikte seanslar esnasında harcanan sürenin ve tedavinin başlangıcı ve bitişi arasında geçen sürenin en aza indirgenmesidir. CAD/CAM sistemlerindeki gelişmeleri hızlandırdığı gibi bu sistemlere klinisyenler ve teknisyenlerce farklı yaklaşımların geliştirilmesine de ön ayak olmaktadır. Bu çalşmadaki amaç; direkt dijitalizasyon ile prepare edilmiş dişlerden elde edilen ve Polivinilsiloksan ölçüden üretilen çalışma modellerinden indirekt dijitalizasyon ile elde edilen dijital ölçüler kullanılarak, IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) bloklardan millenen tek kron restorasyonlarda internal ve marjinal uyumun karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla, dental literatürde bugüne kadar kullanılmamış olan bir yöntem ile; restorasyon ile diş ara yüzeyindeki siman film kalınlığı mikro-CT kullanılarak hacimsel olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, direkt dijitalizasyon ve indirekt dijitalizasyon grupları arasında marjinal ve internal aralık değerleri arasında hem çoklu varyans analizi sonucu gruplar genelinde hem de post hoc ikili karşılaştırma testleri sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir. Toplam hacim değerleri kıyaslandığında çoklu varyans analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken, sonrasında uygulanan ikili karşılaştırma analizi sonucunda direkt dijitalizasyon ve indirekt dijitalizasyon grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kesitsel ölçümler 2 düzlem (Sagittal ve Frontal) üzerinde belirlenen 12 nokta referans alınarak kaydedilmiştir. Kesitsel ölçüm değerleri karşılaştırıldığında ise, 4 adet marjinal kesitten, palatinal marjinal kesit haricindeki 3 marjinal kesitte direkt dijitalizasyon istatistiksel olarak anlamlı bir farkla daha iyi sonuçlar sergilerken; internal alan kesitlerinden sadece mezyo-insizal köşe değerlerinde direkt dijitalizasyon grubu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde üstünlük sergilemiş, bunun dışındaki internal alan kesit ölçümlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Ege University Insti...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Fang, Xu; id_orcid0000-0002-8008-6857;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Research Collectionarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Research Collection
  Doctoral thesis . 2022
  ETH Zürich Research Collection
  Doctoral thesis . 2022
  Data sources: Datacite
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Research Collectionarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   Research Collection
   Doctoral thesis . 2022
   ETH Zürich Research Collection
   Doctoral thesis . 2022
   Data sources: Datacite
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Maistrello, Lara; Ulrici, Alessandro; Sperandio, Giorgio;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao IRIS UNIMORE - Archi...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility11
  visibilityviews11
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao IRIS UNIMORE - Archi...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Powered by OpenAIRE graph