Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
29,708 Research products

 • Rural Digital Europe
 • Master thesis
 • Bachelor thesis

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Díaz Santiso, Borja;

  [Abstract]: The primary sector (and the natural resources that it uses) have always been such important and interesting for the economic study and for the development of the Galician economy too. On the other hand, Castelao is one of the most outstanding personalities in Galicia’s history and his book, Sempre en Galiza is one of the most recognized essays written in Galician. In this essay, Castelao studies the situation of the use of Galicia’s natural resourses and the need to make changes to improve their use. However, the present work is not restricted to Castelao's thought; rather starting from his economic thought and supported by contributions from previous and contemporary economists to Castelao, it is sought to develop an analysis of Galician thought of the 20th century on the use of Galicia’s natural resourses. From Castelao to Beiras. From Paz Andrade to Touriño, Leiceaga and González Laxe. Livestock, agriculture and fishing. Land and sea. [Resumo]: O sector primario (e os recursos naturais que este emprega) sempre foron moi importantes e interesantes para o seu estudo económico e por ende, para o desenvolvemento da economía galega. Por outra banda, Castelao é unha das personalidades máis destacadas da historia de Galicia e o seu libro, Sempre en Galiza é dos ensaios máis recoñecidos escritos en lingua galega. Neste ensaio, Castelao xa analiza a situación do emprego dos recursos naturais de Galicia e na necesidade de realizar cambios para mellorar o seu uso. Porén, o presente traballo non se restrinxe ao pensamento de Castelao; senón que tomando como base o seu ideario e apoiándose en aportacións de economistas precedentes e coetáneos ao rianxeiro, búscase elaborar unha análise do pensamento galego do século XX encol do emprego dos recursos naturais en Galicia. De Castelao a Beiras. De Paz Andrade a Touriño, Leiceaga e González Laxe. Gandaría, agricultura e pesca. Terra e mar. Traballo fin de grao (UDC.ECO). Turismo - Ciencias empresariais. Curso 2019/20

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repositorio da Unive...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repositorio da Unive...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Moreno Castillo, Jaime;

  L'estudi realitzat en aquest projecte té com a finalitat presentar el concepte de IoT, així com la de donar a conèixer les plataformes de programari i maquinari més significatives que existeixen en l'actualitat. El estudio realizado en este proyecto tiene como finalidad presentar el concepto de IoT, así como la de dar a conocer las plataformas software y hardware más significativas que existen en la actualidad. Bachelor thesis for the Telecommunication Technologies program on Telematics.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Recolector de Ciencia Abierta, RECOLECTA
  Bachelor thesis . 2015
  License: CC BY NC ND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Recolector de Ciencia Abierta, RECOLECTA
   Bachelor thesis . 2015
   License: CC BY NC ND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Berntsson, Mathias; Vernersson Krook, Gustaf; Thunberg, Karl-Johan;

  Efterfrågan av energi ökar på grund av den ökande globaliseringen i världen. För att transmittera och distribuera elektrisk effekt används transformatorer. ABB Power Grids AB är världsledande inom produktion av transmissionskomponenter däribland högspänningstransformatorer. Transformatorer är tidskrävande och komplext att tillverka vilket har lett till att all produktion hos ABB Power Grids idag sker manuellt. En av transformatorns mer framstående komponenter är kärnan som bidrar med en effektivare reglering till mindre förluster. Kärnan konstrueras av tusentals tunna elektroplåtar som staplas omlott på varandra och vävs ihop till en sammanhängande struktur, detta enligt ett kärnläggningsmönster. Plåtarna i sig är otympliga att hantera då de är långa, tunna och vassa. Manuell stackning av elektroplåtar har visat sig ge upphov till en del skador då lyften är många och slitsamma, därtill har plåtarna legat till grund för otäcka skärskador. I och med detta har ett intresse för automation väckts i hopp om att reducera arbetsskador. Vid första anblick kan kärnläggningen anses vara perfekt för automation då arbetsmomentet är enkelt och repetitiva. Incitamentet för automation ökar ytterligare i hänseende till arbetsmiljön. Komplikationerna uppstår när arbetet bryts ner. Under ytan är det en utstuderad process där krav på produkt är höga med strikta toleranser. Därtill har arbetet beskrivits som något man behöver en viss känsla för då arbetet anpassas genom hela processen. Detta försvårar automation betydligt då dagens tillverkningsprocess är svår att fullt ut härma med robotar eller portaler. Därför behövs avgränsningar behöver göras för att hitta avvägning mellan slitsamt arbete och finess. Området för automation begränsas därför till stackningsprocessen. Genom att fokusera på stackningen flyttas de slitsamma och farliga lyften från manuell arbetskraft till automation samtidigt som kontroll, justering och slutmontage behålls manuellt. På så sätt kan produktionen av transformatorkärnor göras lämpad för automation då det allra mest tidskrävande momenten inte behöver utföras av människan. Detta är innebär emellertid inte att automation görs utan svårigheter. Kärnornas storlekar samt den precision som krävs vid läggning sätter höga krav på den automationslösning som ska implementeras. För att en automationslösning ska klara av att stacka alla de typer av kärnor som idag tillverkas på ABB Power Grids kommer stora strukturer behöva upprättas för att utföra arbeten med extrem precision. Detta sätter höga noggrannhetskrav på de automationsmodeller som upprättas. Vidare, produktionsområdet där automation idag avses är väl utstakat och anpassat efter manuellt arbete. Detta innebär att automationsmodeller som idag finns på marknaden behöver omarbetas för att passa in i dagens produktion hos ABB Power Grids. Slutligen måste frågan ställas om modifierade lösningar kan göras noggranna nog eller om större ingrepp på produktionsområden behövs göras. I förstudien presenteras olika automationsmodeller som har utvecklats för att integreras hos ABB Power Grids, dessa är Portalmodeller, Länkarmsmodeller och Inmatningsmodeller. Utformningsförslagen har sedan analyserats och jämförts för att ge ABB PG ett utgångsläge för vidareutveckling av automatisering av stackningsmomentet. Resultatet blev fem automationsmodeller, två använder sig av länkarmsrobotar och tre är portaler. Vidare så har två automatiserade inmatningsmodeller upprättats för att ytterligare reducera den manuella hanteringen av elektroplåtar. ABB Power Grids rekommenderas att inledningsvis gå vidare med Robotmodell 1.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Grzegozewski, Denise Maria;

