Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.

 • Rural Digital Europe
 • Closed Access
 • Bachelor thesis

Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Pobi, Marko;

  Internet stvari (IoT) označava međusobno povezivanje fizičkih uređaja - vozila, zgrada i ostalih stvari koje uključuju elektroniku, softver, senzore, pokretače i mrežno povezivanje koje omogućuje tim objektima prikupljanje i razmjenu podataka. IoT omogućuje daljinsku kontrolu objekata preko postojeće mrežne infrastrukture, stvarajući mogućnosti za izravniju integraciju fizičkog svijeta u računalne sustave i poboljšanu učinkovitost, točnost i ekonomske koristi, uz smanjenu ljudsku intervenciju. Cilj projekta SymbIoTe je postići interoperabilnost IoT platformi, a kako bi se to postiglo IoT platforme se moraju na jednom mjestu registrirati i razmjenjivati informacije. Jezgra symbIoTea služi za registriranje uređaja i razmjenu informacija između platformi na kojima se ti uređaji nalaze. U ovom radu testirane su performance jezgre programskog okvira symbIoTe. Cilj testiranja je vidjeti kako jezgra reagira kada joj pristupi određeni broj korisnika u kratkom vremenu te koliko zahtjeva može uspješno obraditi i odgovoriti na njih. Testovi su provedeni koristeći alate Apache JMeter i Apache Benchmark. Testiranje je provedeno na istom računalu na kojemu su pokrenuti jezgra i oblak. Testiranje se pokazalo uspješnim i rezultati testiranja su zadovoljavajući. Daljnjim radom na jezgri, rezultati će bit sve bolji i bolji. Internet of Things (IoT) refers to interconnecting physical devices - vehicles, buildings and other things that include electronics, software, sensors, actuators, and network connectivity that enables these objects to collect and exchange data. IoT allows remote control of objects through existing network infrastructure, creating opportunities for a more direct integration of the physical world into computer systems and improved efficiency, accuracy and economic benefits, with reduced human intervention. The aim of SymbIoTe project is to achieve the interoperability of the IoT platform, and in order to achieve that, IoT platforms must register and exchange information in one place. SymbIoTe Core is used to register devices and exchange information between the platforms on which the devices are located. In this paper, the performance of symbIoTe Core are tested. The goal of testing is to see how the core reacts when a certain number of users access to it in a short time and how many requests can successfully process and respond to them. Tests were conducted using Apache JMeter and Apache Benchmark tools. Testing was carried out on the same computer on which the core and cloud were running. Testing proved successful and the test results are satisfying. With further work on the core, the results will be better and better.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Lacković, Luka;

  Internet stvari danas je vrlo rasprostranjeno područje s kojim se susrećemo svakodnevno. Od vrlo česte i popularne primjene u pametnim domovima i pametnim uredima, rasprostranjen je i u drugim područjima života kao što su industrija, infrastruktura, medicina i zdravstvena zaštita itd. Također, sa sve većom primjenom treba se posvetiti i sigurnosti takvih uređaja jer oni su praktički dio našeg života i prate nas i bilježe našu aktivnost na način da većinu vremena to nismo ni svjesni, a s njima ulazimo u aktivnu interakciju tek kada su nam potrebni. Većina tih uređaja za napajanje koristi baterije što znači da nemaju neograničeni pristup izvoru energije te ju stoga moraju optimizirati i smanjiti do razine na kojoj imaju smisla postojati kao takvi. To je jedan od razloga zbog kojeg je u okviru ovoga rada kao komunikacijski protokol korišten upravo BLE. Njegove prednosti i mane i sve karakteristike navedene su i opisane u za to predviđenom poglavlju, a također je i rade bliskosti i sličnosti dana usporedba sa klasičnim Bluetooth protokolom. Također, opisani su uređaji i tehnologije koje su korištene u okviru ovog rada, a uključuju Arduino sa svim svojim dodacima te Android aplikaciju. Na kraju je dana konkretna implementacija i arhitektura cijelog sustava sa svim bitnim komponentama. The Internet of Things today is a very widespread area that we encounter on a daily basis. From a very common and popular application in smart homes and smart offices, it is widespread in other areas of life such as industry, infrastructure, medicine and health care, etc. Also, with increasing application we should focus on the safety of such devices because they are practically part of our life and follow us and record our activity in a way that most of the time we are not even aware of it, and we enter into active interaction with them only when we need them. Most of these devices use batteries, which means that they do not have unlimited access to the power source and therefore have to optimize and reduce it to the level where it makes sense to exist as such. This is one of the reasons why BLE was used as a communication protocol in this work. Its advantages and disadvantages and all its characteristics are listed and described in the chapter provided for this purpose, and for the sake of similarity, a comparison with classic Bluetooth is also given. Also, all devices and technologies used in this paper are described, and they include Arduino with all its accessories and Android application. At the end, a concrete implementation and architecture of the whole system with all the essential components is given.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Perović, Valentino;

  Uzorkovanje signala jedan je od osnovnih koraka pri digitalizaciji signala. Uzorkovanjem se omogućuje obrada signala na računalu u digitalnom obliku, te prikaz tog istog signala. Cilj projekta ostvarenjem programskog sučelja u LabVIEW-u izmjeriti i odrediti fazni pomak između dva sinusna signala generirana iz kalibratore, te poslana na uzorkovanje. Mjerenje se vrši u dva slučaja za dvije različite kartice, jednostavniju i napredniju, te za svaku po dva puta, jednom kada su signali istofazni, a drugi put kada su signali protufazni. Nakon mjerenja potrebno je analizirati dobivene rezultate, te pomoću njih utvrditi ispravnost mjerenja, kartica i samog kalibratora kao generatora sinusnog signala. Signal sampling is one of the main steps in signal digitalization. Sampling is used to display and alter signals on computer in digital form. Purpose of this project is to measure and determinate phase difference of two sine waves by programming user interface in LabVIEW for that. Sine waves are generated by calibrator and sent to DAQs ( data acquisition devices) and then processed by LabVIEW virtual instrument. There are two separate measurements, for each of two DAQs, differentiated by phase difference. In first measurement generated sine waves have 0° phase difference and in second measurement that difference totals 180°. After measurements, gathered results are processed and correctly interpreted to determine if measured instruments are valid.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Croatian Scientific ...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Croatian Scientific ...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Γκιωνης-Κωνσταντατος Οδυσσεας http://users.isc.tuc.gr/~ogkionis; Gkionis-Konstantatos Odysseas http://users.isc.tuc.gr/~ogkionis;

