Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.

 • Rural Digital Europe
 • Bachelor thesis
 • HR

Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Piperčević, Miroslav;

  Programming as a school subject in Croatian elementary education is being implemented within the subject Computer science, which is an elective subject. National Curriculum is provided by the Ministry of Education and it issues educational content and students achievements that they need to master in each class. These achievements do not always follow market needs and often are not in accordance with the labor market. But the school and the teacher can raise the quality of work by choosing more modern teaching materials and aids. Microcomputers and robots are a teaching aid, but also the means of acquiring knowledge and skills that can be applied in all subjects. Teaching is fun with the microcomputer and the robot, and such motivation is the strongest precondition for successful teaching. This is a efficient method in which they learn to write commands and think like an algorithm. The competencies they gain are precisely those that guarantee employment in the future as the need of the labor market for developers and IT professionals is increasing. U hrvatskom osnovnoškolskom obrazovanju programiranje se provodi samo u sklopu predmeta informatike koji je izborni predmet. Nastavni plani program kojeg određuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja diktira nastavne sadržaje i obrazovna postignuća kojima učenici trebaju ovladati u svakom razredu. Ti sadržaji nisu uvijek u skladu s modernom tehnologijom i potrebama tržišta rada, ali škola i učitelj mogu podignuti kvalitetu rada odabirom modernijih nastavnih sredstava i pomagala. Mikroračunala i roboti su nastavna pomagalo, ali i sredstva usvajanja znanja i vještina koje je moguće primijeniti u svim predmetima. Učenicima je učenje s mikroračunalom i robotom zabavno, a upravo je takva motivacija najjači preduvjet uspješnog poučavanja. To je učinkovit način usvajanja osnova programiranja gdje se kroz igru uče oblikovati naredbe i razmišljati poput algoritma. Kompetencije koje stječu jesu upravo one koje jamče sigurno zapošljavanje u budućnosti s obzirom da su potrebe tržišta rada za programerima i informatičarima sve veća.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Juraj Dobrila Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Juraj Dobrila Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kovačević, Ivana;

  Cilj ovog završnog rada je modeliranje i izrada mobilne aplikacije koja može pomoći poljoprivrednicima prilikom vođenja svojih svakodnevnih djelatnosti, što je i ostvareno. Korisniku je omogućen unos svih parametara koji definiraju pojedinu djelatnost te trajno spremanje istih na udaljenu bazu podataka. Aplikacija je izrađena u razvojnom okruženju Android Studio, uz opisni jezik kojim definiramo smještaj pojedinih elemenata na korisničkom sučelju i izvorni jezik za izvršavanje svih funkcionalnosti aplikacije. Testiranjem aplikacije utvrđeno je da je korisniku omogućeno pokretanje same aplikacije te unos korisničkog imena i lozinke, kao i ostale funkcionalnosti koje su zadane. Aplikacija se u budućnosti može nadgraditi nekim novim aktivnostima koje bi korisniku mogle još više olakšati dosadašnje aktivnosti. The aim of this final work is to model and develop a mobile application that can help farmers in managing their daily activities, which is accomplished. The user is enabled to enter all the parameters that define the individual activity and permanently save them to the remote database. The app is created in the Android Studio development environment, along with a descriptive language that defines the placement of individual elements on the user interface and the native language for performing all application functionality. Testing the application found that the user was enabled to run the application itself and enter the username and password, as well as other functionality that were set. The application can be upgraded in the future with some new activities that could make the user even easier to do so.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of FERIT ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of FERIT ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Pobi, Marko;

