Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
6 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Swedish
  Authors:
  Černeckis, Gvidas; Rogefors, Edvin;
  Publisher: Linköpings universitet, Företagsekonomi

  BAKGRUND: Robotrådgivning kan något förenklat definieras som en digital plattform som förser kunder med en automatiserad finansiell rådgivning. Många nya aktörer har börjat tillhandahålla robotrådgivningstjänster och robotrådgivning anses ha potential att förbättra mark...

 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Josefsson, Linnea; Tennander, Sofia;
  Publisher: Linköpings universitet, Företagsekonomi

  Bakgrund: Digitaliseringen har haft en stor påverkan på den svenska handeln. E-handeln har de senaste åren fått en ökad betydelse och präglas idag av stark tillväxt. Inom flera branscher har det därtill skett en kanalförflyttning från fysiskt till digitalt och en redukt...

 • publication . Report . 2019
  Open Access Swedish
  Authors:
  Havemo, Emelie;
  Publisher: Linköpings universitet, Industriell ekonomi

  I denna rapport undersöks leantavlor ur ett styrningsperspektiv genom att beskriva skillnader mellan analoga och digitala koordineringstavlor i leanbaserad styrning. Rapporten bygger på ett projekt som undersökt tre svenska organisationers tester av digitala leantavlor ...

 • publication . Doctoral thesis . Book . 2015
  Open Access English
  Authors:
  Ester Andréasson;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Linköpings universitet, Statsvetenskap

  Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förval...

  Add to ORCID
 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access
  Authors:
  Mariana S. Gustafsson;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Linkoping University Electronic Press

  The digitalisation of society decidedly affects public administration. Swedish public administration has long worked with information technologies for an effective and improved management of public services. But new and increased use of information technologies in socie...

  Add to ORCID
 • publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Swedish
  Authors:
  Winnberg, Lise-Lott; Jackléus, Mimmi;
  Publisher: Linköpings universitet, Informatik

  Internet of Things blir allt mer vanligt och inkluderas redan på vissa ställen i till exempel stadsplaner förnybyggnationer men finns även i smarta kontor och infrastruktur. Det finns en uppsjö med privatägdaföretag som specialiserat sig på IoT-lösningar och tillämpning...

6 research outcomes, page 1 of 1