  Περίληψη: Οι βιομηχανικοί ρομποτικοί βραχίονες είναι κυρίως συσκευές τοποθέτησης και χειρισμού. Το βασικό πρόβλημα στον έλεγχο είναι ο υπολογισμός της επιδεξιότητας του ρομποτικού βραχίονα ήτοι στον βέλτιστο σχεδιασμό ελέγχου της κίνησης ώστε να ακολουθήσει μια επιθυμητή τροχιά, με επιθυμητή ταχύτητα και αντίληψη των περιορισμών κίνησης. Οι συμβατικές μέθοδοι ελέγχου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ακριβή μαθηματική μοντελοποίηση, ανάλυση και σύνθεση. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι κατάλληλες για τον έλεγχο των ρομποτικών συστημάτων που λειτουργούν σε δομημένα περιβάλλοντα. Ωστόσο, οι λειτουργίες σε μη δομημένα περιβάλλοντα απαιτείται να εκτελούν πολύ πιο πολύπλοκα καθήκοντα χωρίς ένα κατάλληλο αναλυτικό μοντέλο. Το πιο δύσκολο πρόβλημα σε αυτό το πεδίο είναι ότι υπάρχουν πάντα αβεβαιότητες στα μη δομημένα περιβάλλοντα. Αυτές οι αβεβαιότητες οφείλονται κυρίως στην ανακρίβεια των αισθητήρων και στην μη προβλεπτικότητα των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και στη δυναμική του. Από την άλλη πλευρά, η έλευση των τεχνικών ασαφών συνόλων μας παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για την επίλυση απαιτητικών πραγματικών προβλημάτων με αβέβαια και απρόβλεπτα περιβάλλοντα. Ο ασαφής ελεγκτής μπορεί να χαρακτηρίσει καλύτερη συμπεριφορά σε σύγκριση με τον κλασικό γραμμικό ελεγκτή PID λόγω των μη γραμμικών χαρακτηριστικών του. Γενικά, ένας άκαμπτος ρομποτικός βραχίονας Ν-βαθμού ελευθερίας χαρακτηρίζεται από Ν μη γραμμικές δυναμικές, συζευγμένες διαφορικές εξισώσεις. Το πρόβλημα του ελέγχου των χειριστών ρομπότ εξακολουθεί να προσφέρει πολλές πρακτικές και θεωρητικές προκλήσεις λόγω της πολυπλοκότητας της δυναμικής των ρομπότ και των πλεονεκτημάτων της απαίτησης να επιτευχθεί παρακολούθηση τροχιάς υψηλής ακρίβειας στις περιπτώσεις υψηλής ταχύτητας κίνησης και πολύ μεταβαλλόμενων φορτίων. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε μια νέα προσέγγιση για έναν ρομποτικό βραχίονα με τρεις (3) μέχρι πέντε (5) βαθμούς ελευθερίας βασισμένο στον ελεγκτή ANFIS για την εξασφάλιση της στρατηγικής ελέγχου ρομπότ θέσης. Εξετάζεται αρχικά η πλήρης κινηματική, διαφορική δυναμική ανάλυση του ρομποτικού βραχίονα. Η δυναμική είναι εξαιρετικά μη γραμμική με ισχυρές συζεύξεις που υφίστανται μεταξύ των αρθρώσεων και συχνά υποβάλλονται σε δομημένες και αδόμητες αβεβαιότητες. Ο Fuzzy Logic Controller μπορεί πολύ καλά να περιγράψει την επιθυμητή συμπεριφορά του συστήματος μας με απλές σχέσεις, λόγω του ότι ο σχεδιαστής αποκομίζει κανόνες χειροκίνητα με δοκιμή και λάθος. Από την άλλη πλευρά, τα Neural Networks εκτελούν προσεγγίσεις λειτουργίας ενός συστήματος, αλλά δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τη ληφθεί σα λύση ούτε να ελέγξουν αν η λύση τους είναι εύλογη. Οι δύο προσεγγίσεις είναι συμπληρωματικές. Συνδυάζοντάς τα, τα Νευρωνικά Δίκτυα θα επιτρέψουν την ικανότητα μάθησης ενώ το Fuzzy-Logic θα φέρει την εκπροσώπηση της γνώσης (Neuro-Fuzzy). Η αριθμητική προσομοίωση χρησιμοποιώντας το δυναμικό μοντέλο θα αποτυπώσει την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης στα προβλήματα παρακολούθησης τροχιάς. Επιπλέον, ο ρομποτικός βραχίονας θα σχεδιαστεί σε ένα διαστασιολογικά και κινηματικά ακριβές τρισδιάστατο μοντέλο με τη χρήση προγράμματος CAD. Βάσει του μοντέλου αυτού θα γίνει προσομοίωση, η οποία λειτουργεί όχι μόνο ως απλή αναπαράσταση της κίνησης του μηχανισμού αλλά θα υπολογίζει και τις ροπές που αναπτύσσονται στις αρθρώσεις του, δεδομένων των γωνιακών μετατοπίσεων των τελευταίων. Τα αποτελέσματα που προκύψουν θα παρουσιάζουν την αποτελεσματικότητα και την ευρωστία του προτεινόμενου ελέγχου και θα αξιολογηθεί η συμβατότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων των υπολογιστικών μεθόδων, πειραμάτων και των προσομοιώσεων. Summarization: The industrial robotic arms are mainly installation and operation devices. The basic issue in controlling is the calculation of the robotic arm competence degree and more specifically the optimum design of movement control so that it follows a preferred orbit within the kinematics constraints. The conventional control methods are highly dependable on the precision mathematical modelling, analysis and synthesis. Approaches of this kind are suitable for the control of robotic systems which operate in structured environments. Nevertheless, for the functions in unstructured environments it is demanded to execute more complex duties without a suitable analytical framework. The most difficult problem in this domain regarding the unstructured surroundings, is that there are always uncertainties. These uncertainties are mainly caused by the sensors’ inaccuracy and the unpredictability of the environmental characteristics and dynamics. On the other hand, the advent of technical fuzzy aggregations provides a powerful tool for the resolution of demanding reality problems within uncertain and unforeseeable environments. The fuzzy controller can characterize better behavior compared to the classic linear controller PID because of its non-linear features. In principle, a rigid robotic arm of N freedom degrees is characterized by N non-linear dynamic, conjugated differential equations. The control problem of robot operators continues to provide many practical and theoretical challenges due to the complexity of robot dynamics and the advantages dictated through achievement of high precision orbit in the cases of high-speed mobility and highly transformed loads. In the context of this thesis, it is presented a new approach encountering a robotic arm with 3 to 6 freedom degrees adopting the control method ANFIS to safeguard the strategy of robot control position. Initially, it the complete kinematic, differential dynamic of the robotic arm is examined. The dynamic is exceptionally non-linear with strong connections existing between the joints and they are frequently placed in both structured and unstructured uncertainties. Fuzzy Logic Controller can very well describe the preferred behavior of our system, with simple relationships, as the designer gets rules manually through trial and error. On the other hand, the Neural Networks execute operational approaches of a system, but they can neither interpret the resulting solution nor control if their solution is reasonable. These two approaches are complementary. Combining them, the Neuronic Networks will allow the learning ability while Fuzzy-Logic will bring the representation of knowledge (Neuro-Fuzzy). The arithmetic simulation adopting the dynamic model captures the effectiveness of the approach in relation to the issues arising from orbit monitoring. Furthermore, the robotic arm will be designed in a dimensionally and kinematically accurate 3-D model with the use of CAD software program. Simulation, based on this model, will take place and will function not as a plain representation of the movement mechanism but it will also calculate the torques developed in the joints taking into account their given angular displacement. The resulting outcome will present the effectiveness and robustness of the proposed control and evaluation of the compatibility among the scores of calculation methods, experiments and simulations will follow.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Institutional Reposi...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Institutional Reposi...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Rimac, Marko;

