Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Filters
Clear All

Rural Digital Europe CZ PL

Filters
Clear All

Rural Digital Europe CZ PL

The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
23 research outcomes, page 1 of 3
 • publication . Article . 2017
  Open Access Polish
  Authors:
  Krzysztoik, Magdalena;

  In Polish law there is no legal definition of the rural area, but is it a mistake of Polish legislator who did not introduce this term? However, legislature of the European Union also did not define this term but there is a lot of legal acts which use this concept witho...

 • publication . Article . 2014
  Open Access
  Authors:
  Mirczak, Anna;
  Publisher: LABOR et EDUCATIO

  Research over the past decades has demonstrated that the social support impacts significantly on health of individuals and their ability to cope with stress. The purpose of this study was to examine the level and kinds of the received support and examine its predictors....

 • other research product . 2018
  Open Access
  Authors:
  Plüschke-Altof, Bianka;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Lodz Univeristy Press

  Recent studies on socio-spatial polarization and post-socialist spaces increasingly propose the use of postcolonial theory. Following this proposal, the paper attempts to make the decolonial approach fruitful for studying the crucial role that discourses play for rural ...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2009
  Open Access English
  Authors:
  Feltynowski, Marcin;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Commission of Technical Rural Infrastructure, Polish Academy of Sciences, Cracow Branch

  In the present world information and knowledge are important elements of the local course of every stage of the civil service. Information delivered to local community contributes to achieving a high local identity level. Development of information function in gminas is...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2008
  Open Access
  Authors:
  Hloušek, Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Univerzita Pardubice

  This article describes difficulties securing social services in rural areas, the role and status of rural communities in the process of community planning of social services.

  Add to ORCID
 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Zajícová, Kristýna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Cílem bakalářské práce je analyzovat dostupnost základních služeb na území správního obvodu pověřeného obecního úřadu Křivoklát. Teoretická část práce přináší obecné informace o geografii venkova, geografii služeb a geografii dopravy. Současně jsou zde vymezeny zkoumané...

 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Konopíková, Pavla;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá nákupním chováním obyvatel obce Osvračín. Jejím cílem je na základě výsledků z dotazníkového šetření popsat nákupní chování obyvatel obce Osvračín a vymezit hlavní faktory, které mají vliv na volbu hlavního nákupního místa respondentů. Pr...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Sedláček, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předložená bakalářská práce pojednává o vývoji vesnice Štěnovice od 19. století do současnosti. Z teoretického hlediska je rozebírán pohled různých autorů na pojmy: venkovský prostor, suburbanizace a obec. Pro lepší pochopení souvislostí je v práci nastíněna fyzickogeog...

 • Warunki pogodowe oddziałują na człowieka nieprzerwanie i mogą być przyczyną wystąpienia objawów niektórych chorób, a nawet zgonów. Wpływ warunków meteorologicznych na zdrowie i samopoczucie człowieka był przedmiotem licznych badań, które prowadzono głównie w miastach. W...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Malafová, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem sídla Chrást od konce 19. století do současnosti. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy a procesy související s geografií sídel. Praktická část výzkumu zahrnuje podrobné analýzy změn v počtu a struktuře ob...

23 research outcomes, page 1 of 3