Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
11 research outcomes, page 1 of 2
 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Zajícová, Kristýna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Cílem bakalářské práce je analyzovat dostupnost základních služeb na území správního obvodu pověřeného obecního úřadu Křivoklát. Teoretická část práce přináší obecné informace o geografii venkova, geografii služeb a geografii dopravy. Současně jsou zde vymezeny zkoumané...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Sedláček, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předložená bakalářská práce pojednává o vývoji vesnice Štěnovice od 19. století do současnosti. Z teoretického hlediska je rozebírán pohled různých autorů na pojmy: venkovský prostor, suburbanizace a obec. Pro lepší pochopení souvislostí je v práci nastíněna fyzickogeog...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Malafová, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem sídla Chrást od konce 19. století do současnosti. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy a procesy související s geografií sídel. Praktická část výzkumu zahrnuje podrobné analýzy změn v počtu a struktuře ob...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Trochová, Lucie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zaobírá vývojem vesnice Kšice od 19. století do současnosti. Kšice jsou malou obcí nacházející se v Plzeňském kraji v okrese Tachov, která má zajímavou a bohatou historii. Hlavním cílem této práce je zhodnocení především vývoje jejího obyvatelst...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Picková, Renata;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce nesoucí název "Amenitní migrace v oblasti Podbrdska," se zabývá výzkumem přítomnosti jevu amenitní migrace v oblasti Podbrdska. Zkoumaná oblast Podbrdska byla vymezena na styku hranic tří krajů České republiky a ohraničena třemi městy Nepomuk, Blat...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Indrová, Nikola;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce kolektivní identity obyvatel venkovské obce v České republice. Zaměřuje se na podobu kolektivní identity obyvatel venkova, která je konstruována v rámci veřejné rozvojové politiky státu. Konkrétně jsou analy...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Kastlová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Předložená bakalářská práce se zabývá vývojem sídla Holýšov od 19. století do současnosti. Teoretická část je zaměřena především na srovnání obce a sídla, malého města, vesnice a venkovského prostoru. Pro seznámení se sídlem Holýšov je uvedena fyzicko-geografická charak...

 • other research product . 2014
  Open Access Czech
  Authors:
  Vlčková, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním kvality života, jak se vyvíjela ve venkovských obcích okresu Plzeň-jih ve 20. století. Výzkum zkoumá obce Roupov, Štěnovice a Vrčeň. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou za pomoci odborné literatury...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Czech
  Authors:
  Sáček, Marek;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

  Předmětem diplomové práce je úprava silnice II/497 v úseku mezi obcí Uherské Hradiště a obcí Bílovice. Důvodem úpravy jsou nevyhovující parametry stávající komunikace. Řešení zahrnuje úpravu stávajících autobusových zastávek a souvisejících křižovatek, které se v řešené...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2017
  Open Access English
  Authors:
  Phasouk Senephansiri; Porntip Laummaunwai; Sakorn Laymanivong; Thidarut Boonmar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine

  The present study was performed to reveal the current status and risk factors of Strongyloides stercoralis infections in the villages of Kenethao district, Xayaburi Province, Lao PDR. Fecal specimens were collected and examined for S. stercoralis using Koga-agar plate c...

  Add to ORCID
11 research outcomes, page 1 of 2