  Ovim završnim radom prikazani su analiza, zahtjevi i implementacija jednog od studijskih slučaja pametne kuće koji očitava temperaturu te omogućuje kontrolu nad led lampom. Rad daje osvrt na pojam Interneta stvari, njegovu ideju i arhitekturu. Opisan je koncept pametne kuće kao sustava koji pripada Internetu stvari, te ograničenja s kojima se susrećemo pri implementaciji takvih sustava. Imajući na umu ta ograničenja, implementiran je studijski slučaj koji uspostavlja komunikaciju preko protokola MQTT između sklopovskog modula ESP8266 i klijentske aplikacije za operacijski sustav Android. Sklopovski modul ESP8266 šalje očitanja temperaturnog senzora klijentskoj aplikaciji, a klijentska aplikacija prima te vrijednosti te ih ispisuje korisniku. Korisnik također može slati poruku sklopovskom modulu koji će ovisno o korisnikovim željama paliti ili gasiti led lampu. Detaljno je provedena analiza navedenog slučaja, kao i apstraktno oblikovanje rješenja potpomognuto UML dijagramima stanja i sekvencijskog dijagrama. Objašnjeni su i glavni koncepti protokola MQTT, odnosno, objavi-pretplati model komunikacije, uspostava konekcije između klijenata te neka od svojstava MQTT poslužitelja. Također su navedena svojstva i dostupni programski okviri za sklopovski modul ESP8266. Na kraju je dan uvid u programske isječke izvornog koda klijentskih strana koji omogućuju implementaciju njihove komunikacije preko protokola MQTT. This thesis shows the analysis, requirements and implementation of smart home study case system which reads temperature and controls light of the led lamp. Thesis explains the term Internet of Things, gives an insight of its architecture and the idea behind it. It covers the concept of Smart Home as a system which belongs to Internet of Things and shows the limitations we face as we implement those kind of systems. Having those limitations on mind, a study case, which establishes a communication over MQTT protocol between a ESP8266 module and a client app for operating system Android, is implemented. ESP8266 module reads temperature values and sends it to Android client app which shows those values to the user. User can, based on his desires, send messages to control led lamp on ESP8266 module. System is analysed and described trough the use case and sequential diagrams. Thesis gives an insight of basic concept to MQTT protocol, such as publish-subscribe communication model, basics of connection handshakes between clients and features given by MQTT server. Alongside that, basic properties, performances and SDKs of ESP8266 are given. At the very end we're given an insight in some of the source code which is required for MQTT communication to be established between clients.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Lulić, Luko;

  U radu je obrađena izrada sustava Interneta stvari za upravljanje osvjetljenjem u pametnom domu. Sustav pomoću neuronske mreže određuje željeno osvjetljenje korisnika. Opisani su pojmovi povezani s Internetom stvari i umjetnim neuronskim mrežama. Sustav je izrađen koristeći programski jezik Python, za izradu neuronske mreže korišteno je sučelje Keras. Sve korištene tehnologije su opisane. Opisana je struktura programskog rješenja i proces dizajniranja neuronske mreže. Predstavljene su sposobnost kontrolne aplikacije i značajke sustava. Opisani su obrasci uporabe. This thesis describes the development of an Internet of things system for controlling lighting in a smart home. The system uses a neural network for determining the desired lighting for a user. Key terms related to Internet of things and neural networks are explained. This solution is developed using programming language Python and Keras API. All used technologies are described. The thesis covers the structure of the developed solution and describes

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Jajtić, Kristina;