  Internet stvari (IoT) označava međusobno povezivanje fizičkih uređaja - vozila, zgrada i ostalih stvari koje uključuju elektroniku, softver, senzore, pokretače i mrežno povezivanje koje omogućuje tim objektima prikupljanje i razmjenu podataka. IoT omogućuje daljinsku kontrolu objekata preko postojeće mrežne infrastrukture, stvarajući mogućnosti za izravniju integraciju fizičkog svijeta u računalne sustave i poboljšanu učinkovitost, točnost i ekonomske koristi, uz smanjenu ljudsku intervenciju. Cilj projekta SymbIoTe je postići interoperabilnost IoT platformi, a kako bi se to postiglo IoT platforme se moraju na jednom mjestu registrirati i razmjenjivati informacije. Jezgra symbIoTea služi za registriranje uređaja i razmjenu informacija između platformi na kojima se ti uređaji nalaze. U ovom radu testirane su performance jezgre programskog okvira symbIoTe. Cilj testiranja je vidjeti kako jezgra reagira kada joj pristupi određeni broj korisnika u kratkom vremenu te koliko zahtjeva može uspješno obraditi i odgovoriti na njih. Testovi su provedeni koristeći alate Apache JMeter i Apache Benchmark. Testiranje je provedeno na istom računalu na kojemu su pokrenuti jezgra i oblak. Testiranje se pokazalo uspješnim i rezultati testiranja su zadovoljavajući. Daljnjim radom na jezgri, rezultati će bit sve bolji i bolji. Internet of Things (IoT) refers to interconnecting physical devices - vehicles, buildings and other things that include electronics, software, sensors, actuators, and network connectivity that enables these objects to collect and exchange data. IoT allows remote control of objects through existing network infrastructure, creating opportunities for a more direct integration of the physical world into computer systems and improved efficiency, accuracy and economic benefits, with reduced human intervention. The aim of SymbIoTe project is to achieve the interoperability of the IoT platform, and in order to achieve that, IoT platforms must register and exchange information in one place. SymbIoTe Core is used to register devices and exchange information between the platforms on which the devices are located. In this paper, the performance of symbIoTe Core are tested. The goal of testing is to see how the core reacts when a certain number of users access to it in a short time and how many requests can successfully process and respond to them. Tests were conducted using Apache JMeter and Apache Benchmark tools. Testing was carried out on the same computer on which the core and cloud were running. Testing proved successful and the test results are satisfying. With further work on the core, the results will be better and better.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kaniža, Ena;

  Ovaj se rad bavi defini ranjem digitalne kulture koja je unazad nekoliko godina postala neizostavni dio života. Osim toga, rad se u drugom dijelu usredotočuje na djelovanje knjižnica u sadašnjosti te na rad knjižnica u budućnosti pod djelovanjem tehnologije i novih digitalnih mogućnosti. Prelazak na digitalni način života sa sobom je donio i novo viđenje svijeta. Vijestima se može pristupiti u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu, a izvori informacija postaju veći daljnjim razvojem tehnologije koja je omogućila i lakše istraživanje kulture, posebice kada je riječ o muzejima i kulturnoj baštini . Gotovo svaki muzej danas na svojim službenim mrežnim stranicama nudi virtualnu šetnju, a arhivi, zahvaljujući digitalizaciji, omogućuju pregled dokumenata i fotografija iz davne prošlosti. S druge strane, s razvojem tehnologije i pojavom globalizacije dolazi do potrebe za izmjenama i u radu knjižnica . Knjižnice su se pojavom novih informacijskih i komunikacijskih znanosti morale brzo prilagoditi novom načinu rada. Vrlo brzo došlo je do digitalizacije knjižnične građe što je dugotrajan te stručno i financijski zahtjevan proces koji za cilj ima poboljšanje rada knjižni ca, pomoći većem broju korisnika i unaprijediti informacijsku pismenost. No, javlja se zabrinutost da će tradicionalne knjižnice otići u zaborav , a zamijenit će ih nova tehnologija. Ustaljeno je mišljenje da nove tehnologije ne zamjenjuju stare, već da ih dopunjuju, no povijesne činjenice govore drugačije. Primjer su ručno pisana pisma koja su gotovo posve nestala pojavom interneta i e pošte. Kona čne činjenice o ovoj temi iznesene su u zakl jučku rada. This paper works on defining what digital culture is. The first part is about d igital culture and how it has become an indispensable part of life in recent years . In addition, the second part of this paper focuses on the present and the future activites of libraries under the influence of technology and new digital possibilities . The transition to coexistence with digitization has also brought a new way of seeing the world. News can be accessed at any time and in any place, and sources of information are becoming larger with the further development of technology , which has made possible to explore culture more easily, especially when it comes to museums and cultura l heritage. Today, almost every museum offers a virtual tour on its official website, and the archives, thanks to digitization, allow viewing of documents and photos from the past. On the other hand, with the development of technology and globalization, there is a need for changes in libraries as well. With the advent of new information and communication sciences, libraries had to quickly adapt to a new way of working. Digitization of library materials took place very quickly, which is a long term and prof essionally and financially demanding process aimed at improving the work of libraries, helping more users and improving information literacy. However, there is concern that traditional libraries will be forgotten, and will be replaced by new technology. It is a well established opinion that new technologies do not replace the old, but complement them, but historical facts say otherwise. An examp le of this conclusion is handwritten letters, which have almost completely disappeared with the a ppearance of the Internet and E mail. The final facts about this topic are presented in the conclusion of the paper.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of the Ac...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of the Ac...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Krstičević, Ivan;

