Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
20 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Bachelor thesis . 2012
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Balantič, Špela;
  Publisher: Š. Balantič

  Diplomsko delo z naslovom Vloga vzgojitelja pri gibalnem razvoju otroka v urbanih in ruralnih naseljih je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalni razvoj otrok v predšolskem obdobju, usposobljenost vzgojiteljev za podro...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Barić, Mislav;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Geografski odsjek.

  Ruralni prostor Baranje karakterizira povoljan geografski položaj, reljefna struktura i klimatski čimbenici za razvoj poljoprivrede. Riječ je o tradicionalno agrarnom kraju. Limitirajući faktori razvoja su nepovoljne socio – ekonomske i demografske prilike te dugogodišn...

 • publication . Bachelor thesis . 2005
  Open Access English
  Authors:
  Lindén, Rut;
  Publisher: Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

  This study examines the effect on school achievement of a policy such as hostels, aimed at giving children from a poor socioeconomic background an opportunity to receive education. Data is collected from two different schools in a district in Andhra Pradesh, India, in w...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Valenčak, Petra;
  Publisher: P. Valenčak
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Croatian
  Authors:
  Bogdanić, Marin;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Prirodoslovno-matematički fakultet. Geografski odsjek.

  Turizam se, u recentnom razdoblju, promaknuo u jednu od vodećih ekonomskih aktivnosti na određenim prostorima. Republika Hrvatska jedna je od rijetkih država u Europi koja gotovo petinu BDP-a ostvaruje u turizmu. Kako se taj turizam gotovo dominantno svodi na 'sun and s...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Gorišek, Valentina;

  V diplomskem delu obravnavam izgorelost in preobremenjenost sorodnikov pri oskrbi ljudi z demenco. Raziskovala sem izgorevanje oskrbovalcev, ki skrbijo za človeka z demenco na domu in prihajajo iz ruralnega okolja. V teoretičnem delu sem predstavila demenco, vrste in st...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Drame, Maja;
  Publisher: M. Drame

  Imeti vir socialne opore zlasti v prelomnih trenutkih v življenju, je osrednjega pomena za kvalitetno življenje posameznika. Oblike socialne opore, ki jo nudijo družina, prijatelji, verske skupnosti, sodelavci in drugi, so pomembni dejavniki za spopadanja s situacijami ...

 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Štembergar, Jana;
  Publisher: J. Štembergar
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Prelec, Sandra;
  Publisher: S. Prelec

  Diplomsko delo je bilo osredotočeno na družino predšolskega otroka, in sicer tisto, ki biva v ruralnem okolju. V teoretičnem delu smo tako opredelili splošna spoznanja o družini, nalogah družine, vlogah v družini, kjer smo izpostavili vlogo matere in vlogo očeta, o vrst...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Planko, Polonca;
  Publisher: P. Planko

  V diplomskem delu so obravnavane razlike in podobnosti v vsakodnevnem delovanju kmečkih in nekmečkih žensk. Pri tem sem se osredotočila na vrsto dnevnih opravil, koliko časa porabijo zanje in kje jih opravljajo. Med vsakodnevna opravila sem uvrstila delovne, oskrbovalne...

20 research outcomes, page 1 of 2