  Krapinsko-zagorska županija jest pretežito ruralno područje u kojem poljoprivreda više nije dominantna djelatnost. Ipak, većina se kućanstava i dalje bavi poljoprivredom preko obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koja su se u posljednjem desetogodišnjem razdoblju udvostručila. Iako stanovništvo sa značajnim prihodima od poljoprivrede živi u središnjim i zapadnim općinama, najviše OPG-a se nalazi u središnjim naseljima gospodarski i demografski dinamičnih općina. Relativno nizak stupanj obrazovanja, izuzetna starost nositelja OPG-a, male parcele, minimalan broj članova te prostorna koncentracija u urbaniziranim dijelovima koče njihovu ulogu u razvoju ruralne periferije. Stoga fondovi Europske unije, IPARD, EAFRD i EAGF, zbog slabije razvijenosti ruralnih naselja i nedostataka financija imaju ulogu pokretača i/ili potpore OPG-ima, a time i ruralnog razvoja. Iskorištenost sredstava iz fondova od 2007. do 2016. godine je minimalna, ali je posebno važna jer su korisnici uglavnom iz karakterističnih ruralnih dijelova u kojima se djelatnost želi prenijeti na mlađe članove OPG-a i time zaustaviti napuštanje poljoprivrede i iseljavanje mladog stanovništva. Krapina-Zagorje County is predominantly rural area where agriculture is no longer the dominant activity. However, most households are still engaged in agriculture over family farms which have doubled in the last ten years. Although people with significant income from agriculture live in central and western municipalities, most family farms are located in the central settlements of economically and demographically dynamic municipalities. The relatively low level of education, relatively high age of farmers, small plots of the land, the minimum number of members and the spatial concentration in urban areas reduce the role of family farms in the development of the rural periphery. Therefore, IPARD, EAFRD and EAGF, European Union funds, due to lower development of rural settlements and lack of funding have the role of initiator and/or support of the family farm, and thus the rural development. Utilization of the funds from 2007 to 2016 was minimal, but it is especially important because users are mostly from typical rural areas where the agricultural activity is trying to convey to the younger members of the family farm and thereby stop the abandonment of agriculture and the exodus of young people.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Repository of the Fa...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Repository of the Fa...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Román García, Alicia;

  [ES] El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana 2014-2022 es el instrumento de planificación de las actuaciones de la Generalitat Valenciana en materia de política de desarrollo rural. El objetivo que marca la Unión Europea con la ejecución del PDR es la mejora de la calidad de vida de los habitantes del medio rural, y en concreto de los territorios valencianos, en el marco de un modelo social y medioambiental sostenible. La mayor parte del presupuesto del PDR se destina a medidas de inversiones en activos físicos, medidas por superficie, inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques,incorporación de jóvenes agricultores, y en menor parte a la diversificación de la actividad económica en el medio rural mediante las ayudas LEADER. La mujer cumple con unas funciones estratégicas dentro del territorio rural, directamente dentro de la actividad productiva, en los aspectos socioculturales y medioambiental. En este trabajo se va a analizar de qué modo se está teniendo en cuenta el objetivo de promoción de la igualdad y la no discriminación en el curso de la implementación del PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2022. Los resultados constatan que se están realizando acciones para alcanzar la igualdad a través de las operaciones del PDR 2014-2022 de la Comunitat Valenciana, especialmente en aquellas con criterios de selección a favor de la mujer, aunque deberían aplicarse políticas activas de igualdad de oportunidades principalmente en lo que corresponde a facilitar el desarrollo personal y profesional de la mujer en el medio rural. Atendiendo a las deficiencias detectadas se han propuesto recomendaciones con el fin de favorecer la incorporación laboral de las mujeres del medio rural de la Comunitat Valenciana, para generar un mundo rural más joven, formado y diversificado. Este trabajo se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: Igualdad de Género (ODS5). [EN] The Rural Development Programme (RDP) of the Valencian Community 2014-2022 is the planning instrument for the actions of the Generalitat Valenciana in terms of rural development policy. The objective set by the European Union with the implementation of the RDP is to improve the quality of life of the inhabitants of rural areas, and specifically of the Valencian territories, within the framework of a sustainable social and environmental model. Most of the RDP budget is allocated to measures for investments in physical assets, area measures, investments in the development of forest areas and improvement of the viability of forests, the incorporation of young farmers, and to a lesser extent the diversification of economic activity in rural areas through LEADER support. Women perform strategic functions within the rural territory, directly within the productive activity, in the sociocultural and environmental aspects. This study will analyze how the objective of promoting equality and non discrimination is being taken into account in the course of the implementation of the RDP of the Valencian Community 2014-2022. The results confirm that actions are being carried out to achieve equality through the operations of the PDR 2014-2022 of the Valencian Community, especially in those with selection criteria in favor of women, although active equal opportunities policies should be applied mainly in what corresponds to facilitating the personal and professional development of women in rural areas. In response to the deficiencies detected, recommendations have been proposed in order to favor the labor incorporation of women in rural areas of the Valencian Community, to generate a younger, trained and diversified rural world. This paper relates to the Sustainable Development Goal (SDG) of the 2030 Agenda: Gender Equality (SDG5).

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao RiuNetarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  RiuNet
  Other literature type . 2023
  Data sources: RiuNet
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao RiuNetarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   RiuNet
   Other literature type . 2023
   Data sources: RiuNet
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Pipalović, Vesna;

  Ovaj rad se sastoji od dva dijela, teorijskog i praktičnog. Teorijski dio pruža uvid u IoT tehnologije te moguću primjenu tih tehnologija i njihov utjecaj na razvoj rješenja pametne poljoprivrede dok je u praktičnom dijelu napravljena web-aplikacija za obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja omogućuje vođenje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te oglašavanje proizvoda za prodaju krajnjim korisnicima. Pri izradi aplikacije korištene su suvremene web tehnologije. Za razvoj backend dijela korišten je programski jezik Java, Spring Boot i Spring MVC, Hibernate, PostgreSQL i Thymeleaf. Za razvoj frontend dijela korišten je HTML, CSS, JavaScript i Bootstrap. This thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part provides insight into IoT technologies and the itheir possible usage and influence on the develeopment of solutions for smart agriculture. The practical part consists of a web-aplication for family farms with which users manage family farms and advertise their products to end consumers. During application development modern web technologies were used. The backend part was devoleped in Java, using Spring Boot and Spring MVC, Hibernate, PostgreSQL and Thymeleaf, while the frontend part was developed using HTML, CSS, JavaScript and Bootstrap.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Petričušić, Zdravko;