  Description of V-REP and its basic functionalities and constructing a robot and a scene in which the robot avoids objects and follows a line. Opis V-REP-a i njegovih osnovnih funkcionalnosti i izgradnja robota i scene u kojoj robot izbjegava objekte i slijedi liniju.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  University of Split Repository
  Bachelor thesis . 2019
  License: CC BY
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Repository of Faculty of Science
  Other literature type . 2019
  License: CC BY
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   University of Split Repository
   Bachelor thesis . 2019
   License: CC BY
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Repository of Faculty of Science
   Other literature type . 2019
   License: CC BY
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Lacković, Luka;

  Internet stvari danas je vrlo rasprostranjeno područje s kojim se susrećemo svakodnevno. Od vrlo česte i popularne primjene u pametnim domovima i pametnim uredima, rasprostranjen je i u drugim područjima života kao što su industrija, infrastruktura, medicina i zdravstvena zaštita itd. Također, sa sve većom primjenom treba se posvetiti i sigurnosti takvih uređaja jer oni su praktički dio našeg života i prate nas i bilježe našu aktivnost na način da većinu vremena to nismo ni svjesni, a s njima ulazimo u aktivnu interakciju tek kada su nam potrebni. Većina tih uređaja za napajanje koristi baterije što znači da nemaju neograničeni pristup izvoru energije te ju stoga moraju optimizirati i smanjiti do razine na kojoj imaju smisla postojati kao takvi. To je jedan od razloga zbog kojeg je u okviru ovoga rada kao komunikacijski protokol korišten upravo BLE. Njegove prednosti i mane i sve karakteristike navedene su i opisane u za to predviđenom poglavlju, a također je i rade bliskosti i sličnosti dana usporedba sa klasičnim Bluetooth protokolom. Također, opisani su uređaji i tehnologije koje su korištene u okviru ovog rada, a uključuju Arduino sa svim svojim dodacima te Android aplikaciju. Na kraju je dana konkretna implementacija i arhitektura cijelog sustava sa svim bitnim komponentama. The Internet of Things today is a very widespread area that we encounter on a daily basis. From a very common and popular application in smart homes and smart offices, it is widespread in other areas of life such as industry, infrastructure, medicine and health care, etc. Also, with increasing application we should focus on the safety of such devices because they are practically part of our life and follow us and record our activity in a way that most of the time we are not even aware of it, and we enter into active interaction with them only when we need them. Most of these devices use batteries, which means that they do not have unlimited access to the power source and therefore have to optimize and reduce it to the level where it makes sense to exist as such. This is one of the reasons why BLE was used as a communication protocol in this work. Its advantages and disadvantages and all its characteristics are listed and described in the chapter provided for this purpose, and for the sake of similarity, a comparison with classic Bluetooth is also given. Also, all devices and technologies used in this paper are described, and they include Arduino with all its accessories and Android application. At the end, a concrete implementation and architecture of the whole system with all the essential components is given.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Perović, Valentino;

  Uzorkovanje signala jedan je od osnovnih koraka pri digitalizaciji signala. Uzorkovanjem se omogućuje obrada signala na računalu u digitalnom obliku, te prikaz tog istog signala. Cilj projekta ostvarenjem programskog sučelja u LabVIEW-u izmjeriti i odrediti fazni pomak između dva sinusna signala generirana iz kalibratore, te poslana na uzorkovanje. Mjerenje se vrši u dva slučaja za dvije različite kartice, jednostavniju i napredniju, te za svaku po dva puta, jednom kada su signali istofazni, a drugi put kada su signali protufazni. Nakon mjerenja potrebno je analizirati dobivene rezultate, te pomoću njih utvrditi ispravnost mjerenja, kartica i samog kalibratora kao generatora sinusnog signala. Signal sampling is one of the main steps in signal digitalization. Sampling is used to display and alter signals on computer in digital form. Purpose of this project is to measure and determinate phase difference of two sine waves by programming user interface in LabVIEW for that. Sine waves are generated by calibrator and sent to DAQs ( data acquisition devices) and then processed by LabVIEW virtual instrument. There are two separate measurements, for each of two DAQs, differentiated by phase difference. In first measurement generated sine waves have 0° phase difference and in second measurement that difference totals 180°. After measurements, gathered results are processed and correctly interpreted to determine if measured instruments are valid.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Croatian Scientific ...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Croatian Scientific ...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Brezjan, Antonio;