  Made available in DSpace on 2017-07-10T19:25:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Denise.pdf: 4576988 bytes, checksum: e7402e2569d1f12da9ffb8dcadfd665c (MD5) Previous issue date: 2012-02-16 Soy is one of the main crops in Brazil and in the region of Cascavel / PR, where agricultural production is large, although some factors that affect productivity, monitoring and process management have been diagnosed by geostatistical models for analysis of agricultural data. Studies on the spatial variability of soil attributes associated with soybean yield, provide recommendations for doses o with varied rates, according to the maps created by spatial models. The diagnostic study on influential points is a recommended procedure for studies on spatial variability. Detecting the influential points through local influence allows measuring the changes that these points have influence on and the construction of the thematic map. This paper aims to present studies on local influence in linear spatial models considering as dependent variable soybean yield and as covariates Carbon (C), Calcium (Ca), Potassium (K), Magnesium (Mg), Manganese (Mn) and Phosphorus (P). The study on local influence is held in the response variable and the covariates using additive disturbances. The techniques of local influence diagnostics, according to the final results, were efficient in identifying outliers considered influential variables for the individual linear spatial model A soja é uma das principais culturas agrícolas do Brasil, em particular da região de Cascavel/PR, onde a produção agrícola é grande, mas com fatores que afetam a produtividade, o monitoramento e o gerenciamento do processo, diagnosticados por modelos geoestatísticos para análise de dados agrícolas. Os estudos de variabilidade espacial dos atributos do solo, associados à produtividade da soja, possibilitam a recomendação da dosagem de insumos com taxas variadas, de acordo com os mapas construídos pelos modelos espaciais. O estudo de diagnóstico de pontos influentes é um procedimento recomendado nos estudos da variabilidade espacial. Detectar os pontos influentes, por meio da influência local, possibilita medir as alterações que esses pontos influenciam nos resultados e na construção do mapa temático. Este trabalho tem como objetivo apresentar estudos de influência local em modelos espaciais lineares, considerando como variável resposta a produtividade da soja e como covariáveis o Carbono (C), o Cálcio (Ca), o Potássio (K), o Magnésio (Mg), o Manganês (Mn) e o Fósforo (P). O estudo da influência local é realizado na variável resposta e nas covariáveis por meio de perturbações aditivas. As técnicas de influência local, de acordo com os resultados obtidos, foram eficientes na identificação de valores atípicos para as variáveis analisadas individualmente e utilizando modelo espacial linear

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kal, Ünal;

  Türkiye'de taze tüketime uygun domates çeşitlerinin ıslahında son dönemlerde çok önemli başarılar elde edilmiş olmakla birlikte sanayi tipi domateste benzer çalışmalar oldukça yetersizdir. Bu çalışma sonunda ithal sanayi tipi domates çeşitleri ile rekabet edebilecek yerli F1 hibrit sanayi tipi domates çeşit adaylarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada 94 adet domates genotipi ile gen havuzu oluşturulmuştur. Bu genotiplerin morfolojik karakterleri ve meyve özellikleri UPOV parametreleri göz önüne alınarak incelenmiştir. Belirlenen parametreler doğrultusunda bitkilerde;gövdede antosiyanin içeriği, bitkilerde büyüme türü, büyüme gücü, boğum arası uzunluğu, yaprak durumu, yaprak uzunluğu, yaprak genişliği, ana eksene göre yaprak sapının durumu, salkımlarda ortalama çiçek sayısı, çiçek tüylenmesi ve çiçeklenme zamanına bakılmıştır. Domateslerde ortalama meyve eni, ortalama meyve boyu, ortalama karpel sayısı, ortalama perikarp kalınlığı, ortalama çekirdek evi eni, ortalama çekirdek evi boyu, ortalama suda çözünür kuru madde miktarı ve renk parametrelerine bakılmıştır. Ayrıca ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) tekniği uygulanarak ebeveynlerin akrabalık dereceleri belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ST62, ST89, ST83, ST72, ST70, ST94, ST75, ST60, ST76, ST78, ST82, ST50, ST51, ST36, ST10 isimli hatlar ebeveyn hat olarak kullanılmıştır. Bu ebeveynlere ek olarak proje önerisinde belirtildiği üzere Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden 14 adet hat baba olarak kullanılmıştır. Yapılan melezlemeler sonucunda 212 adet melez elde edilmiş, bu melezler Antalya'da sera koşullarında ve Konya'da açık arazi koşullarında verim denemelerine tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, verim unsurları bakımından üstün bulunan 25 adet meleze tüm Avrupa üretim alanında geçerli olan tescil işlemleri için ıslah sürecinde yurtdışında kabul edilen ve literatürde var olan moleküler testlemeler (DUS testlemeleri) geliştirme süresince destekleyici unsur olarak uygulanmıştır. Bu testlerde Meloidogyne incognita, Tomato Mosaic Virus (ToMV), Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici, Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) hastalık etmenlerine karşı testleme yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların ardından patent alınmak üzere ST62X1, ST82x1, ST70xET7, ST82x11/56, ST78xET10, ST62xET1, ST94x8, ST82xET10, ST82X110, ST78x7, ST75x2 isimli melezler seçilmiş ve tescil aşamasına getirilmiştir. Belirlenen bu melezler içerisinden ST62x1 nolu melez için TÜRKMEN F1 ismi ile üretim izni almıştır. Çalışma sonucunda proje ortağı firma portföyüne ülkenin acilen ihtiyacı olan, piyasadaki yabancı menşeyli hibrit çeşitlerle rekabet edebilecek özelliklere sahip sanayi tipi F1 hibrit domates çeşit adayları çıktı olarak kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra çalışma sonucunda ilerleyen dönemlerde ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülen nitelikli ve geniş bir gen havuzu da oluşturulmuştur. Although there is a great success in improvement studies about the freshtomato, similar studies are very few in processing tomato varieties. In study, local F1 hybrid processing tomato cultivars challenging import processing tomato were improved. In study, genetic bank was made by 94 tomato genotypes. The morphological and fruit characteristics of those genotypes were examined by using UPOV parameters. In that regards following parameters were researched: anthocyanin content in plant body, growing type in plant, growing power, distance between shots, leaf status, leaf length, leaf width, leaf hold status in accordance of main axis, average number of flowers in tomato group, hairiness of flower and flowering time. Following parameters were examined In tomato fruits: average fruit width, average fruit length, average carpel number, average pericarp thickness, average shell bed width, average shell bed length, average soluble dry matter content in water and fruit color.In addition, generation degree of family was determined by using ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) technique. In results, ST62, ST89, ST83, ST72, ST70, ST94, ST75, ST60, ST76, ST78, ST82, ST50, ST51, ST36, ST10 were used as family lines. In addition, 14 lines obtained from Aegean Agricultural Research Institute were used as father as stated in project proposal. In result of the crossing application, 212 crossings were obtained and those were researched for determination of their yield performances in both Antalya at greenhouse conditions and in Konya at open field conditions. In addition, 25 crossings having superior in accordance of yield were applied by DUS test that is very acceptable in foreign countries or in the literatures. This test was applied to protect the tomato from diseases of Meloidogyne incognita, Tomato Mosaic Virus (ToMV), Verticilliumdahliae, Fusariumoxysporum f. sp. Lycopersici, Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV). After completing the study, crossings namely ST62X1, ST82x1, ST70xET7, ST82x11/56, ST78xET10, ST62xET1, ST94x8, ST82xET10, ST82X110, ST78x7, ST75x2 were selected for patent application or for getting the registration. In among the determined crossings, ST62x1 crossing got the production permission with name of TÜRKMEN F1. In result, F1 hybrid tomato, having the great competition with the foreign hybrid cultivars, will met the urgent processing tomato of Turkey and that is also very important contribution for the project partner company. In addition, it will be very important role to play by contribution of national economy and genetic bank of Turkey. 108

