Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Rural Digital Europe. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
2 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kosjek, Karolina;
  Publisher: K. Kosjek

  Digitalizacija celotnega gospodarstva bo v prihodnosti, v namen zadostitve potrebam človeštva in prilagoditve spreminjajočim se razmeram, neizbežna. Skupna kmetijska politika že vrsto let podpira razvoj in uporabo inovacij. Ključni člen v procesu digitalizacije za želen...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Swedish
  Authors:
  Rytterfelt, Linda;
  Publisher: Mittuniversitetet, Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Denna studie om utmaningar i införandeprocessen av e-arkiv, visar att digitalisering är komplext och snarast saknar facit. Däremot har studien kunnat visa på viktiga moment och indikationer för hur förändringsprocesser i kommunala verksamheter, speciellt mindre kommuner...

2 research outcomes, page 1 of 1