Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Czech
  Authors:
  Zdráhal, Lukáš;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií

  Tento dokument se snaží seznámit čtenáře s  principy  digitalizace a zpracování polygonálních modelů trojrozměrných objektů.V práci je popsaný přehled prakticky používaných  zařízení, jejich fyzikální princip a několik různých metod měření. V  další části práce popíšeme...

  Add to ORCID
1 research outcomes, page 1 of 1