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Beriş, Gülay;

  ÖZET Yüksek Lisans Tezi DİATOM TOPRAĞININ Rhyzopertha dominica ( F.) (COLEOPTERA: BOSTRİCİDAE) İLE SAVAŞIMINDA KULLANILMA OLANAKLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Gülay BERİŞ Ankara Üniversitesi Fen Birimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr. A. Güray FERİZLİ Rhyzopertha dominica' nın ergin evresinde Protect-It (300 ppm) ve Insecto (500 ppm) isimli ticari diyatom toprağımn öneri dozunda buğdaya karıştmlarak İM farklı orantılı nem (%40 ve %55), iki farklı böcek yoğunluğu (10 ve 20 adet ergin/kap) ve değişik uygulama sürelerinde (1, 2 ve 3 hafta) yürütülmüştür. Çalışma sonunda meydana gelen ölümler ve Fi erginleri belirlenmiştir. Ayrıca, 0, 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm dozunda Protect-It ve Insecto' nun Rhyzopertha dominica' nm ergin evresinde neden olduğu ölümler iki farklı orantılı nem (%40 ve %55) - değişik uygulama sürelerinde (1, 2 ve 3 hafta) belirlenmiştir. Denemeler 25±1°C sıcaklıkta yüriitülmüştür. Öneri dozunda yürütülen çalışmalarda, 0 ppm' de (kontrol) ölüm oranlan % 0,0-2,5 olarak belirlenmiştir. Buna karşın; 300 ppm Protect-It dozunda belirlenen ölüm oranlan % 0,0-16,0 olurken; 500 ppm Insecto dozundaki uygulamada ölüm oranlannın %0-14,00 arasında olduğu belirlenmiştir. Ergin Fi miktarı 0 ppm' de en düşük 10 ergin/kap - %40 nem koşullanndaki 1 haftalık uygulama süresinde 161,8 ergin/kap; en yüksek olarak 20 ergin/kap - % 55 nem koşullannda 3 haftalık uygulama süresinde 697 ergin/kap olarak belirlenmiştir. Buna karşın; 300 ppm dozundaki Protect-It uygulamasında, Fi verimi en düşük olarak 10 ergin/kap - %40 orantılı nem koşullannda 1 haftalık uygulama süresinde 23,6 ergin/kap; en yüksek olarak da 20 ergin/kap - %55 orantılı nem koşullannda 3 haftalık uygulama süresinde 320,8 ergin/kap olarak belirlenmiştir. Insecto' nun 500 ppm dozundaki uygulamada, Fi verimi en düşük olarak 10 ergin/kap -%40orantılı nem koşullarında 1 haftalık uygulama süresinde 36,4 ergin/kap; en yüksek olarak da 20 ergin/kap -%55 orantılı nem koşullarında 3 haftalık uygulama süresinde 294,6 ergin/kap olarak belirlenmiştir. Değişik dozlarda (0, 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm) yapılan çalışmalarda, Protect-It için istatistiksel anlamda önemli düzeydeki ölümlerin 500 ppm' den itibaren başladığı; Insecto için ise ölümlerin 1000 ppm dozundan itibaren başladığı belirlenmiştir (P=0.0000). Kontrolde ölüm oram %1 olarak belirlenirken, Protect-It için 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm dozunda belirlenen ölüm oram, sırasıyla, %3,33, %20,33, %77,33, %90,22 ve %95,71 olarak belirlenmiştir. Ölüm oranları Insecto için aynı sıra ile %2,00, %5,00, %42,67, %58,86 ve %74,54 olarak belirlenmiştir. Yürütülen çalışmada uygulama süresindeki artış ile ölümlerin önemli düzeyde değişmediği belirlenmiştir. Değişik dozlarda yapılan çalışma sonucu Protect-It' in R. dominicd' da ölümler açısından Insecto' dan daha etkili olduğu belirlenmiştir. 2004, 70 sayfa Anahtar Kelimeler: Rhyzopertha dominica, Diyatom toprağı, Protect-It, Insecto, ölüm oram, F5 verimi ABSTRACT Master Thesis THE EFFECTIVENESS OF DIATOMACEOUS EARTH APPLICATION ON THE LESSER GRAIN BORER, Rhyzopertha dominica (L) (Coleoptera: Bostrichidae) Gülay BERİŞ Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Plant Protection Supervisor: Asst. Prof. Dr. Ahmet Güray FERİZLİ In this research, Protect-It at 300 ppm and Insecto at 500 ppm (label rates) mixed with wheat were evaluated against adult stage of Rhyzopertha dominica for different exposure periods (1, 2, and 3 weeks) at two different relative humidity (40% and 55% r.h.) and two different insect densities (10 and 20 adult/vial). In these tests, mortalities and Fi adults production were determined. Besides these experiments, a series of experiments were performed at the rate of 0, 250, 500, 1000, 1500, and 2000 ppm for Protect- It and Insecto. These experiments were conducted at two different relative humidities (40% and 55% r.h.) and three exposure periods (1, 2, and 3 weeks) on the adult stage of R. dominica. All experiments were carried out at 25°C. In the experiments that were carried out at the label rates, mortality rates were found to be 0.0-2.5% for the control (0 ppm). However, mortality rates were found to be 0.0-16.0% for 300 ppm Protect-It and 0-14.00% for 500 ppm Insecto applications. The lowest F: adults in untreated wheat were found to be 161.8 adult/vial at 10 adult/vial - 40% r.h.- 1 week of exposure combination, but the highest F] adults were found to be 697adult/vial at 20 adult/vial - 55% r.h.- 3 weeks of exposure combination. At 300 ppm Protect-It applications, the lowest Fi adults were found to be 23.6 adult/vial at 10 adult/vial - 40% r.h.- 1 week of exposure combination, iiibut the highest Fi adults were found to be 320.8 adult/vial at 20 adult/vial - 55% r.h.- 3 weeks of exposure combination. At 500 ppm Insecto applications, the lowest F! adults were found to be 36.4 adult/vial at 10 adult/vial - 40% r.h.- 1 week of exposure combination, but the highest Fj adults were found to be 294.6 adult/vial at 20 adult/vial - 55% r.h.- 3 weeks of exposure combination. In the experiments that were carried out at different concentrations (0, 250, 500, 1000, 1500, and 2000 ppm), statistically significant mortalities were started from 500 ppm for Protect-It and 1000 ppm for Insecto (P=0.0000). In untreated wheat mortality was found to be 1% and mortalities in 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm Protect-It were found to be %3.33, %20.33, %77.33, %90.22, and %95.71, respectively. For Insecto applications, mortalities were found to be %2.00, %5.00, %42.67, %58.86, and %74.54 respectively. In these experiments, mortality was not changed significantly with increasing exposure interval. In the dose-response tests, Protect-It was found to be more effective than Insecto. 2004, 70 pages Key Words: Rhyzopertha dominica, diatomaceous earth, Protect-It, Insecto, mortality rate, F; adults iv 82

