Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Zajícová, Kristýna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Cílem bakalářské práce je analyzovat dostupnost základních služeb na území správního obvodu pověřeného obecního úřadu Křivoklát. Teoretická část práce přináší obecné informace o geografii venkova, geografii služeb a geografii dopravy. Současně jsou zde vymezeny zkoumané...

 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Konopíková, Pavla;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá nákupním chováním obyvatel obce Osvračín. Jejím cílem je na základě výsledků z dotazníkového šetření popsat nákupní chování obyvatel obce Osvračín a vymezit hlavní faktory, které mají vliv na volbu hlavního nákupního místa respondentů. Pr...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Sedláček, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předložená bakalářská práce pojednává o vývoji vesnice Štěnovice od 19. století do současnosti. Z teoretického hlediska je rozebírán pohled různých autorů na pojmy: venkovský prostor, suburbanizace a obec. Pro lepší pochopení souvislostí je v práci nastíněna fyzickogeog...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Malafová, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem sídla Chrást od konce 19. století do současnosti. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy a procesy související s geografií sídel. Praktická část výzkumu zahrnuje podrobné analýzy změn v počtu a struktuře ob...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Trochová, Lucie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zaobírá vývojem vesnice Kšice od 19. století do současnosti. Kšice jsou malou obcí nacházející se v Plzeňském kraji v okrese Tachov, která má zajímavou a bohatou historii. Hlavním cílem této práce je zhodnocení především vývoje jejího obyvatelst...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Picková, Renata;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce nesoucí název "Amenitní migrace v oblasti Podbrdska," se zabývá výzkumem přítomnosti jevu amenitní migrace v oblasti Podbrdska. Zkoumaná oblast Podbrdska byla vymezena na styku hranic tří krajů České republiky a ohraničena třemi městy Nepomuk, Blat...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Indrová, Nikola;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce kolektivní identity obyvatel venkovské obce v České republice. Zaměřuje se na podobu kolektivní identity obyvatel venkova, která je konstruována v rámci veřejné rozvojové politiky státu. Konkrétně jsou analy...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Kastlová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem sídla Holýšov od 19. století do současnosti. Teoretická část je zaměřena především na srovnání obce a sídla, malého města, vesnice a venkovského prostoru. Pro seznámení se sídlem Holýšov je uvedena fyzicko-geografická charak...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Vlčková, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním kvality života, jak se vyvíjela ve venkovských obcích okresu Plzeň-jih ve 20. století. Výzkum zkoumá obce Roupov, Štěnovice a Vrčeň. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou za pomoci odborné literatury...

9 research outcomes, page 1 of 1