Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
13 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Conference object . 2008
  Open Access
  Authors:
  Hloušek, Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Univerzita Pardubice

  This article describes difficulties securing social services in rural areas, the role and status of rural communities in the process of community planning of social services.

  Add to ORCID
 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Zajícová, Kristýna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Cílem bakalářské práce je analyzovat dostupnost základních služeb na území správního obvodu pověřeného obecního úřadu Křivoklát. Teoretická část práce přináší obecné informace o geografii venkova, geografii služeb a geografii dopravy. Současně jsou zde vymezeny zkoumané...

 • other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors:
  Konopíková, Pavla;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá nákupním chováním obyvatel obce Osvračín. Jejím cílem je na základě výsledků z dotazníkového šetření popsat nákupní chování obyvatel obce Osvračín a vymezit hlavní faktory, které mají vliv na volbu hlavního nákupního místa respondentů. Pr...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Sedláček, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předložená bakalářská práce pojednává o vývoji vesnice Štěnovice od 19. století do současnosti. Z teoretického hlediska je rozebírán pohled různých autorů na pojmy: venkovský prostor, suburbanizace a obec. Pro lepší pochopení souvislostí je v práci nastíněna fyzickogeog...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Malafová, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem sídla Chrást od konce 19. století do současnosti. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy a procesy související s geografií sídel. Praktická část výzkumu zahrnuje podrobné analýzy změn v počtu a struktuře ob...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Trochová, Lucie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zaobírá vývojem vesnice Kšice od 19. století do současnosti. Kšice jsou malou obcí nacházející se v Plzeňském kraji v okrese Tachov, která má zajímavou a bohatou historii. Hlavním cílem této práce je zhodnocení především vývoje jejího obyvatelst...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Picková, Renata;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce nesoucí název "Amenitní migrace v oblasti Podbrdska," se zabývá výzkumem přítomnosti jevu amenitní migrace v oblasti Podbrdska. Zkoumaná oblast Podbrdska byla vymezena na styku hranic tří krajů České republiky a ohraničena třemi městy Nepomuk, Blat...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Indrová, Nikola;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce kolektivní identity obyvatel venkovské obce v České republice. Zaměřuje se na podobu kolektivní identity obyvatel venkova, která je konstruována v rámci veřejné rozvojové politiky státu. Konkrétně jsou analy...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Kastlová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem sídla Holýšov od 19. století do současnosti. Teoretická část je zaměřena především na srovnání obce a sídla, malého města, vesnice a venkovského prostoru. Pro seznámení se sídlem Holýšov je uvedena fyzicko-geografická charak...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Vlčková, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním kvality života, jak se vyvíjela ve venkovských obcích okresu Plzeň-jih ve 20. století. Výzkum zkoumá obce Roupov, Štěnovice a Vrčeň. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou za pomoci odborné literatury...

13 research outcomes, page 1 of 2