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Silva, Daurimar Mendes da;

  Made available in DSpace on 2017-07-21T14:19:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Daurimar Mendes da Silva.pdf: 4676770 bytes, checksum: 205397680d88c57f767ce2df43f7b077 (MD5) Previous issue date: 2013-08-26 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior In the future it will be essential to robotics in the agricultural environment, with great opportunity at this time to development new work and research, with the generation of patents, transforming knowledge into commercial products. The current technological advances allow the use of extremely minor processing architectures in relation to personal computers, giving us the ability to build new agricultural equipment using sensors (GPS, ultrasound, multispectral visible, infrared, images); changing paradigms and promoting the work at smaller scales can reach the leaf level through intelligent autonomous robots acting in the desired place, at the appropriate time, and navigating the appropriate path. Thus, the present study aimed to develop an autonomous agricultural robot (Field Robot) called NAVIGO, whose function is to traverse farmland collecting soil samples. To that end, we developed a mobile platform with a robotic arm using embedded computing system based on the Android mobile phone (Smartphone) and IOIO for Android controller. The system as a whole is intended to navigation in the role of information gatherer (soil amples). Results showed stable performance of the prototype allowing its use as a handy tool in performing the sampling of soils for agricultural areas for small and medium businesses. No futuro será indispensável a robótica no ambiente agrícola, sendo grande oportunidade neste momento o desenvolvimento de novos trabalhos e pesquisas, com a geração de patentes, transformando os conhecimentos em produtos comerciais. Os avanços tecnológicos atuais permitem utilizar arquiteturas de processamento extremamente menores em relação aos computadores pessoais, que nos dão condições de construir novos equipamentos agrícolas utilizando sensores (GPS, ultrassom, multiespectral visível, infrared, imagens); modificando paradigmas e promovendo o trabalho em escalas menores podendo chegar ao nível foliar, através de robôs inteligentes autônomos atuando no lugar desejado, no momento apropriado, e navegando no trajeto adequado. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de um robô agrícola autônomo (Field Robot), denominado NAVIGO, que tem por função percorrer talhões agricultáveis coletando amostras de solos. Para tanto, foi desenvolvido uma plataforma móvel com um braço robótico utilizando sistema computacional embarcado baseado no telefone móvel Android (Smartphone) e controlador IOIO para Android. O sistema como um todo tem por finalidade a navegação desempenhando a função de coletor de informações (amostras de solos). Os resultados obtidos demonstraram atuação estável do protótipo permitindo o seu uso como ferramenta útil na execução de coletas de amostras de solos para áreas agrícolas de pequeno e médio porte.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Liebana Carrascosa, Alvaro;

  [ES] Hoy en día, gran parte de nuestra dieta está compuesta por alimentos que provienen de los árboles. Las raíces son las encargadas de absorber, almacenar y transportar los recursos que obtienen del agua, y en este proyecto nos centraremos en conocer las características que las rodean a varios niveles de profundidad para así saber cómo se está gestionando el agua en el suelo y planificar de una manera más acertada la cantidad de agua necesaria para evitar el estrés hídrico y el riego excesivo. Para llevarlo a cabo, utilizaremos sensores de humedad del suelo controlados por una placa con el procesador ESP32 que programaremos para que lea correctamente estos datos, los interprete, y muestre de la forma más clara posible la información de los distintos niveles mencionados. Otro de los fines de este proyecto es que sea accesible para todos, para lo cual es imprescindible que sea económico y que se ha conseguido gracias a que sus componentes tienen un bajo coste. Además, se ha diseñado un sistema de carga solar para que el dispositivo funcione de manera limpia y también así alargar la duración de la batería. La placa incorpora conectividad inalámbrica Wifi que enviará los datos a ThingSpeak. [EN] Today, much of our diet consists of food that comes from trees. The roots are responsible for absorbing, storing and transporting resources obtained from water, and in this project we have focused on knowing the characteristics of moisture that surround them at various levels of depth to know how water in the soil is being managed, and be able to plan more accurately the amount of water needed to avoid stress and excessive watering. To carry it out, we will use soil moisture sensors controlled by an ESP32 board, which we will have programmed to read this data correctly, and interpret and display it as clearly as possible on a screen so that any user can check the information of the different levels mentioned. Another aim of this project is that it should be accessible to all, for which it is essential that it is economical and that it has been achieved thanks to the low cost of its components. In addition, a solar charging system for the device has been designed to work cleanly and to extend the battery life. The used ESP32 board incorporates Wi-Fi that will send the data to ThingSpeak.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ RiuNetarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  RiuNet
  Other literature type . 2019
  Data sources: RiuNet
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ RiuNetarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   RiuNet
   Other literature type . 2019
   Data sources: RiuNet
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Rozmus, Joanna; Naaom, Rita;

  Digitaliseringen inom banksektorn har under de senaste åren utvecklats konstant. De stora förändringar som har skett inom banksektorn har lett till att konsumenterna idag kan utföra sina banktransaktioner vilken tid som helst på dygnet, utan att behöva besöka ett bankkontor. De digitala verktygen representerade huvudsakligen av Internetbanken, Telefonbanken, Mobilt BankID och Swish har underlättat för konsumenterna att hantera sina ärenden på ett smidigt och enkelt sätt, vilket har lämnat sina spår på den marknaden som bankerna verkar i. En stor del av bankkontoren i Stockholms län avvecklas då den fysiska kontakten minskar. Storbankerna SEB, Swedbank, Handelsbanken samt Nordea får nu en mycket stor utmaning att skapa kundlojalitet med konsumenterna då kundkontakten försvinner. Detta gör det även svårare för storbankerna att knyta kontakt med nya konsumenter. Syftet med denna studie är att belysa hur en utökad digitalisering av tjänster påverkar kundlojalitet till bankerna på den svenska marknaden. Uppsatsen ger en översikt av valda marknadsförings teorier och relevanta begrepp avseende bankens digitalisering och dess påverkan på kundlojaliteten. Därefter presenteras val av metod och motivet bakom valet. I den empiriska delen presenteras undersökningsdata med tillhörande analys av de insamlade data. Studien avslutas med en sammanfattad diskussion kring resultat och därefter redovisas studiens slutsats. Digitalization in the banking sector has evolved steadily in recent years. The major changesthat have taken place in the banking sector have led consumers to carry out their bank affairs atany time of the day without having to visit a bank office. The digital tools represented mainlyby the Internet Bank, Telephone Bank, Mobile BankID and Swish, have made it easier forconsumers to handle their banking transactions in a smooth and easy way, which has left theirmark on the market in which banks operate. A large part of the bank offices in StockholmCounty are ceased as physical contact is reduced. The big banks SEB, Swedbank,Handelsbanken and Nordea have a very big challenge now to create customer loyalty withconsumers as the customer contact disappears. This makes it even harder for major banks toconnect with new consumers. The purpose of this study is to illustrate how an increased digitalization of services affectscustomer loyalty to the banks in the Swedish market. The essay provides an overview ofselected marketing theories and relevant concepts regarding the bank's digitization and itsimpact on customer loyalty. Thereafter, the choice of method and the motivation behind theselection are presented. In the empirical part, survey data are presented with the accompanyinganalysis of the collected data. The study concludes with a summary discussion of results andafterwards the conclusion is presented.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från S...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från S...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Adıyahşi, Işıl O.;