  Ovaj završni rad vezan je uz problem arhitekture povezivanja Interneta stvari. Glavna značajka mu je simulacija komunikacije jednostavnih stvari s mogućnošću proširenja na složenije stvari. Pod jednostavnim stvarima smatramo one uređaje kojima je osnovno svojstvo samo slanje i primanje podataka te jednostavna obrada istih. Za potrebe simulacije definirana je arhitektura koja bi trebala postojati za mogućnost te komunikacije. Također su opisani neki očekivani izlazi simulatora kao i oni koji se mogu dogoditi kod grešaka u sustavu. This bachelor thesis is related to the problem of architecture of the Internet of Things. The main feature is a simulation of communication between simple things with the possibility of extension to more complex things. Simple things are those devices which main job is to send and receive data and using it in simple actions. It also defines architecture that should exist for such communication. After defining described simulator there are some of the expected outputs of simulations as well as those that can occur with errors in the system.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Croatian Scientific ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Croatian Scientific ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ivić, Josipa;

  The analysis of agriculture in two Slavonian districts: Vukovarsko-srijemska and Brodsko-posavska, was based on a set of available data on the extent, intensity and mode of organization of production in the districts concerned. The available data show that agricultural production in them divide the destiny of the same activity in Slavonia: the decayed economy, predominant form of organization in family farms, which are mostly focused on the use of support systems from national and EU sources destined for agricultural producers, faced with intense competition in the large trade chains that appear as importers of significant scope and value of agricultural products. The Regional Competitiveness Index of the two counties for 2013 shows that there are favorable forecasts, at least judging by the perceived position of mentioned districts. No less important is the fact that Croatia has significant areas suitable for the development of agricultural production with ecology foretoken. The market for eco-agricultural products is highly expandable and profitable, as developed EU countries do not have the preconditions for such production because in the earlier stages of agricultural development they stimulated and developed conventional methods of production. Analiza poljoprivrede u dvije slavonske županije: Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj temeljena je na skupu dostupnih podataka o opsegu, intenzitetu i načinu organizacije ove proizvodnje u predmetnim županijama. Raspoloživi podaci pokazuju da poljoprivredna proizvodnja u ovim županijama dijeli sudbinu iste djelatnosti u Slavoniji: usitnjena gospodarstva, prevladavajući oblik organiziranja u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su većim dijelom usmjerena na korištenja sustava potpora iz nacionalni i EU izvora namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, suočena s intenzivnom konkurencijom u sustavu velikih trgovačkih lanaca koji se javljaju kao uvoznici značajnog opsega i vrijednosti poljoprivrednih proizvoda. Regionalni indeks konkurentnosti dvije županije za 2013. godinu pokazuje kako postoji osnova povoljnih prognoza, bar sudeći po percipiranoj poziciji jedne i druge županije. Ne manje važno je okolnost kako Hrvatska raspolaže značajnim površinama pogodnim za razvoj poljoprivredne proizvodnje s eko predznakom. Tržište eko-poljoprivrednih proizvoda su visoko razvijene zemlje EU koje nemaju pretpostavke za razvoj takve proizvodnje jer su u ranijim fazama razvoja poticale i razvijale konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Juraj Dobrila Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Juraj Dobrila Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Rimac, Marko;