  Ovaj rad je opisao koncept okruženja Interneta stvari i važnosti kibernetičke sigurnosti u modernom svijetu. Dan je pregled osnovnih elemenata umjetne inteligencije u kontekstu neuronskih mreža koje su zatim korištene kako bi se pokušao izgraditi osnovni element nadzornog alata koji bi detektirao kibernetičke napade u IoT mrežama. Rad je obradio tri pristupa ovakvom alatu, jedan koristeći isključivo analizu metrika dostupnih na rubnim uređajima, te dva različita pristupa s gledišta umjetne inteligencije kojima se isti alat pokušao realizirati uz pomoć analize mrežnog prometa rubnih uređaja. Posljednja poglavlja ovog rada prilažu rezultate i prijedloge za buduća istraživanja. This paper describes the concept of an IoT network and the importance of cybersecurity in the modern world. An overview of basic elements used in the field of artificial intelligence was given. Specifically, an overview of neural networks which were then used as a foundation upon which a cyberattack detection system would be built in order to detect such hazards in an IoT network. The paper presents three approaches to creating such software, one of which exclusively analyses the telemetry data collected on the edge devices themselves, whilst the other two employ different artificial intelligence strategies in order to build software which would analyze the network traffic in the IoT edge layer. The final chapters present the final results and provide suggestions for future research.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Pobi, Marko;

  Internet stvari (IoT) označava međusobno povezivanje fizičkih uređaja - vozila, zgrada i ostalih stvari koje uključuju elektroniku, softver, senzore, pokretače i mrežno povezivanje koje omogućuje tim objektima prikupljanje i razmjenu podataka. IoT omogućuje daljinsku kontrolu objekata preko postojeće mrežne infrastrukture, stvarajući mogućnosti za izravniju integraciju fizičkog svijeta u računalne sustave i poboljšanu učinkovitost, točnost i ekonomske koristi, uz smanjenu ljudsku intervenciju. Cilj projekta SymbIoTe je postići interoperabilnost IoT platformi, a kako bi se to postiglo IoT platforme se moraju na jednom mjestu registrirati i razmjenjivati informacije. Jezgra symbIoTea služi za registriranje uređaja i razmjenu informacija između platformi na kojima se ti uređaji nalaze. U ovom radu testirane su performance jezgre programskog okvira symbIoTe. Cilj testiranja je vidjeti kako jezgra reagira kada joj pristupi određeni broj korisnika u kratkom vremenu te koliko zahtjeva može uspješno obraditi i odgovoriti na njih. Testovi su provedeni koristeći alate Apache JMeter i Apache Benchmark. Testiranje je provedeno na istom računalu na kojemu su pokrenuti jezgra i oblak. Testiranje se pokazalo uspješnim i rezultati testiranja su zadovoljavajući. Daljnjim radom na jezgri, rezultati će bit sve bolji i bolji. Internet of Things (IoT) refers to interconnecting physical devices - vehicles, buildings and other things that include electronics, software, sensors, actuators, and network connectivity that enables these objects to collect and exchange data. IoT allows remote control of objects through existing network infrastructure, creating opportunities for a more direct integration of the physical world into computer systems and improved efficiency, accuracy and economic benefits, with reduced human intervention. The aim of SymbIoTe project is to achieve the interoperability of the IoT platform, and in order to achieve that, IoT platforms must register and exchange information in one place. SymbIoTe Core is used to register devices and exchange information between the platforms on which the devices are located. In this paper, the performance of symbIoTe Core are tested. The goal of testing is to see how the core reacts when a certain number of users access to it in a short time and how many requests can successfully process and respond to them. Tests were conducted using Apache JMeter and Apache Benchmark tools. Testing was carried out on the same computer on which the core and cloud were running. Testing proved successful and the test results are satisfying. With further work on the core, the results will be better and better.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Lacković, Luka;

  Internet stvari danas je vrlo rasprostranjeno područje s kojim se susrećemo svakodnevno. Od vrlo česte i popularne primjene u pametnim domovima i pametnim uredima, rasprostranjen je i u drugim područjima života kao što su industrija, infrastruktura, medicina i zdravstvena zaštita itd. Također, sa sve većom primjenom treba se posvetiti i sigurnosti takvih uređaja jer oni su praktički dio našeg života i prate nas i bilježe našu aktivnost na način da većinu vremena to nismo ni svjesni, a s njima ulazimo u aktivnu interakciju tek kada su nam potrebni. Većina tih uređaja za napajanje koristi baterije što znači da nemaju neograničeni pristup izvoru energije te ju stoga moraju optimizirati i smanjiti do razine na kojoj imaju smisla postojati kao takvi. To je jedan od razloga zbog kojeg je u okviru ovoga rada kao komunikacijski protokol korišten upravo BLE. Njegove prednosti i mane i sve karakteristike navedene su i opisane u za to predviđenom poglavlju, a također je i rade bliskosti i sličnosti dana usporedba sa klasičnim Bluetooth protokolom. Također, opisani su uređaji i tehnologije koje su korištene u okviru ovog rada, a uključuju Arduino sa svim svojim dodacima te Android aplikaciju. Na kraju je dana konkretna implementacija i arhitektura cijelog sustava sa svim bitnim komponentama. The Internet of Things today is a very widespread area that we encounter on a daily basis. From a very common and popular application in smart homes and smart offices, it is widespread in other areas of life such as industry, infrastructure, medicine and health care, etc. Also, with increasing application we should focus on the safety of such devices because they are practically part of our life and follow us and record our activity in a way that most of the time we are not even aware of it, and we enter into active interaction with them only when we need them. Most of these devices use batteries, which means that they do not have unlimited access to the power source and therefore have to optimize and reduce it to the level where it makes sense to exist as such. This is one of the reasons why BLE was used as a communication protocol in this work. Its advantages and disadvantages and all its characteristics are listed and described in the chapter provided for this purpose, and for the sake of similarity, a comparison with classic Bluetooth is also given. Also, all devices and technologies used in this paper are described, and they include Arduino with all its accessories and Android application. At the end, a concrete implementation and architecture of the whole system with all the essential components is given.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Perović, Valentino;