  46 SUMMARY This study was performed in order to investigate the quality scales and the growing peculiarties in the conditions of Bornova. In the study, blanching treatments in different dates and times were tested to have the long white leaf-stem for the welsh onions. The blanching treatments were tested in respect to their effects on the lenght of the white leaf-stem, the diameter, the total length of the plant, the yield values and the proportion of the double leaf-stemmed plants. The study was carried out at the Department of Harticulture of Ege University Agricultural Faculty between 1991-1992. In order to make comparison among various treatments, the length of the white leaf-stem, diameter, the total length of the plant, the yield and ' the percentage of the double leaf-stemmed plants were determined. The results obtained could be stated as fallows: 1. Depending on the times of the treatments for the length of the white leaf-stem, an increase was observed. Although this increase was not very definete at the results of the blanching treatments 2 and 3; the treatment 4 that was covered by soil three times, had the highest white leaf-stem length. 2. In the trial, the effects of the blanching treatments on the total length of the plant was investigated. The values compared and the differences were not significant in statistical means. 3. The values of the yield compared, and there were not differences significantly in statistical means.47 A. The effects of the blanching treatments on the percentage (at the total yield) of the various plant sizes were investigated. The results were found identical in statistical means. 5. The effects of the blanching treatments to the plant diameter were investigated. A3 all the plants of each size groups had close diameter values, the values found identical in statistical means. 6. The differences at the proportions of double leaf-stemmed plants were not significant in statistical means. h A OZET Bu araştırma, Allium fistulosum' un Bornova koşullarında yetiştirilme özelliklerinin ve kalite kriterlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, gal soğanları için kalite kriteri sayılan uzun beyaz yalancı gövdeyi elde etmek için farklı zamanlarda ve sayılarda boğaz doldurma uygulamaları denenmiş, bu uygulamaların beyaz yalancı gövde uzunluğu, çap, bitki boyu, verim ve çift gövde oluşturma oranı üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma, 1991-1992 yıllarında E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ' nde yürütülmüştür. Araştırmada, uygulamalar arasında karşılaştırmalar yapılabilmesi için beyaz yalancı gövde uzunluğu, çap, bitki boyu, verim ve % çift gövde değerleri tesbit edilmiştir. Sonuçlar aşağıdadır. 1. Denemede boğaz doldurma uygulamaları sonucunda uygulama sayısına bağlı olarak beyaz yalancı gövde uzunluğu değerlerinde bir artış olmuştur. Bu artış, 2 ve 3 no'lu uygulamalarda fazla belirgin olmamasına rağmen, üç kez boğaz doldurma yapılan 4 nolu uygulamalarda en yüksek değerine ulaşmıştır. 2. Denemede beyazlatma işleminin bitki boyu üzerine etkisi araştırılmış, elde edilen bitki boyu değerleri karşı laştırılmış, istatistiki fark önemsiz çıkmıştır. 3. Elde edilen verim değerleri karşılaştırılmış, değerler arasında istatistiki açıdan önemli bir farklılığa rastlanmamıştır.45 4. Ayrıca, beyazlatma uygulamalarının boy gruplarının toplam verimdeki % payları üzerine etki3İ araştırılmış ve karşılaştırılan değerler arasındaki istatistiki fark önemsiz bulunmuştur. 5. Beyazlatma uygulamalarının bitkilerin çap değerleri üzerine etkisi araştırılmış, İ8tatİ3tiki bir farklılığa rastlanmamış ve her boy grubuna ait bitkiler çapça birbirine yakın seviyede bulunmuşlardır. 6. Çift gövde oluşturma yüzdesi üzerine beyazlatma işleminin etkisinin araştırıldığı çalışmada % değerler arasındaki istatistiki fark Önemsiz çıkmıştır Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
29,708 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Díaz Santiso, Borja;

  [Abstract]: The primary sector (and the natural resources that it uses) have always been such important and interesting for the economic study and for the development of the Galician economy too. On the other hand, Castelao is one of the most outstanding personalities in Galicia’s history and his book, Sempre en Galiza is one of the most recognized essays written in Galician. In this essay, Castelao studies the situation of the use of Galicia’s natural resourses and the need to make changes to improve their use. However, the present work is not restricted to Castelao's thought; rather starting from his economic thought and supported by contributions from previous and contemporary economists to Castelao, it is sought to develop an analysis of Galician thought of the 20th century on the use of Galicia’s natural resourses. From Castelao to Beiras. From Paz Andrade to Touriño, Leiceaga and González Laxe. Livestock, agriculture and fishing. Land and sea. [Resumo]: O sector primario (e os recursos naturais que este emprega) sempre foron moi importantes e interesantes para o seu estudo económico e por ende, para o desenvolvemento da economía galega. Por outra banda, Castelao é unha das personalidades máis destacadas da historia de Galicia e o seu libro, Sempre en Galiza é dos ensaios máis recoñecidos escritos en lingua galega. Neste ensaio, Castelao xa analiza a situación do emprego dos recursos naturais de Galicia e na necesidade de realizar cambios para mellorar o seu uso. Porén, o presente traballo non se restrinxe ao pensamento de Castelao; senón que tomando como base o seu ideario e apoiándose en aportacións de economistas precedentes e coetáneos ao rianxeiro, búscase elaborar unha análise do pensamento galego do século XX encol do emprego dos recursos naturais en Galicia. De Castelao a Beiras. De Paz Andrade a Touriño, Leiceaga e González Laxe. Gandaría, agricultura e pesca. Terra e mar. Traballo fin de grao (UDC.ECO). Turismo - Ciencias empresariais. Curso 2019/20

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repositorio da Unive...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repositorio da Unive...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Moreno Castillo, Jaime;

  L'estudi realitzat en aquest projecte té com a finalitat presentar el concepte de IoT, així com la de donar a conèixer les plataformes de programari i maquinari més significatives que existeixen en l'actualitat. El estudio realizado en este proyecto tiene como finalidad presentar el concepto de IoT, así como la de dar a conocer las plataformas software y hardware más significativas que existen en la actualidad. Bachelor thesis for the Telecommunication Technologies program on Telematics.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Recolector de Ciencia Abierta, RECOLECTA
  Bachelor thesis . 2015
  License: CC BY NC ND
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Recolector de Ciencia Abierta, RECOLECTA
   Bachelor thesis . 2015
   License: CC BY NC ND
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Berntsson, Mathias; Vernersson Krook, Gustaf; Thunberg, Karl-Johan;