  Ovim završnim radom prikazani su analiza, zahtjevi i implementacija jednog od studijskih slučaja pametne kuće koji očitava temperaturu te omogućuje kontrolu nad led lampom. Rad daje osvrt na pojam Interneta stvari, njegovu ideju i arhitekturu. Opisan je koncept pametne kuće kao sustava koji pripada Internetu stvari, te ograničenja s kojima se susrećemo pri implementaciji takvih sustava. Imajući na umu ta ograničenja, implementiran je studijski slučaj koji uspostavlja komunikaciju preko protokola MQTT između sklopovskog modula ESP8266 i klijentske aplikacije za operacijski sustav Android. Sklopovski modul ESP8266 šalje očitanja temperaturnog senzora klijentskoj aplikaciji, a klijentska aplikacija prima te vrijednosti te ih ispisuje korisniku. Korisnik također može slati poruku sklopovskom modulu koji će ovisno o korisnikovim željama paliti ili gasiti led lampu. Detaljno je provedena analiza navedenog slučaja, kao i apstraktno oblikovanje rješenja potpomognuto UML dijagramima stanja i sekvencijskog dijagrama. Objašnjeni su i glavni koncepti protokola MQTT, odnosno, objavi-pretplati model komunikacije, uspostava konekcije između klijenata te neka od svojstava MQTT poslužitelja. Također su navedena svojstva i dostupni programski okviri za sklopovski modul ESP8266. Na kraju je dan uvid u programske isječke izvornog koda klijentskih strana koji omogućuju implementaciju njihove komunikacije preko protokola MQTT. This thesis shows the analysis, requirements and implementation of smart home study case system which reads temperature and controls light of the led lamp. Thesis explains the term Internet of Things, gives an insight of its architecture and the idea behind it. It covers the concept of Smart Home as a system which belongs to Internet of Things and shows the limitations we face as we implement those kind of systems. Having those limitations on mind, a study case, which establishes a communication over MQTT protocol between a ESP8266 module and a client app for operating system Android, is implemented. ESP8266 module reads temperature values and sends it to Android client app which shows those values to the user. User can, based on his desires, send messages to control led lamp on ESP8266 module. System is analysed and described trough the use case and sequential diagrams. Thesis gives an insight of basic concept to MQTT protocol, such as publish-subscribe communication model, basics of connection handshakes between clients and features given by MQTT server. Alongside that, basic properties, performances and SDKs of ESP8266 are given. At the very end we're given an insight in some of the source code which is required for MQTT communication to be established between clients.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Piperčević, Miroslav;

  Programming as a school subject in Croatian elementary education is being implemented within the subject Computer science, which is an elective subject. National Curriculum is provided by the Ministry of Education and it issues educational content and students achievements that they need to master in each class. These achievements do not always follow market needs and often are not in accordance with the labor market. But the school and the teacher can raise the quality of work by choosing more modern teaching materials and aids. Microcomputers and robots are a teaching aid, but also the means of acquiring knowledge and skills that can be applied in all subjects. Teaching is fun with the microcomputer and the robot, and such motivation is the strongest precondition for successful teaching. This is a efficient method in which they learn to write commands and think like an algorithm. The competencies they gain are precisely those that guarantee employment in the future as the need of the labor market for developers and IT professionals is increasing. U hrvatskom osnovnoškolskom obrazovanju programiranje se provodi samo u sklopu predmeta informatike koji je izborni predmet. Nastavni plani program kojeg određuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja diktira nastavne sadržaje i obrazovna postignuća kojima učenici trebaju ovladati u svakom razredu. Ti sadržaji nisu uvijek u skladu s modernom tehnologijom i potrebama tržišta rada, ali škola i učitelj mogu podignuti kvalitetu rada odabirom modernijih nastavnih sredstava i pomagala. Mikroračunala i roboti su nastavna pomagalo, ali i sredstva usvajanja znanja i vještina koje je moguće primijeniti u svim predmetima. Učenicima je učenje s mikroračunalom i robotom zabavno, a upravo je takva motivacija najjači preduvjet uspješnog poučavanja. To je učinkovit način usvajanja osnova programiranja gdje se kroz igru uče oblikovati naredbe i razmišljati poput algoritma. Kompetencije koje stječu jesu upravo one koje jamče sigurno zapošljavanje u budućnosti s obzirom da su potrebe tržišta rada za programerima i informatičarima sve veća.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Juraj Dobrila Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Juraj Dobrila Univer...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kovačević, Ivana;

  Cilj ovog završnog rada je modeliranje i izrada mobilne aplikacije koja može pomoći poljoprivrednicima prilikom vođenja svojih svakodnevnih djelatnosti, što je i ostvareno. Korisniku je omogućen unos svih parametara koji definiraju pojedinu djelatnost te trajno spremanje istih na udaljenu bazu podataka. Aplikacija je izrađena u razvojnom okruženju Android Studio, uz opisni jezik kojim definiramo smještaj pojedinih elemenata na korisničkom sučelju i izvorni jezik za izvršavanje svih funkcionalnosti aplikacije. Testiranjem aplikacije utvrđeno je da je korisniku omogućeno pokretanje same aplikacije te unos korisničkog imena i lozinke, kao i ostale funkcionalnosti koje su zadane. Aplikacija se u budućnosti može nadgraditi nekim novim aktivnostima koje bi korisniku mogle još više olakšati dosadašnje aktivnosti. The aim of this final work is to model and develop a mobile application that can help farmers in managing their daily activities, which is accomplished. The user is enabled to enter all the parameters that define the individual activity and permanently save them to the remote database. The app is created in the Android Studio development environment, along with a descriptive language that defines the placement of individual elements on the user interface and the native language for performing all application functionality. Testing the application found that the user was enabled to run the application itself and enter the username and password, as well as other functionality that were set. The application can be upgraded in the future with some new activities that could make the user even easier to do so.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of FERIT ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of FERIT ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Pobi, Marko;