  Uzorkovanje signala jedan je od osnovnih koraka pri digitalizaciji signala. Uzorkovanjem se omogućuje obrada signala na računalu u digitalnom obliku, te prikaz tog istog signala. Cilj projekta ostvarenjem programskog sučelja u LabVIEW-u izmjeriti i odrediti fazni pomak između dva sinusna signala generirana iz kalibratore, te poslana na uzorkovanje. Mjerenje se vrši u dva slučaja za dvije različite kartice, jednostavniju i napredniju, te za svaku po dva puta, jednom kada su signali istofazni, a drugi put kada su signali protufazni. Nakon mjerenja potrebno je analizirati dobivene rezultate, te pomoću njih utvrditi ispravnost mjerenja, kartica i samog kalibratora kao generatora sinusnog signala. Signal sampling is one of the main steps in signal digitalization. Sampling is used to display and alter signals on computer in digital form. Purpose of this project is to measure and determinate phase difference of two sine waves by programming user interface in LabVIEW for that. Sine waves are generated by calibrator and sent to DAQs ( data acquisition devices) and then processed by LabVIEW virtual instrument. There are two separate measurements, for each of two DAQs, differentiated by phase difference. In first measurement generated sine waves have 0° phase difference and in second measurement that difference totals 180°. After measurements, gathered results are processed and correctly interpreted to determine if measured instruments are valid.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Croatian Scientific ...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Croatian Scientific ...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Γκιωνης-Κωνσταντατος Οδυσσεας http://users.isc.tuc.gr/~ogkionis; Gkionis-Konstantatos Odysseas http://users.isc.tuc.gr/~ogkionis;

  Περίληψη: Οι βιομηχανικοί ρομποτικοί βραχίονες είναι κυρίως συσκευές τοποθέτησης και χειρισμού. Το βασικό πρόβλημα στον έλεγχο είναι ο υπολογισμός της επιδεξιότητας του ρομποτικού βραχίονα ήτοι στον βέλτιστο σχεδιασμό ελέγχου της κίνησης ώστε να ακολουθήσει μια επιθυμητή τροχιά, με επιθυμητή ταχύτητα και αντίληψη των περιορισμών κίνησης. Οι συμβατικές μέθοδοι ελέγχου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ακριβή μαθηματική μοντελοποίηση, ανάλυση και σύνθεση. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι κατάλληλες για τον έλεγχο των ρομποτικών συστημάτων που λειτουργούν σε δομημένα περιβάλλοντα. Ωστόσο, οι λειτουργίες σε μη δομημένα περιβάλλοντα απαιτείται να εκτελούν πολύ πιο πολύπλοκα καθήκοντα χωρίς ένα κατάλληλο αναλυτικό μοντέλο. Το πιο δύσκολο πρόβλημα σε αυτό το πεδίο είναι ότι υπάρχουν πάντα αβεβαιότητες στα μη δομημένα περιβάλλοντα. Αυτές οι αβεβαιότητες οφείλονται κυρίως στην ανακρίβεια των αισθητήρων και στην μη προβλεπτικότητα των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και στη δυναμική του. Από την άλλη πλευρά, η έλευση των τεχνικών ασαφών συνόλων μας παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για την επίλυση απαιτητικών πραγματικών προβλημάτων με αβέβαια και απρόβλεπτα περιβάλλοντα. Ο ασαφής ελεγκτής μπορεί να χαρακτηρίσει καλύτερη συμπεριφορά σε σύγκριση με τον κλασικό γραμμικό ελεγκτή PID λόγω των μη γραμμικών χαρακτηριστικών του. Γενικά, ένας άκαμπτος ρομποτικός βραχίονας Ν-βαθμού ελευθερίας χαρακτηρίζεται από Ν μη γραμμικές δυναμικές, συζευγμένες διαφορικές εξισώσεις. Το πρόβλημα του ελέγχου των χειριστών ρομπότ εξακολουθεί να προσφέρει πολλές πρακτικές και θεωρητικές προκλήσεις λόγω της πολυπλοκότητας της δυναμικής των ρομπότ και των πλεονεκτημάτων της απαίτησης να επιτευχθεί παρακολούθηση τροχιάς υψηλής ακρίβειας στις περιπτώσεις υψηλής ταχύτητας κίνησης και πολύ μεταβαλλόμενων φορτίων. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε μια νέα προσέγγιση για έναν ρομποτικό βραχίονα με τρεις (3) μέχρι πέντε (5) βαθμούς ελευθερίας βασισμένο στον ελεγκτή ANFIS για την εξασφάλιση της στρατηγικής ελέγχου ρομπότ θέσης. Εξετάζεται αρχικά η πλήρης κινηματική, διαφορική δυναμική ανάλυση του ρομποτικού βραχίονα. Η δυναμική είναι εξαιρετικά μη γραμμική με ισχυρές συζεύξεις που υφίστανται μεταξύ των αρθρώσεων και συχνά υποβάλλονται σε δομημένες και αδόμητες αβεβαιότητες. Ο Fuzzy Logic Controller μπορεί πολύ καλά να περιγράψει την επιθυμητή συμπεριφορά του συστήματος μας με απλές σχέσεις, λόγω του ότι ο σχεδιαστής αποκομίζει κανόνες χειροκίνητα με δοκιμή και λάθος. Από την άλλη πλευρά, τα Neural Networks εκτελούν προσεγγίσεις λειτουργίας ενός συστήματος, αλλά δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τη ληφθεί σα λύση ούτε να ελέγξουν αν η λύση τους είναι εύλογη. Οι δύο προσεγγίσεις είναι συμπληρωματικές. Συνδυάζοντάς τα, τα Νευρωνικά Δίκτυα θα επιτρέψουν την ικανότητα μάθησης ενώ το Fuzzy-Logic θα φέρει την εκπροσώπηση της γνώσης (Neuro-Fuzzy). Η αριθμητική προσομοίωση χρησιμοποιώντας το δυναμικό μοντέλο θα αποτυπώσει την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης στα προβλήματα παρακολούθησης τροχιάς. Επιπλέον, ο ρομποτικός βραχίονας θα σχεδιαστεί σε ένα διαστασιολογικά και κινηματικά ακριβές τρισδιάστατο μοντέλο με τη χρήση προγράμματος CAD. Βάσει του μοντέλου αυτού θα γίνει προσομοίωση, η οποία λειτουργεί όχι μόνο ως απλή αναπαράσταση της κίνησης του μηχανισμού αλλά θα υπολογίζει και τις ροπές που αναπτύσσονται στις αρθρώσεις του, δεδομένων των γωνιακών μετατοπίσεων των τελευταίων. Τα αποτελέσματα που προκύψουν θα παρουσιάζουν την αποτελεσματικότητα και την ευρωστία του προτεινόμενου ελέγχου και θα αξιολογηθεί η συμβατότητα μεταξύ των αποτελεσμάτων των υπολογιστικών μεθόδων, πειραμάτων και των προσομοιώσεων. Summarization: The industrial robotic arms are mainly installation and operation devices. The basic issue in controlling is the calculation of the robotic arm competence degree and more specifically the optimum design of movement control so that it follows a preferred orbit within the kinematics constraints. The conventional control methods are highly dependable on the precision mathematical modelling, analysis and synthesis. Approaches of this kind are suitable for the control of robotic systems which operate in structured environments. Nevertheless, for the functions in unstructured environments it is demanded to execute more complex duties without a suitable analytical framework. The most difficult problem in this domain regarding the unstructured surroundings, is that there are always uncertainties. These uncertainties are mainly caused by the sensors’ inaccuracy and the unpredictability of the environmental characteristics and dynamics. On the other hand, the advent of technical fuzzy aggregations provides a powerful tool for the resolution of demanding reality problems within uncertain and unforeseeable environments. The fuzzy controller can characterize better behavior compared to the classic linear controller PID because of its non-linear features. In principle, a rigid robotic arm of N freedom degrees is characterized by N non-linear dynamic, conjugated differential equations. The control problem of robot operators continues to provide many practical and theoretical challenges due to the complexity of robot dynamics and the advantages dictated through achievement of high precision orbit in the cases of high-speed mobility and highly transformed loads. In the context of this thesis, it is presented a new approach encountering a robotic arm with 3 to 6 freedom degrees adopting the control method ANFIS to safeguard the strategy of robot control position. Initially, it the complete kinematic, differential dynamic of the robotic arm is examined. The dynamic is exceptionally non-linear with strong connections existing between the joints and they are frequently placed in both structured and unstructured uncertainties. Fuzzy Logic Controller can very well describe the preferred behavior of our system, with simple relationships, as the designer gets rules manually through trial and error. On the other hand, the Neural Networks execute operational approaches of a system, but they can neither interpret the resulting solution nor control if their solution is reasonable. These two approaches are complementary. Combining them, the Neuronic Networks will allow the learning ability while Fuzzy-Logic will bring the representation of knowledge (Neuro-Fuzzy). The arithmetic simulation adopting the dynamic model captures the effectiveness of the approach in relation to the issues arising from orbit monitoring. Furthermore, the robotic arm will be designed in a dimensionally and kinematically accurate 3-D model with the use of CAD software program. Simulation, based on this model, will take place and will function not as a plain representation of the movement mechanism but it will also calculate the torques developed in the joints taking into account their given angular displacement. The resulting outcome will present the effectiveness and robustness of the proposed control and evaluation of the compatibility among the scores of calculation methods, experiments and simulations will follow.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Institutional Reposi...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Institutional Reposi...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Rimac, Marko;