  Efterfrågan av energi ökar på grund av den ökande globaliseringen i världen. För att transmittera och distribuera elektrisk effekt används transformatorer. ABB Power Grids AB är världsledande inom produktion av transmissionskomponenter däribland högspänningstransformatorer. Transformatorer är tidskrävande och komplext att tillverka vilket har lett till att all produktion hos ABB Power Grids idag sker manuellt. En av transformatorns mer framstående komponenter är kärnan som bidrar med en effektivare reglering till mindre förluster. Kärnan konstrueras av tusentals tunna elektroplåtar som staplas omlott på varandra och vävs ihop till en sammanhängande struktur, detta enligt ett kärnläggningsmönster. Plåtarna i sig är otympliga att hantera då de är långa, tunna och vassa. Manuell stackning av elektroplåtar har visat sig ge upphov till en del skador då lyften är många och slitsamma, därtill har plåtarna legat till grund för otäcka skärskador. I och med detta har ett intresse för automation väckts i hopp om att reducera arbetsskador. Vid första anblick kan kärnläggningen anses vara perfekt för automation då arbetsmomentet är enkelt och repetitiva. Incitamentet för automation ökar ytterligare i hänseende till arbetsmiljön. Komplikationerna uppstår när arbetet bryts ner. Under ytan är det en utstuderad process där krav på produkt är höga med strikta toleranser. Därtill har arbetet beskrivits som något man behöver en viss känsla för då arbetet anpassas genom hela processen. Detta försvårar automation betydligt då dagens tillverkningsprocess är svår att fullt ut härma med robotar eller portaler. Därför behövs avgränsningar behöver göras för att hitta avvägning mellan slitsamt arbete och finess. Området för automation begränsas därför till stackningsprocessen. Genom att fokusera på stackningen flyttas de slitsamma och farliga lyften från manuell arbetskraft till automation samtidigt som kontroll, justering och slutmontage behålls manuellt. På så sätt kan produktionen av transformatorkärnor göras lämpad för automation då det allra mest tidskrävande momenten inte behöver utföras av människan. Detta är innebär emellertid inte att automation görs utan svårigheter. Kärnornas storlekar samt den precision som krävs vid läggning sätter höga krav på den automationslösning som ska implementeras. För att en automationslösning ska klara av att stacka alla de typer av kärnor som idag tillverkas på ABB Power Grids kommer stora strukturer behöva upprättas för att utföra arbeten med extrem precision. Detta sätter höga noggrannhetskrav på de automationsmodeller som upprättas. Vidare, produktionsområdet där automation idag avses är väl utstakat och anpassat efter manuellt arbete. Detta innebär att automationsmodeller som idag finns på marknaden behöver omarbetas för att passa in i dagens produktion hos ABB Power Grids. Slutligen måste frågan ställas om modifierade lösningar kan göras noggranna nog eller om större ingrepp på produktionsområden behövs göras. I förstudien presenteras olika automationsmodeller som har utvecklats för att integreras hos ABB Power Grids, dessa är Portalmodeller, Länkarmsmodeller och Inmatningsmodeller. Utformningsförslagen har sedan analyserats och jämförts för att ge ABB PG ett utgångsläge för vidareutveckling av automatisering av stackningsmomentet. Resultatet blev fem automationsmodeller, två använder sig av länkarmsrobotar och tre är portaler. Vidare så har två automatiserade inmatningsmodeller upprättats för att ytterligare reducera den manuella hanteringen av elektroplåtar. ABB Power Grids rekommenderas att inledningsvis gå vidare med Robotmodell 1.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från U...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Grzegozewski, Denise Maria;

  Made available in DSpace on 2017-07-10T19:25:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Denise.pdf: 4576988 bytes, checksum: e7402e2569d1f12da9ffb8dcadfd665c (MD5) Previous issue date: 2012-02-16 Soy is one of the main crops in Brazil and in the region of Cascavel / PR, where agricultural production is large, although some factors that affect productivity, monitoring and process management have been diagnosed by geostatistical models for analysis of agricultural data. Studies on the spatial variability of soil attributes associated with soybean yield, provide recommendations for doses o with varied rates, according to the maps created by spatial models. The diagnostic study on influential points is a recommended procedure for studies on spatial variability. Detecting the influential points through local influence allows measuring the changes that these points have influence on and the construction of the thematic map. This paper aims to present studies on local influence in linear spatial models considering as dependent variable soybean yield and as covariates Carbon (C), Calcium (Ca), Potassium (K), Magnesium (Mg), Manganese (Mn) and Phosphorus (P). The study on local influence is held in the response variable and the covariates using additive disturbances. The techniques of local influence diagnostics, according to the final results, were efficient in identifying outliers considered influential variables for the individual linear spatial model A soja é uma das principais culturas agrícolas do Brasil, em particular da região de Cascavel/PR, onde a produção agrícola é grande, mas com fatores que afetam a produtividade, o monitoramento e o gerenciamento do processo, diagnosticados por modelos geoestatísticos para análise de dados agrícolas. Os estudos de variabilidade espacial dos atributos do solo, associados à produtividade da soja, possibilitam a recomendação da dosagem de insumos com taxas variadas, de acordo com os mapas construídos pelos modelos espaciais. O estudo de diagnóstico de pontos influentes é um procedimento recomendado nos estudos da variabilidade espacial. Detectar os pontos influentes, por meio da influência local, possibilita medir as alterações que esses pontos influenciam nos resultados e na construção do mapa temático. Este trabalho tem como objetivo apresentar estudos de influência local em modelos espaciais lineares, considerando como variável resposta a produtividade da soja e como covariáveis o Carbono (C), o Cálcio (Ca), o Potássio (K), o Magnésio (Mg), o Manganês (Mn) e o Fósforo (P). O estudo da influência local é realizado na variável resposta e nas covariáveis por meio de perturbações aditivas. As técnicas de influência local, de acordo com os resultados obtidos, foram eficientes na identificação de valores atípicos para as variáveis analisadas individualmente e utilizando modelo espacial linear

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kal, Ünal;