  Internet stvari (IoT) označava međusobno povezivanje fizičkih uređaja - vozila, zgrada i ostalih stvari koje uključuju elektroniku, softver, senzore, pokretače i mrežno povezivanje koje omogućuje tim objektima prikupljanje i razmjenu podataka. IoT omogućuje daljinsku kontrolu objekata preko postojeće mrežne infrastrukture, stvarajući mogućnosti za izravniju integraciju fizičkog svijeta u računalne sustave i poboljšanu učinkovitost, točnost i ekonomske koristi, uz smanjenu ljudsku intervenciju. Cilj projekta SymbIoTe je postići interoperabilnost IoT platformi, a kako bi se to postiglo IoT platforme se moraju na jednom mjestu registrirati i razmjenjivati informacije. Jezgra symbIoTea služi za registriranje uređaja i razmjenu informacija između platformi na kojima se ti uređaji nalaze. U ovom radu testirane su performance jezgre programskog okvira symbIoTe. Cilj testiranja je vidjeti kako jezgra reagira kada joj pristupi određeni broj korisnika u kratkom vremenu te koliko zahtjeva može uspješno obraditi i odgovoriti na njih. Testovi su provedeni koristeći alate Apache JMeter i Apache Benchmark. Testiranje je provedeno na istom računalu na kojemu su pokrenuti jezgra i oblak. Testiranje se pokazalo uspješnim i rezultati testiranja su zadovoljavajući. Daljnjim radom na jezgri, rezultati će bit sve bolji i bolji. Internet of Things (IoT) refers to interconnecting physical devices - vehicles, buildings and other things that include electronics, software, sensors, actuators, and network connectivity that enables these objects to collect and exchange data. IoT allows remote control of objects through existing network infrastructure, creating opportunities for a more direct integration of the physical world into computer systems and improved efficiency, accuracy and economic benefits, with reduced human intervention. The aim of SymbIoTe project is to achieve the interoperability of the IoT platform, and in order to achieve that, IoT platforms must register and exchange information in one place. SymbIoTe Core is used to register devices and exchange information between the platforms on which the devices are located. In this paper, the performance of symbIoTe Core are tested. The goal of testing is to see how the core reacts when a certain number of users access to it in a short time and how many requests can successfully process and respond to them. Tests were conducted using Apache JMeter and Apache Benchmark tools. Testing was carried out on the same computer on which the core and cloud were running. Testing proved successful and the test results are satisfying. With further work on the core, the results will be better and better.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kaniža, Ena;

  Ovaj se rad bavi defini ranjem digitalne kulture koja je unazad nekoliko godina postala neizostavni dio života. Osim toga, rad se u drugom dijelu usredotočuje na djelovanje knjižnica u sadašnjosti te na rad knjižnica u budućnosti pod djelovanjem tehnologije i novih digitalnih mogućnosti. Prelazak na digitalni način života sa sobom je donio i novo viđenje svijeta. Vijestima se može pristupiti u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu, a izvori informacija postaju veći daljnjim razvojem tehnologije koja je omogućila i lakše istraživanje kulture, posebice kada je riječ o muzejima i kulturnoj baštini . Gotovo svaki muzej danas na svojim službenim mrežnim stranicama nudi virtualnu šetnju, a arhivi, zahvaljujući digitalizaciji, omogućuju pregled dokumenata i fotografija iz davne prošlosti. S druge strane, s razvojem tehnologije i pojavom globalizacije dolazi do potrebe za izmjenama i u radu knjižnica . Knjižnice su se pojavom novih informacijskih i komunikacijskih znanosti morale brzo prilagoditi novom načinu rada. Vrlo brzo došlo je do digitalizacije knjižnične građe što je dugotrajan te stručno i financijski zahtjevan proces koji za cilj ima poboljšanje rada knjižni ca, pomoći većem broju korisnika i unaprijediti informacijsku pismenost. No, javlja se zabrinutost da će tradicionalne knjižnice otići u zaborav , a zamijenit će ih nova tehnologija. Ustaljeno je mišljenje da nove tehnologije ne zamjenjuju stare, već da ih dopunjuju, no povijesne činjenice govore drugačije. Primjer su ručno pisana pisma koja su gotovo posve nestala pojavom interneta i e pošte. Kona čne činjenice o ovoj temi iznesene su u zakl jučku rada. This paper works on defining what digital culture is. The first part is about d igital culture and how it has become an indispensable part of life in recent years . In addition, the second part of this paper focuses on the present and the future activites of libraries under the influence of technology and new digital possibilities . The transition to coexistence with digitization has also brought a new way of seeing the world. News can be accessed at any time and in any place, and sources of information are becoming larger with the further development of technology , which has made possible to explore culture more easily, especially when it comes to museums and cultura l heritage. Today, almost every museum offers a virtual tour on its official website, and the archives, thanks to digitization, allow viewing of documents and photos from the past. On the other hand, with the development of technology and globalization, there is a need for changes in libraries as well. With the advent of new information and communication sciences, libraries had to quickly adapt to a new way of working. Digitization of library materials took place very quickly, which is a long term and prof essionally and financially demanding process aimed at improving the work of libraries, helping more users and improving information literacy. However, there is concern that traditional libraries will be forgotten, and will be replaced by new technology. It is a well established opinion that new technologies do not replace the old, but complement them, but historical facts say otherwise. An examp le of this conclusion is handwritten letters, which have almost completely disappeared with the a ppearance of the Internet and E mail. The final facts about this topic are presented in the conclusion of the paper.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of the Ac...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Repository of the Ac...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Krstičević, Ivan;