  Ovim završnim radom prikazani su analiza, zahtjevi i implementacija jednog od studijskih slučaja pametne kuće koji očitava temperaturu te omogućuje kontrolu nad led lampom. Rad daje osvrt na pojam Interneta stvari, njegovu ideju i arhitekturu. Opisan je koncept pametne kuće kao sustava koji pripada Internetu stvari, te ograničenja s kojima se susrećemo pri implementaciji takvih sustava. Imajući na umu ta ograničenja, implementiran je studijski slučaj koji uspostavlja komunikaciju preko protokola MQTT između sklopovskog modula ESP8266 i klijentske aplikacije za operacijski sustav Android. Sklopovski modul ESP8266 šalje očitanja temperaturnog senzora klijentskoj aplikaciji, a klijentska aplikacija prima te vrijednosti te ih ispisuje korisniku. Korisnik također može slati poruku sklopovskom modulu koji će ovisno o korisnikovim željama paliti ili gasiti led lampu. Detaljno je provedena analiza navedenog slučaja, kao i apstraktno oblikovanje rješenja potpomognuto UML dijagramima stanja i sekvencijskog dijagrama. Objašnjeni su i glavni koncepti protokola MQTT, odnosno, objavi-pretplati model komunikacije, uspostava konekcije između klijenata te neka od svojstava MQTT poslužitelja. Također su navedena svojstva i dostupni programski okviri za sklopovski modul ESP8266. Na kraju je dan uvid u programske isječke izvornog koda klijentskih strana koji omogućuju implementaciju njihove komunikacije preko protokola MQTT. This thesis shows the analysis, requirements and implementation of smart home study case system which reads temperature and controls light of the led lamp. Thesis explains the term Internet of Things, gives an insight of its architecture and the idea behind it. It covers the concept of Smart Home as a system which belongs to Internet of Things and shows the limitations we face as we implement those kind of systems. Having those limitations on mind, a study case, which establishes a communication over MQTT protocol between a ESP8266 module and a client app for operating system Android, is implemented. ESP8266 module reads temperature values and sends it to Android client app which shows those values to the user. User can, based on his desires, send messages to control led lamp on ESP8266 module. System is analysed and described trough the use case and sequential diagrams. Thesis gives an insight of basic concept to MQTT protocol, such as publish-subscribe communication model, basics of connection handshakes between clients and features given by MQTT server. Alongside that, basic properties, performances and SDKs of ESP8266 are given. At the very end we're given an insight in some of the source code which is required for MQTT communication to be established between clients.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Lulić, Luko;