  Türkiye'de taze tüketime uygun domates çeşitlerinin ıslahında son dönemlerde çok önemli başarılar elde edilmiş olmakla birlikte sanayi tipi domateste benzer çalışmalar oldukça yetersizdir. Bu çalışma sonunda ithal sanayi tipi domates çeşitleri ile rekabet edebilecek yerli F1 hibrit sanayi tipi domates çeşit adaylarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada 94 adet domates genotipi ile gen havuzu oluşturulmuştur. Bu genotiplerin morfolojik karakterleri ve meyve özellikleri UPOV parametreleri göz önüne alınarak incelenmiştir. Belirlenen parametreler doğrultusunda bitkilerde;gövdede antosiyanin içeriği, bitkilerde büyüme türü, büyüme gücü, boğum arası uzunluğu, yaprak durumu, yaprak uzunluğu, yaprak genişliği, ana eksene göre yaprak sapının durumu, salkımlarda ortalama çiçek sayısı, çiçek tüylenmesi ve çiçeklenme zamanına bakılmıştır. Domateslerde ortalama meyve eni, ortalama meyve boyu, ortalama karpel sayısı, ortalama perikarp kalınlığı, ortalama çekirdek evi eni, ortalama çekirdek evi boyu, ortalama suda çözünür kuru madde miktarı ve renk parametrelerine bakılmıştır. Ayrıca ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) tekniği uygulanarak ebeveynlerin akrabalık dereceleri belirlenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ST62, ST89, ST83, ST72, ST70, ST94, ST75, ST60, ST76, ST78, ST82, ST50, ST51, ST36, ST10 isimli hatlar ebeveyn hat olarak kullanılmıştır. Bu ebeveynlere ek olarak proje önerisinde belirtildiği üzere Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden 14 adet hat baba olarak kullanılmıştır. Yapılan melezlemeler sonucunda 212 adet melez elde edilmiş, bu melezler Antalya'da sera koşullarında ve Konya'da açık arazi koşullarında verim denemelerine tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, verim unsurları bakımından üstün bulunan 25 adet meleze tüm Avrupa üretim alanında geçerli olan tescil işlemleri için ıslah sürecinde yurtdışında kabul edilen ve literatürde var olan moleküler testlemeler (DUS testlemeleri) geliştirme süresince destekleyici unsur olarak uygulanmıştır. Bu testlerde Meloidogyne incognita, Tomato Mosaic Virus (ToMV), Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici, Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) hastalık etmenlerine karşı testleme yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların ardından patent alınmak üzere ST62X1, ST82x1, ST70xET7, ST82x11/56, ST78xET10, ST62xET1, ST94x8, ST82xET10, ST82X110, ST78x7, ST75x2 isimli melezler seçilmiş ve tescil aşamasına getirilmiştir. Belirlenen bu melezler içerisinden ST62x1 nolu melez için TÜRKMEN F1 ismi ile üretim izni almıştır. Çalışma sonucunda proje ortağı firma portföyüne ülkenin acilen ihtiyacı olan, piyasadaki yabancı menşeyli hibrit çeşitlerle rekabet edebilecek özelliklere sahip sanayi tipi F1 hibrit domates çeşit adayları çıktı olarak kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra çalışma sonucunda ilerleyen dönemlerde ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülen nitelikli ve geniş bir gen havuzu da oluşturulmuştur. Although there is a great success in improvement studies about the freshtomato, similar studies are very few in processing tomato varieties. In study, local F1 hybrid processing tomato cultivars challenging import processing tomato were improved. In study, genetic bank was made by 94 tomato genotypes. The morphological and fruit characteristics of those genotypes were examined by using UPOV parameters. In that regards following parameters were researched: anthocyanin content in plant body, growing type in plant, growing power, distance between shots, leaf status, leaf length, leaf width, leaf hold status in accordance of main axis, average number of flowers in tomato group, hairiness of flower and flowering time. Following parameters were examined In tomato fruits: average fruit width, average fruit length, average carpel number, average pericarp thickness, average shell bed width, average shell bed length, average soluble dry matter content in water and fruit color.In addition, generation degree of family was determined by using ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) technique. In results, ST62, ST89, ST83, ST72, ST70, ST94, ST75, ST60, ST76, ST78, ST82, ST50, ST51, ST36, ST10 were used as family lines. In addition, 14 lines obtained from Aegean Agricultural Research Institute were used as father as stated in project proposal. In result of the crossing application, 212 crossings were obtained and those were researched for determination of their yield performances in both Antalya at greenhouse conditions and in Konya at open field conditions. In addition, 25 crossings having superior in accordance of yield were applied by DUS test that is very acceptable in foreign countries or in the literatures. This test was applied to protect the tomato from diseases of Meloidogyne incognita, Tomato Mosaic Virus (ToMV), Verticilliumdahliae, Fusariumoxysporum f. sp. Lycopersici, Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV). After completing the study, crossings namely ST62X1, ST82x1, ST70xET7, ST82x11/56, ST78xET10, ST62xET1, ST94x8, ST82xET10, ST82X110, ST78x7, ST75x2 were selected for patent application or for getting the registration. In among the determined crossings, ST62x1 crossing got the production permission with name of TÜRKMEN F1. In result, F1 hybrid tomato, having the great competition with the foreign hybrid cultivars, will met the urgent processing tomato of Turkey and that is also very important contribution for the project partner company. In addition, it will be very important role to play by contribution of national economy and genetic bank of Turkey. 108

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Beriş, Gülay;