  Description of V-REP and its basic functionalities and constructing a robot and a scene in which the robot avoids objects and follows a line. Opis V-REP-a i njegovih osnovnih funkcionalnosti i izgradnja robota i scene u kojoj robot izbjegava objekte i slijedi liniju.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  University of Split Repository
  Bachelor thesis . 2019
  License: CC BY
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Repository of Faculty of Science
  Other literature type . 2019
  License: CC BY
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ University of Split ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   University of Split Repository
   Bachelor thesis . 2019
   License: CC BY
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Repository of Faculty of Science
   Other literature type . 2019
   License: CC BY
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Lacković, Luka;

  Internet stvari danas je vrlo rasprostranjeno područje s kojim se susrećemo svakodnevno. Od vrlo česte i popularne primjene u pametnim domovima i pametnim uredima, rasprostranjen je i u drugim područjima života kao što su industrija, infrastruktura, medicina i zdravstvena zaštita itd. Također, sa sve većom primjenom treba se posvetiti i sigurnosti takvih uređaja jer oni su praktički dio našeg života i prate nas i bilježe našu aktivnost na način da većinu vremena to nismo ni svjesni, a s njima ulazimo u aktivnu interakciju tek kada su nam potrebni. Većina tih uređaja za napajanje koristi baterije što znači da nemaju neograničeni pristup izvoru energije te ju stoga moraju optimizirati i smanjiti do razine na kojoj imaju smisla postojati kao takvi. To je jedan od razloga zbog kojeg je u okviru ovoga rada kao komunikacijski protokol korišten upravo BLE. Njegove prednosti i mane i sve karakteristike navedene su i opisane u za to predviđenom poglavlju, a također je i rade bliskosti i sličnosti dana usporedba sa klasičnim Bluetooth protokolom. Također, opisani su uređaji i tehnologije koje su korištene u okviru ovog rada, a uključuju Arduino sa svim svojim dodacima te Android aplikaciju. Na kraju je dana konkretna implementacija i arhitektura cijelog sustava sa svim bitnim komponentama. The Internet of Things today is a very widespread area that we encounter on a daily basis. From a very common and popular application in smart homes and smart offices, it is widespread in other areas of life such as industry, infrastructure, medicine and health care, etc. Also, with increasing application we should focus on the safety of such devices because they are practically part of our life and follow us and record our activity in a way that most of the time we are not even aware of it, and we enter into active interaction with them only when we need them. Most of these devices use batteries, which means that they do not have unlimited access to the power source and therefore have to optimize and reduce it to the level where it makes sense to exist as such. This is one of the reasons why BLE was used as a communication protocol in this work. Its advantages and disadvantages and all its characteristics are listed and described in the chapter provided for this purpose, and for the sake of similarity, a comparison with classic Bluetooth is also given. Also, all devices and technologies used in this paper are described, and they include Arduino with all its accessories and Android application. At the end, a concrete implementation and architecture of the whole system with all the essential components is given.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao FER Repositoryarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Perović, Valentino;