  U radu je obrađena izrada sustava Interneta stvari za upravljanje osvjetljenjem u pametnom domu. Sustav pomoću neuronske mreže određuje željeno osvjetljenje korisnika. Opisani su pojmovi povezani s Internetom stvari i umjetnim neuronskim mrežama. Sustav je izrađen koristeći programski jezik Python, za izradu neuronske mreže korišteno je sučelje Keras. Sve korištene tehnologije su opisane. Opisana je struktura programskog rješenja i proces dizajniranja neuronske mreže. Predstavljene su sposobnost kontrolne aplikacije i značajke sustava. Opisani su obrasci uporabe. This thesis describes the development of an Internet of things system for controlling lighting in a smart home. The system uses a neural network for determining the desired lighting for a user. Key terms related to Internet of things and neural networks are explained. This solution is developed using programming language Python and Keras API. All used technologies are described. The thesis covers the structure of the developed solution and describes

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Jajtić, Kristina;

  Krapinsko-zagorska županija jest pretežito ruralno područje u kojem poljoprivreda više nije dominantna djelatnost. Ipak, većina se kućanstava i dalje bavi poljoprivredom preko obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koja su se u posljednjem desetogodišnjem razdoblju udvostručila. Iako stanovništvo sa značajnim prihodima od poljoprivrede živi u središnjim i zapadnim općinama, najviše OPG-a se nalazi u središnjim naseljima gospodarski i demografski dinamičnih općina. Relativno nizak stupanj obrazovanja, izuzetna starost nositelja OPG-a, male parcele, minimalan broj članova te prostorna koncentracija u urbaniziranim dijelovima koče njihovu ulogu u razvoju ruralne periferije. Stoga fondovi Europske unije, IPARD, EAFRD i EAGF, zbog slabije razvijenosti ruralnih naselja i nedostataka financija imaju ulogu pokretača i/ili potpore OPG-ima, a time i ruralnog razvoja. Iskorištenost sredstava iz fondova od 2007. do 2016. godine je minimalna, ali je posebno važna jer su korisnici uglavnom iz karakterističnih ruralnih dijelova u kojima se djelatnost želi prenijeti na mlađe članove OPG-a i time zaustaviti napuštanje poljoprivrede i iseljavanje mladog stanovništva. Krapina-Zagorje County is predominantly rural area where agriculture is no longer the dominant activity. However, most households are still engaged in agriculture over family farms which have doubled in the last ten years. Although people with significant income from agriculture live in central and western municipalities, most family farms are located in the central settlements of economically and demographically dynamic municipalities. The relatively low level of education, relatively high age of farmers, small plots of the land, the minimum number of members and the spatial concentration in urban areas reduce the role of family farms in the development of the rural periphery. Therefore, IPARD, EAFRD and EAGF, European Union funds, due to lower development of rural settlements and lack of funding have the role of initiator and/or support of the family farm, and thus the rural development. Utilization of the funds from 2007 to 2016 was minimal, but it is especially important because users are mostly from typical rural areas where the agricultural activity is trying to convey to the younger members of the family farm and thereby stop the abandonment of agriculture and the exodus of young people.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Repository of the Fa...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Repository of the Fa...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Román García, Alicia;

  [ES] El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana 2014-2022 es el instrumento de planificación de las actuaciones de la Generalitat Valenciana en materia de política de desarrollo rural. El objetivo que marca la Unión Europea con la ejecución del PDR es la mejora de la calidad de vida de los habitantes del medio rural, y en concreto de los territorios valencianos, en el marco de un modelo social y medioambiental sostenible. La mayor parte del presupuesto del PDR se destina a medidas de inversiones en activos físicos, medidas por superficie, inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques,incorporación de jóvenes agricultores, y en menor parte a la diversificación de la actividad económica en el medio rural mediante las ayudas LEADER. La mujer cumple con unas funciones estratégicas dentro del territorio rural, directamente dentro de la actividad productiva, en los aspectos socioculturales y medioambiental. En este trabajo se va a analizar de qué modo se está teniendo en cuenta el objetivo de promoción de la igualdad y la no discriminación en el curso de la implementación del PDR de la Comunitat Valenciana 2014-2022. Los resultados constatan que se están realizando acciones para alcanzar la igualdad a través de las operaciones del PDR 2014-2022 de la Comunitat Valenciana, especialmente en aquellas con criterios de selección a favor de la mujer, aunque deberían aplicarse políticas activas de igualdad de oportunidades principalmente en lo que corresponde a facilitar el desarrollo personal y profesional de la mujer en el medio rural. Atendiendo a las deficiencias detectadas se han propuesto recomendaciones con el fin de favorecer la incorporación laboral de las mujeres del medio rural de la Comunitat Valenciana, para generar un mundo rural más joven, formado y diversificado. Este trabajo se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: Igualdad de Género (ODS5). [EN] The Rural Development Programme (RDP) of the Valencian Community 2014-2022 is the planning instrument for the actions of the Generalitat Valenciana in terms of rural development policy. The objective set by the European Union with the implementation of the RDP is to improve the quality of life of the inhabitants of rural areas, and specifically of the Valencian territories, within the framework of a sustainable social and environmental model. Most of the RDP budget is allocated to measures for investments in physical assets, area measures, investments in the development of forest areas and improvement of the viability of forests, the incorporation of young farmers, and to a lesser extent the diversification of economic activity in rural areas through LEADER support. Women perform strategic functions within the rural territory, directly within the productive activity, in the sociocultural and environmental aspects. This study will analyze how the objective of promoting equality and non discrimination is being taken into account in the course of the implementation of the RDP of the Valencian Community 2014-2022. The results confirm that actions are being carried out to achieve equality through the operations of the PDR 2014-2022 of the Valencian Community, especially in those with selection criteria in favor of women, although active equal opportunities policies should be applied mainly in what corresponds to facilitating the personal and professional development of women in rural areas. In response to the deficiencies detected, recommendations have been proposed in order to favor the labor incorporation of women in rural areas of the Valencian Community, to generate a younger, trained and diversified rural world. This paper relates to the Sustainable Development Goal (SDG) of the 2030 Agenda: Gender Equality (SDG5).

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao RiuNetarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  RiuNet
  Other literature type . 2023
  Data sources: RiuNet
  image/svg+xml