  ÖZET Yüksek Lisans Tezi DİATOM TOPRAĞININ Rhyzopertha dominica ( F.) (COLEOPTERA: BOSTRİCİDAE) İLE SAVAŞIMINDA KULLANILMA OLANAKLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Gülay BERİŞ Ankara Üniversitesi Fen Birimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr. A. Güray FERİZLİ Rhyzopertha dominica' nın ergin evresinde Protect-It (300 ppm) ve Insecto (500 ppm) isimli ticari diyatom toprağımn öneri dozunda buğdaya karıştmlarak İM farklı orantılı nem (%40 ve %55), iki farklı böcek yoğunluğu (10 ve 20 adet ergin/kap) ve değişik uygulama sürelerinde (1, 2 ve 3 hafta) yürütülmüştür. Çalışma sonunda meydana gelen ölümler ve Fi erginleri belirlenmiştir. Ayrıca, 0, 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm dozunda Protect-It ve Insecto' nun Rhyzopertha dominica' nm ergin evresinde neden olduğu ölümler iki farklı orantılı nem (%40 ve %55) - değişik uygulama sürelerinde (1, 2 ve 3 hafta) belirlenmiştir. Denemeler 25±1°C sıcaklıkta yüriitülmüştür. Öneri dozunda yürütülen çalışmalarda, 0 ppm' de (kontrol) ölüm oranlan % 0,0-2,5 olarak belirlenmiştir. Buna karşın; 300 ppm Protect-It dozunda belirlenen ölüm oranlan % 0,0-16,0 olurken; 500 ppm Insecto dozundaki uygulamada ölüm oranlannın %0-14,00 arasında olduğu belirlenmiştir. Ergin Fi miktarı 0 ppm' de en düşük 10 ergin/kap - %40 nem koşullanndaki 1 haftalık uygulama süresinde 161,8 ergin/kap; en yüksek olarak 20 ergin/kap - % 55 nem koşullannda 3 haftalık uygulama süresinde 697 ergin/kap olarak belirlenmiştir. Buna karşın; 300 ppm dozundaki Protect-It uygulamasında, Fi verimi en düşük olarak 10 ergin/kap - %40 orantılı nem koşullannda 1 haftalık uygulama süresinde 23,6 ergin/kap; en yüksek olarak da 20 ergin/kap - %55 orantılı nem koşullannda 3 haftalık uygulama süresinde 320,8 ergin/kap olarak belirlenmiştir. Insecto' nun 500 ppm dozundaki uygulamada, Fi verimi en düşük olarak 10 ergin/kap -%40orantılı nem koşullarında 1 haftalık uygulama süresinde 36,4 ergin/kap; en yüksek olarak da 20 ergin/kap -%55 orantılı nem koşullarında 3 haftalık uygulama süresinde 294,6 ergin/kap olarak belirlenmiştir. Değişik dozlarda (0, 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm) yapılan çalışmalarda, Protect-It için istatistiksel anlamda önemli düzeydeki ölümlerin 500 ppm' den itibaren başladığı; Insecto için ise ölümlerin 1000 ppm dozundan itibaren başladığı belirlenmiştir (P=0.0000). Kontrolde ölüm oram %1 olarak belirlenirken, Protect-It için 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm dozunda belirlenen ölüm oram, sırasıyla, %3,33, %20,33, %77,33, %90,22 ve %95,71 olarak belirlenmiştir. Ölüm oranları Insecto için aynı sıra ile %2,00, %5,00, %42,67, %58,86 ve %74,54 olarak belirlenmiştir. Yürütülen çalışmada uygulama süresindeki artış ile ölümlerin önemli düzeyde değişmediği belirlenmiştir. Değişik dozlarda yapılan çalışma sonucu Protect-It' in R. dominicd' da ölümler açısından Insecto' dan daha etkili olduğu belirlenmiştir. 2004, 70 sayfa Anahtar Kelimeler: Rhyzopertha dominica, Diyatom toprağı, Protect-It, Insecto, ölüm oram, F5 verimi ABSTRACT Master Thesis THE EFFECTIVENESS OF DIATOMACEOUS EARTH APPLICATION ON THE LESSER GRAIN BORER, Rhyzopertha dominica (L) (Coleoptera: Bostrichidae) Gülay BERİŞ Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Plant Protection Supervisor: Asst. Prof. Dr. Ahmet Güray FERİZLİ In this research, Protect-It at 300 ppm and Insecto at 500 ppm (label rates) mixed with wheat were evaluated against adult stage of Rhyzopertha dominica for different exposure periods (1, 2, and 3 weeks) at two different relative humidity (40% and 55% r.h.) and two different insect densities (10 and 20 adult/vial). In these tests, mortalities and Fi adults production were determined. Besides these experiments, a series of experiments were performed at the rate of 0, 250, 500, 1000, 1500, and 2000 ppm for Protect- It and Insecto. These experiments were conducted at two different relative humidities (40% and 55% r.h.) and three exposure periods (1, 2, and 3 weeks) on the adult stage of R. dominica. All experiments were carried out at 25°C. In the experiments that were carried out at the label rates, mortality rates were found to be 0.0-2.5% for the control (0 ppm). However, mortality rates were found to be 0.0-16.0% for 300 ppm Protect-It and 0-14.00% for 500 ppm Insecto applications. The lowest F: adults in untreated wheat were found to be 161.8 adult/vial at 10 adult/vial - 40% r.h.- 1 week of exposure combination, but the highest F] adults were found to be 697adult/vial at 20 adult/vial - 55% r.h.- 3 weeks of exposure combination. At 300 ppm Protect-It applications, the lowest Fi adults were found to be 23.6 adult/vial at 10 adult/vial - 40% r.h.- 1 week of exposure combination, iiibut the highest Fi adults were found to be 320.8 adult/vial at 20 adult/vial - 55% r.h.- 3 weeks of exposure combination. At 500 ppm Insecto applications, the lowest F! adults were found to be 36.4 adult/vial at 10 adult/vial - 40% r.h.- 1 week of exposure combination, but the highest Fj adults were found to be 294.6 adult/vial at 20 adult/vial - 55% r.h.- 3 weeks of exposure combination. In the experiments that were carried out at different concentrations (0, 250, 500, 1000, 1500, and 2000 ppm), statistically significant mortalities were started from 500 ppm for Protect-It and 1000 ppm for Insecto (P=0.0000). In untreated wheat mortality was found to be 1% and mortalities in 250, 500, 1000, 1500 ve 2000 ppm Protect-It were found to be %3.33, %20.33, %77.33, %90.22, and %95.71, respectively. For Insecto applications, mortalities were found to be %2.00, %5.00, %42.67, %58.86, and %74.54 respectively. In these experiments, mortality was not changed significantly with increasing exposure interval. In the dose-response tests, Protect-It was found to be more effective than Insecto. 2004, 70 pages Key Words: Rhyzopertha dominica, diatomaceous earth, Protect-It, Insecto, mortality rate, F; adults iv 82

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Silva, Daurimar Mendes da;

  Made available in DSpace on 2017-07-21T14:19:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Daurimar Mendes da Silva.pdf: 4676770 bytes, checksum: 205397680d88c57f767ce2df43f7b077 (MD5) Previous issue date: 2013-08-26 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior In the future it will be essential to robotics in the agricultural environment, with great opportunity at this time to development new work and research, with the generation of patents, transforming knowledge into commercial products. The current technological advances allow the use of extremely minor processing architectures in relation to personal computers, giving us the ability to build new agricultural equipment using sensors (GPS, ultrasound, multispectral visible, infrared, images); changing paradigms and promoting the work at smaller scales can reach the leaf level through intelligent autonomous robots acting in the desired place, at the appropriate time, and navigating the appropriate path. Thus, the present study aimed to develop an autonomous agricultural robot (Field Robot) called NAVIGO, whose function is to traverse farmland collecting soil samples. To that end, we developed a mobile platform with a robotic arm using embedded computing system based on the Android mobile phone (Smartphone) and IOIO for Android controller. The system as a whole is intended to navigation in the role of information gatherer (soil amples). Results showed stable performance of the prototype allowing its use as a handy tool in performing the sampling of soils for agricultural areas for small and medium businesses. No futuro será indispensável a robótica no ambiente agrícola, sendo grande oportunidade neste momento o desenvolvimento de novos trabalhos e pesquisas, com a geração de patentes, transformando os conhecimentos em produtos comerciais. Os avanços tecnológicos atuais permitem utilizar arquiteturas de processamento extremamente menores em relação aos computadores pessoais, que nos dão condições de construir novos equipamentos agrícolas utilizando sensores (GPS, ultrassom, multiespectral visível, infrared, imagens); modificando paradigmas e promovendo o trabalho em escalas menores podendo chegar ao nível foliar, através de robôs inteligentes autônomos atuando no lugar desejado, no momento apropriado, e navegando no trajeto adequado. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo o desenvolvimento de um robô agrícola autônomo (Field Robot), denominado NAVIGO, que tem por função percorrer talhões agricultáveis coletando amostras de solos. Para tanto, foi desenvolvido uma plataforma móvel com um braço robótico utilizando sistema computacional embarcado baseado no telefone móvel Android (Smartphone) e controlador IOIO para Android. O sistema como um todo tem por finalidade a navegação desempenhando a função de coletor de informações (amostras de solos). Os resultados obtidos demonstraram atuação estável do protótipo permitindo o seu uso como ferramenta útil na execução de coletas de amostras de solos para áreas agrícolas de pequeno e médio porte.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LAReferencia - Red F...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Liebana Carrascosa, Alvaro;