  Uzorkovanje signala jedan je od osnovnih koraka pri digitalizaciji signala. Uzorkovanjem se omogućuje obrada signala na računalu u digitalnom obliku, te prikaz tog istog signala. Cilj projekta ostvarenjem programskog sučelja u LabVIEW-u izmjeriti i odrediti fazni pomak između dva sinusna signala generirana iz kalibratore, te poslana na uzorkovanje. Mjerenje se vrši u dva slučaja za dvije različite kartice, jednostavniju i napredniju, te za svaku po dva puta, jednom kada su signali istofazni, a drugi put kada su signali protufazni. Nakon mjerenja potrebno je analizirati dobivene rezultate, te pomoću njih utvrditi ispravnost mjerenja, kartica i samog kalibratora kao generatora sinusnog signala. Signal sampling is one of the main steps in signal digitalization. Sampling is used to display and alter signals on computer in digital form. Purpose of this project is to measure and determinate phase difference of two sine waves by programming user interface in LabVIEW for that. Sine waves are generated by calibrator and sent to DAQs ( data acquisition devices) and then processed by LabVIEW virtual instrument. There are two separate measurements, for each of two DAQs, differentiated by phase difference. In first measurement generated sine waves have 0° phase difference and in second measurement that difference totals 180°. After measurements, gathered results are processed and correctly interpreted to determine if measured instruments are valid.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Croatian Scientific ...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Croatian Scientific ...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Brezjan, Antonio;

  Ovaj završni rad vezan je uz problem arhitekture povezivanja Interneta stvari. Glavna značajka mu je simulacija komunikacije jednostavnih stvari s mogućnošću proširenja na složenije stvari. Pod jednostavnim stvarima smatramo one uređaje kojima je osnovno svojstvo samo slanje i primanje podataka te jednostavna obrada istih. Za potrebe simulacije definirana je arhitektura koja bi trebala postojati za mogućnost te komunikacije. Također su opisani neki očekivani izlazi simulatora kao i oni koji se mogu dogoditi kod grešaka u sustavu. This bachelor thesis is related to the problem of architecture of the Internet of Things. The main feature is a simulation of communication between simple things with the possibility of extension to more complex things. Simple things are those devices which main job is to send and receive data and using it in simple actions. It also defines architecture that should exist for such communication. After defining described simulator there are some of the expected outputs of simulations as well as those that can occur with errors in the system.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Croatian Scientific ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Croatian Scientific ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ivić, Josipa;

  The analysis of agriculture in two Slavonian districts: Vukovarsko-srijemska and Brodsko-posavska, was based on a set of available data on the extent, intensity and mode of organization of production in the districts concerned. The available data show that agricultural production in them divide the destiny of the same activity in Slavonia: the decayed economy, predominant form of organization in family farms, which are mostly focused on the use of support systems from national and EU sources destined for agricultural producers, faced with intense competition in the large trade chains that appear as importers of significant scope and value of agricultural products. The Regional Competitiveness Index of the two counties for 2013 shows that there are favorable forecasts, at least judging by the perceived position of mentioned districts. No less important is the fact that Croatia has significant areas suitable for the development of agricultural production with ecology foretoken. The market for eco-agricultural products is highly expandable and profitable, as developed EU countries do not have the preconditions for such production because in the earlier stages of agricultural development they stimulated and developed conventional methods of production. Analiza poljoprivrede u dvije slavonske županije: Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj temeljena je na skupu dostupnih podataka o opsegu, intenzitetu i načinu organizacije ove proizvodnje u predmetnim županijama. Raspoloživi podaci pokazuju da poljoprivredna proizvodnja u ovim županijama dijeli sudbinu iste djelatnosti u Slavoniji: usitnjena gospodarstva, prevladavajući oblik organiziranja u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su većim dijelom usmjerena na korištenja sustava potpora iz nacionalni i EU izvora namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, suočena s intenzivnom konkurencijom u sustavu velikih trgovačkih lanaca koji se javljaju kao uvoznici značajnog opsega i vrijednosti poljoprivrednih proizvoda. Regionalni indeks konkurentnosti dvije županije za 2013. godinu pokazuje kako postoji osnova povoljnih prognoza, bar sudeći po percipiranoj poziciji jedne i druge županije. Ne manje važno je okolnost kako Hrvatska raspolaže značajnim površinama pogodnim za razvoj poljoprivredne proizvodnje s eko predznakom. Tržište eko-poljoprivrednih proizvoda su visoko razvijene zemlje EU koje nemaju pretpostavke za razvoj takve proizvodnje jer su u ranijim fazama razvoja poticale i razvijale konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Juraj Dobrila Univer...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!