Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Sáček, Marek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Předmětem diplomové práce je úprava silnice II/497 v úseku mezi obcí Uherské Hradiště a obcí Bílovice. Důvodem úpravy jsou nevyhovující parametry stávající komunikace. Řešení zahrnuje úpravu stávajících autobusových zastávek a souvisejících křižovatek, které se v řešené...

  Add to ORCID
1 research outcomes, page 1 of 1